Header decorative image
Kir Żałobny

Czas do szkoły

Czas do szkoły

Prawie 16 tysięcy uczniów w Rudzie Śląskiej rozpocznie 1 września br. nowy rok szkolny.  W przyszłym tygodniu pierwszy dzwonek usłyszą uczniowie 25 rudzkich szkół podstawowych, 19 gimnazjów, 4 liceów ogólnokształcących, 6 techników oraz 5 zasadniczych szkół zawodowych. Nauka rozpocznie się też w publicznych szkołach specjalnych dla dzieci i młodzieży oraz placówkach oświatowych dla dorosłych. – Wszystkim uczniom życzę powodzenia, cierpliwości i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy oraz wielu sukcesów naukowych – mówi Grażyna Dziedzic, prezydent miasta.

Z danych Wydziału Oświaty UM w Rudzie Śląskiej wynika, że 1 września br. w mieście nowy rok szkolny rozpocznie niespełna 16 tys. uczniów. Prawie 9 tys. z nich to uczniowie szkół podstawowych, z których 2 tys. będzie się uczyło w klasie pierwszej. Z kolei 3,5 tys. uczniów rozpocznie naukę w gimnazjach, w tym nieco ponad 1 tys. w klasie pierwszej. Do szkół ponadgimnazjalnych pójdzie ponad 3,5 tys. uczniów, a 1 tys. z nich rozpocznie edukację w klasie pierwszej. W porównaniu do poprzedniego roku szkolnego naukę rozpocznie o około 500 uczniów więcej. To efekt m.in. rozpoczęcia nauki przez sześciolatków.

- W tym roku w rudzkich szkołach zawodowych nie otworzyliśmy nowych kierunków kształcenia – informuje Aleksandra Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty. – W szkołach podstawowych będą 92 oddziały klasy pierwszej, to jest o 8 więcej, niż w zakończonym roku szkolnym - wyjaśnia. Wychowaniem przedszkolnym w rudzkich publicznych przedszkolach zostanie objętych łącznie prawie 3,8 tys. dzieci. – W wyniku rekrutacji, którą w tym roku przeprowadziliśmy elektronicznie, przyjęliśmy do przedszkoli 2.128 dzieci – mówi Aleksandra Piecko. – W naszych placówkach mamy jeszcze ponad 140 wolnych miejsc w przedszkolach - dodaje.

Przypomnijmy, że do 11 września można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Wyprawka szkolna”. Pomoc skierowana jest do uczniów III klasy szkoły podstawowej, IV klasy technikum oraz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Przyznane środki można wykorzystać na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Zgodnie z tzw. ustawą podręcznikową minister edukacji będzie wyposażał szkoły podstawowe w bezpłatne podręczniki, które stopniowo trafią do szkół podstawowych i gimnazjów. W tym roku bezpłatne podręczniki otrzymają uczniowie klas I, II i IV szkół podstawowych. W gimnazjum bezpłatne podręczniki otrzymają uczniowie klas I. Za zakup i dystrybucję bezpłatnych podręczników odpowiedzialna jest szkoła. Każda placówka otrzyma z Ministerstwa Edukacji Narodowej 50 zł na zakup ćwiczeń dla każdego ucznia. Bezpłatny jest też podręcznik do nauki języka obcego. Szkoła na jego zakup otrzyma 25 zł/dziecko. Jedyne, za co będzie musiał zapłacić rodzic, to podręczniki do przedmiotów nieobowiązkowych (np. religia, etyka).

Warto przypomnieć, że rudzkie placówki oświatowe są sukcesywnie remontowane, co podwyższa standard pracy i nauki. W roku szkolnym 2014/2015 zakończono prace termomodernizacyjne w Szkole Podstawowej nr 3, Szkole Podstawowej nr 4 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4. Obecnie w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego trwają prace w Miejskich Przedszkolach nr 7, 9, 32, 38, 40, 42 oraz Gimnazjum nr 2. Ze względu na prostowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 20, nowy rok szkolny 2015/2016 uczniowie i pracownicy tej placówki rozpoczną w budynku po byłej Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 3 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy ks. Tunkla. W tym roku na remonty placówek oświatowych miasto przeznaczyło w sumie ok. 14,5 mln złotych, to jest ok. 5 mln więcej niż w 2014. W roku 2013 na remonty takich placówek przeznaczono ponad
9 mln złotych.

- Rozpoczynając nowy rok szkolny, należy zwrócić uwagę na fakt, że coraz większa liczba szkół – nie wyłączając przedszkoli – bierze udział w różnych programach unijnych, nawiązując współpracę z placówkami oświatowymi w państwach Unii Europejskiej i nie tylko – zauważa Aleksandra Piecko. – Współpraca ta niejednokrotnie owocuje wymianą młodzieży, co służy poznaniu innych kultur, a przede wszystkim doskonaleniu nauki języka obcego. Mam więc nadzieję, że nadchodzący nowy rok szkolny nie będzie gorszy od mijającego, czego życzymy rudzkim placówkom oświatowym – mówi naczelnik Wydziału Oświaty.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter