Kir Żałobny

Cenny „1 procent”

Cenny „1 procent”

Do 30 kwietnia br. (czwartek) trzeba złożyć roczne zeznanie podatkowe (PIT-28 należy rozliczyć do 2 marca). – Pamiętajmy, że przy tej okazji możemy przekazać „1 procent” podatku dla wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego – przypomina prezydent Grażyna Dziedzic. Obecnie w Rudzie Śląskiej działają 32 takie organizacje, 11 terenowych jednostek ogólnopolskich OPP oraz 1 organizacja spoza miasta działająca na rzecz mieszkańców Rudy Śląskiej. Ich lista znajduje się tutaj: http://www.rudaslaska.pl/organizacje-pozarzadowe/jeden-procent/

Już od 15 lutego br. na rządowym Portalu Podatkowym (www.podatki.gov.pl) będzie udostępniony wstępnie przygotowany e-PIT. Po zalogowaniu podatnik może zaakceptować formularz przygotowany przez Krajową Administrację Skarbową, a jeśli nie zrobi tego samodzielnie, zostanie on automatycznie wysłany 30 kwietnia o północy.

Od tego roku uproszczenia dotyczą również formularzy PIT-28, PIT-36 z wyjątkiem podatnika składającego zeznanie w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą lub działami specjalnymi produkcji rolnej oraz podatnika będącego przedsiębiorstwem w spadku. - W PIT-28 i PIT-36 podatnik otrzyma informacje o kwocie zaliczek wpłaconych na konto urzędu skarbowego – informuje Karina Bibrzycka Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej. - Podatnik uzupełnia zeznania o przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub umów o podobnym charakterze, a także o nr KRS organizacji pożytku publicznego w celu przekazania 1 procenta ze swojego podatku – dodaje.

- Zachęcam do korzystania z elektronicznej formy rozliczeń z fiskusem – apeluje Karina Bibrzycka. – Osobom, które mają problem z obsługą komputera i potrzebują pomocy przy wypełnieniu PIT-ów oferujemy wsparcie. W siedzibie Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej (ul. Kokotek 6) w godzinach pracy placówki do dyspozycji mieszkańców są 3 stanowiska komputerowe, a pracownicy pomagają w razie ewentualnych komplikacji – informuje.

Przy okazji rozliczenia z fiskusem wszyscy podatnicy rozliczający w danym roku przychody podlegające opodatkowaniu, mają prawo, by przekazać „1 procent” wybranej organizacji pożytku publicznego. W formularzach przygotowanych przez KAS „1 procent” zostanie przepisany z formularzy PIT z roku poprzedniego. Jeśli wcześniej płatnik nie wskazał organizacji, której chce przekazać „1 procent”, może to uzupełnić składając wypełniony formularz PIT/OP. Służy on wyłącznie do wskazania organizacji, więc trzeba tam wpisać tylko swoje dane i KRS. Wysokość „1 procenta” zostanie wyliczona i przekazana przez urząd. Przekazanie „1 procenta” nic nas nie kosztuje. Jeśli nie wskażemy konkretnej organizacji, kwota ta trafi na rzecz Skarbu Państwa.

W ubiegłym roku odpisu na rzecz fundacji i stowarzyszeń dokonało ponad 57% podatników z Rudy Śląskiej. Dzięki temu na rzecz organizacji pożytku publicznego w całym kraju rudzianie dokonali odpisu blisko 2,9 mln zł. Rudzkie organizacje pożytku publicznego otrzymały z tytułu „1 procenta” za 2018 rok ponad 855 tys. zł. Najwięcej, bo blisko 400 tys. zł, otrzymało Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „Fauna”. Z kolei Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza otrzymało ponad 105 tys. zł, a na konto Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej im. Jana Pawła II wpłynęło blisko 84 tys. zł. W dalszej kolejności podatnicy hojnie wsparli Stowarzyszenie „Ludzie serca”, które otrzymało prawie 73 tys. zł, a Fundacja Na Rzecz Programu Wczesnego Rozpoznawania Chorób Nowotworowych u Kobiet GODULA – HOPE została wsparta kwotą blisko 40 tys. zł. Rudzianie chętnie wybierali też do odpisu Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Gwiazda” Ruda Śląska (przekazano ponad 33 tys. zł) oraz Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych „In-nI” (otrzymało ponad 21 tys. zł). Lista wszystkich organizacji, którym można przekazać swoje wsparcie znajduje się na stronie www.pozytek.ngo.pl.

„1 procent” podatku ze swojej rocznej deklaracji PIT na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego podatnicy mogą przekazywać od 15 lat. W 2004 skorzystało z tej możliwości ok. 80 tys. podatników, dzięki czemu OPP zasiliło ponad 10 mln zł. Już rok później było to prawie 700 tys. osób i przekazanych ponad 40 mln zł, a po dwóch latach „1 procent” odpisało ponad 1 mln osób, dzięki czemu do organizacji trafiło ponad 60 mln zł. W 2018 roku, po 15 latach funkcjonowania, mechanizm przekazywania „1 procenta” zapewnił OPP rekordową kwotę ponad 760 mln zł. Z możliwości skorzystało 14 milionów Polek i Polaków, co stanowi połowę wszystkich uprawnionych do tego podatników. Przeciętnie podatnicy przekazywali wybranej organizacji 54 złote. – Jestem pewna, że w tym roku te liczby będą jeszcze wyższe, także wśród rudzian – mówi prezydent Dziedzic. – Pamiętajmy, że organizacje pożytku publicznego robią wiele dobrego, od dbania o nasze zdrowie i środowisko, poprzez aktywizację społeczną, inicjatywy kulturalne, aż po pomoc w krytycznych sytuacjach naszego życia – podkreśla.

Dane z grudnia 2018 roku wskazują, że w Polsce było zarejestrowanych około 26 tys.  fundacji i 117 tys. stowarzyszeń, czyli w sumie 143 tys. organizacji społecznych. Jednak tylko ok. 92. tys. rzeczywiście prowadzi swoją działalność, a co dziesiąta posiada status organizacji pożytku publicznego. By go otrzymać organizacja musi najpierw spełnić wszystkie wymogi wynikające z ustawy, a następnie wystąpić do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) z wnioskiem o nadanie statusu OPP. Daje on możliwość otrzymywania „1 procenta”, ale nakłada również obowiązki m.in. kontroli działalności finansowej.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter