Header decorative image
Kir Żałobny

Cena wody bez zmian

Cena wody bez zmian

Mieszkańcy Rudy Śląskiej nie będą musieli płacić więcej za wodę i ścieki. Obowiązujące w tym roku stawki będą również obowiązywać w 2013 roku. Taką decyzję podjęli dziś rudzcy radni, akceptując wniosek taryfowy złożony przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej.

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków pozwala radzie miasta na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa uchwalić przedłużenie obowiązującej taryfy maksymalnie o rok. – Ceny na obecnym poziomie gwarantują realizację naszych zadań w 2013 roku z należytą starannością – zapewnia Grzegorz Rybka, prezes PWiK.

Z wniosku rudzkiego przedsiębiorstwa i decyzji radnych zadowolona jest prezydent Grażyna Dziedzic. – Wielokrotnie powtarzałam, że kondycja finansowa PWiK jest na tyle dobra, że w przyszłym roku rudzianie nie muszą obawiać się podwyżek – przypomina. O ewentualne podwyżki cen wody bardzo często pytali mieszkańcy podczas spotkań z Grażyną Dziedzic w poszczególnych dzielnicach.

Utrzymanie taryf na dotychczasowym poziomie możliwe jest głównie dzięki temu, że spółce udało się zmniejszyć niektóre wydatki. – Zmiany technologiczne i organizacyjne pozwolą w 2013 roku obniżyć koszty w jednych obszarach, a zaoszczędzone środki przesunąć tam, gdzie konieczne są większe nakłady – tłumaczy Grzegorz Rybka. – Z kolei przeprowadzone prace remontowe znacznie ograniczyły awaryjność sieci, więc w przyszłym roku nie musimy wydawać tyle na remonty – dodaje. - Analiza wniosku oraz wyników ekonomicznych spółki uzasadnia przedłużenie czasu obowiązywania obecnych taryf do końca 2013 roku – mówi Jacek Morek, zastępca prezydenta miasta ds. infrastruktury i gospodarki komunalnej.

Tym samym w 2013 roku rudzianie za jeden metr sześcienny wody i odprowadzanych ścieków nadal będą płacić w sumie 14,47 zł.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej dostarcza wodę poprzez sieć wodociągową o długości 433,6 km, natomiast do odbioru ścieków służy mu sieć kanalizacyjna o długości 300,8 km. PWiK eksploatuje obecnie 7 pompowni wody, 40 przepompowni ścieków oraz 3 oczyszczalnie ścieków: „Halemba Centrum”, „Barbara” i „Orzegów”.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter