Kir Żałobny

Celujący studenci z Rudy Śląskiej

Angelika Winkler, Błażej Baic oraz Aleksander Brom z Rudy Śląskiej w grupie najlepszych absolwentów Uniwersytetu Śląskiego! Rudzianie za swoje osiągnięcia odebrali dzisiaj wyróżnienia z rąk rektora uczelni prof. zw. dra hab. Wiesława Banysia. – Wszyscy absolwenci jesteście ambasadorami naszego uniwersytetu, ale i uniwersytetu w ogóle. Wy jesteście tą elitą, która ma kształtować pejzaż naszego świata. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że to Wasz umysł pozwoli nam bardzo pozytywnie patrzeć w przyszłość – podkreślał rektor.

42 najlepszych absolwentów Uniwersytetu Śląskiego roku 2015 wyróżnionych zostało przez dziekanów swoich wydziałów m.in. za bardzo wysoką średnią ocen z całego okresu studiów, a także za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne. W tej grupie znalazło się troje rudzian. – Bardzo się cieszę, że w Rudzie Śląskiej mieszkają osoby młode, idące swoją ścieżką pasji – mówił wiceprezydent Michał Pierończyk, uczestniczący w uroczystości wręczenia dyplomów. – Dzisiejsze nagrody dla trzech rudzian to dowód na to, że w naszym mieście nie brakuje zdolnych osób z otwartymi umysłami. Jestem pewien, że nie ustaniecie w przyswajaniu kolejnych zasobów wiedzy i zdobywaniu nowych umiejętności – podsumował.

Rudzianie, którzy otrzymali dzisiaj dyplomy to reprezentanci różnych wydziałów i specjalności. Błażej Baic ukończył studia magisterskie na kierunku Fizyka Medyczna oraz licencjackie na kierunku Geofizyka na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. Może pochwalić się m.in. zaprojektowaniem i wykonaniem urządzenia do pomiaru ekshalacji radonu z gleby. Brał udział w wielu konferencjach, także międzynarodowych. Przez 4 lata otrzymywał stypendium rektora dla najlepszych studentów, a także stypendium w ramach projektu „Geofuture – Geofizyka w gospodarce przyszłości”.

Nauki ścisłe bliskie są także Aleksandrowi Bromowi, który ukończył Geofizykę na Wydziale Nauk o Ziemi. Średnia jego ocen wyniosła 4,86, a na dyplomie uzyskał ocenę celującą. Brał udział w konferencjach, jest również autorem artykułu. Aleksander został uhonorowany stypendium rektora dla najlepszych studentów w latach 2013-2014 oraz 2014-2015.  – Pierwotnie byłem na geodezji w ZSP nr 5 im. Jadwigi Markowej w Rudzie Śląskiej i uznałem, że geofizyka będzie dobrym połączeniem z poprzednim kierunkiem – wspominał Aleksander. – Najchętniej zająłbym się geofizyką inżynierską, ponieważ już w mojej pracy licencjackiej byłem nakierowany na stworzenie całkiem ciekawego źródła sejsmicznego. Wykorzystałem materiały pirotechnicznego jako źródło fali sejsmicznej, co jest rzadko spotykane. Właśnie sejsmika inżynierska jest tym, czym chciałbym się zająć w życiu zawodowym – podkreślał.

Trzecim mieszkańcem Rudy Śląskiej, który wyróżniony został dzisiejszego wieczoru, jest Angelika Winkler - absolwentka Zarządzania Międzykulturowego w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego. Podobnie jak koledzy otrzymała na dyplomie ocenę celującą. Wygłaszała referaty podczas seminariów naukowych organizowanych na Uniwersytecie. Jest także autorką artykułu „Świecie nasz. Terapeutyczne zadania geopoetyki”. Od 2011 roku otrzymywała stypendium rektora UŚ dla najlepszych studentów, a także stypendia wyjazdowe, dzięki którym miała możliwość studiowania na Słowacji i w Hiszpanii.

Dzisiejsza uroczystość wręczania dyplomów najlepszym studentom połączona została z podsumowaniem plebiscytu „Absolwent z pasją” 2015. Tytuł ten otrzymał Paweł Bajtlik, absolwent Pedagogiki i Animacji Społeczno-Kulturalnej na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter