Kir Żałobny

Cena wody - bez zmian

Cena wody do końca tego roku pozostanie bez zmian, nie będzie też podwyżki opłat za odprowadzanie ścieków dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.w Rudzie Śląskiej.  Na wniosek PWiK podczas sesji Rady Miasta, która odbyła się 24 lutego br., radni zdecydowali o przedłużeniu obowiązujących taryf za usługi wodociągowo – kanalizacyjne w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2011 roku. Za wodę rudzianie nadal będą płacić: Grupa 1 – 5,07 zł/m³ oraz Grupa 2 - 2,53 zł/m³, za odprowadzenie metra sześciennego ścieków natomiast 6,49 zł. Wielkość opłat abonamentowych także nie uległa zmianie i będzie wynosić 6,69 zł/m-c/wodomierz. Cena brutto zawiera 8% podatek od towarów i usług VAT.

Jeżeli dostawca wody - Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach - nie podniesie cen, w Rudzie Śląskiej cena wody również się nie zwiększy.


Opłata za 1 metr sześcienny dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków - łącznie
(źródło: Wiadomości Rudzkie)

Cena wody - wykres

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter