Header decorative image
Kir Żałobny

Była koksownia, będzie park

Była koksownia, będzie park

Blisko 17 mln zł ze środków unijnych otrzyma Ruda Śląska na rekultywację terenu po dawnej koksowni Orzegów. Dzięki tym środkom do życia przywróconych zostanie prawie 5 ha zdegradowanego terenu. Powstanie tam ogólnodostępny teren zielony z alejkami, ławkami i ścieżką dydaktyczną. Odrestaurowane zostaną także pozostałości zabytkowych obiektów byłego zakładu. W tym roku miasto chce wyłonić firmę, która zaprojektuje całość, a następnie zrealizuje przedsięwzięcie. Inwestycja ma być gotowa w 2020 r.

- Chcemy te tereny otworzyć dla mieszkańców, którzy zyskają kolejną zieloną przestrzeń. Dzięki rekultywacji będzie można z niej bezpiecznie korzystać. Dodatkowo poprzez zabezpieczenie zachowanych fragmentów budynków koksowni zadbamy o ocalenie historii tego miejsca – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Projekt uzyskał akceptację ekspertów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i tym samym otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej. Przewiduje on rekultywację i remediację terenu po byłej koksowni Orzegów. – Najważniejszą częścią zadania będzie zneutralizowanie niebezpiecznych związków, które zalegają nie tylko w gruncie, ale i w wodach podziemnych – tłumaczy wiceprezydent Michał Pierończyk. - W dalszej kolejności zajmiemy się dziką roślinnością. Chcemy ją uporządkować, a także wykonać nowe trawniki, z których będą mogli korzystać mieszkańcy – dodaje.

Jak zapowiadają rudzcy samorządowcy dodatkowo na całym obszarze objętym inwestycją utworzone zostaną alejki z latarniami, pojawią się także ławki i inne obiekty małej architektury. Wybudowany zostanie również parking dla samochodów, dzięki czemu miejsce to będą mogli odwiedzać mieszkańcy pozostałych dzielnic Rudy Śląskiej, bądź innych miast.

Istotną częścią przedsięwzięcia będzie również zabezpieczenie ruin budowli po byłej koksowni. – Planujemy utworzyć ścieżkę dydaktyczną, która obejmowałaby pozostałości po dawnym zakładzie oraz teren, na którym się znajdował. Byłyby tam informacje o historii tego miejsca i funkcjonowaniu koksowni – zapowiada dr Łukasz Urbańczyk, Miejski Konserwator Zabytków.

Wartość całej inwestycji oszacowana została na ponad 19,9 mln zł, a dofinansowanie, które właśnie pozyskało miasto wynieść ma blisko 17 mln zł. Środki pochodzą  z Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. – Inwestycję chcemy zrealizować w systemie „zaprojektuj – wybuduj”. Oznacza to, że wyłoniony w przetargu wykonawca zarówno opracuje dokumentację projektową jak i zrealizuje całość inwestycji. Procedurę przetargową w tym zakresie chcemy zakończyć w tym roku – zapowiada Michał Pierończyk.

W 2018 r. na rewitalizację władze miasta zamierzają przeznaczyć aż 21 mln zł. - W tym roku zakończymy rewitalizację hałdy w rejonie ul. 1 Maja, rozpocznie się także budowa Traktu Rudzkiego, czyli rewitalizacja 35 ha terenów zielonych, głównie w Wirku i Nowym Bytomiu. Ruszy także rewitalizacja podwórek. Tylko na te działania zabezpieczono 7,5 mln zł – wylicza wiceprezydent Michał Pierończyk. Ponadto zakończą się rozpoczęte w 2017 roku dwie inwestycje, czyli przebudowa centralnej części Orzegowa oraz rewitalizacja zabytkowego budynku dworca w Chebziu. Władze miasta w tym roku chcą rozpocząć również kompleksowy remont willi Florianka w Nowym Bytomiu oraz rewitalizację terenu po dawnej koksowni Orzegów. W tegorocznym planie ujęto również rewitalizację 5 hektarów cennego przyrodniczo obszaru znajdującego się pomiędzy ul. Bujoczka a ul. Kościelną w dzielnicy Ruda.

Środki zewnętrzne pozyskane przez Rudę Śląską na rekultywację terenu po byłej koksowni Orzegów nie są jedynymi dotacjami unijnymi na rewitalizację, jakie zdobyło miasto w ostatnim czasie.

W styczniu rozstrzygnięty został konkurs unijny, dzięki któremu miastu przypadnie dotacja w kwocie ok. 7 mln zł na część wymienionych wcześniej inwestycji tj. zagospodarowanie przestrzeni centralnej części Orzegowa oraz rewitalizację 10 podwórek w mieście.

Historia koksowni Orzegów, która pierwotnie nazywała się „Gotthard”, sięga 1900 r., kiedy rozpoczęły się pierwsze prace przy jej budowie. W 1903 r. powstała pierwsza 35-komorowa bateria pieców koksowniczych. W 1908 r. funkcjonowały już trzy baterie pieców oraz pięć kotłów. Węgiel do koksowni sprowadzano z pobliskiej kopalni Karol. Pod koniec II wojny światowej zakład został poważnie zniszczony. Pierwszy remont przeprowadzono już w latach 1947 – 1949, kolejne w następnych latach. Zakład swoją działalność zakończył ostatecznie w 1976 r. Koksownia Orzegów reprezentuje ostatni i najstarszy tego typu zakład na terenie Polski. Do dziś zachował się budynek wieży węglowej, ciąg komór pierwszej baterii koksowniczej wraz z odcinkiem drogi dojazdowej oraz zbiornik smoły.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter