Kir Żałobny

Czas na modernizację ulicy Janasa

Czas na modernizację ulicy Janasa

Ponad 6,9 mln zł kosztować będzie rozbudowa ul. Wincentego Janasa w Rudzie Śląskiej. Umowa z wykonawcą została właśnie podpisana. Powstanie nowa nawierzchnia drogi, chodniki, parkingi, kanalizacja deszczowa i sanitarna, wodociąg oraz oświetlenie. Na tę inwestycję miasto pozyskało 5,5 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- Modernizacja ulicy Wincentego Janasa to temat wielokrotnie poruszany podczas rozmów z mieszkańcami dzielnicy Ruda. Koncepcja została wybrana po konsultacjach społecznych, teraz przystępujemy do jej realizacji – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.

Ulica Wincentego Janasa zapewnia dojazd do zabudowy mieszkalnej, głównie wielorodzinnej oraz obiektów usługowo-handlowych. Znajduje się przy niej również Młodzieżowy Dom Kultury. – W ramach samej rozbudowy ulicy powstanie nowa nawierzchnia jezdni, chodników i zjazdów do posesji, wytyczone zostaną miejsca postojowe przylegających do jezdni, powstanie też oświetlenie i kanalizacja deszczowa służąca odwodnieniu drogi – wylicza wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Szeroki jest również zakres prac towarzyszących rozbudowie. – Przede wszystkim chodzi tu o budowę parkingu przy ul. Emanuela Smołki, a poza tym o likwidację istniejącej kanalizacji ogólnospławnej i budowę kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem nowych przyłączy kanalizacyjnych, przełożenie sieci wodociągowej i wykonanie elementów małej architektury – informuje Krzysztof Mejer.

Ulica zostanie przebudowana na całej długości. Nawierzchnia jezdni wykonana będzie z betonu asfaltowego, a nawierzchnia chodników z kostki betonowej. Oświetlenie składać się będzie z 30 słupów aluminiowych z oprawami LED. Miejsc postojowych przylegających do ul. Janasa będzie 33, a na parkingu przy ul. Emanuela Smołki będzie mogło stanąć 16 samochodów. Rozpoczęcie prac planowane jest na październik br., wykonawca na realizację inwestycji będzie mieć do kwietnia 2023 r.

Koszt inwestycji to ponad 6,9 mln zł, z czego 5,5 mln zł pokryte zostanie z dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. – Dotychczas udało nam się pozyskać środki w trzech edycjach RFIL. W pierwszej było to blisko 7,4 mln zł, w drugiej ponad 19 mln zł, w tym dofinansowanie rozbudowy ul. Janasa, a w trzeciej ponad 5 mln zł – przypomina wiceprezydent Michał Pierończyk.

Na inwestycje drogowe w tegorocznym budżecie miasta zaplanowano ponad 48,5 mln zł. Najważniejszym punktem jest tu rozpoczynająca się budowa kolejnego odcinka trasy N-S, która połączy ona Drogową Trasę Średnicową i Autostradę A4. Kolejne duże zadanie, które ma się rozpocząć pod koniec roku, to rozbudowa ul. Wolności.

Logotyp informujący o źródle pozyskanego dofinansowania. Flaga i godło Polski i napis: Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter