Header decorative image
Kir Żałobny

Co się zmieni po wejściu w życie nowej ustawy?

Co się zmieni po wejściu w życie nowej ustawy?

Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie Twoja gmina.

Gmina wyłoni w konkurencyjnym przetargu firmy, które będą odbierać odpady komunalne od wszystkich właścicieli nieruchomości. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy gminy uiszczać będą opłatę opartą na określonej przez Radę Miasta stawce i w związku z tym nie będzie „opłacać się” wyrzucanie odpadów do lasu.

Więcej informacji na stronie: http://naszesmieci.mos.gov.pl/

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter