Header decorative image
Kir Żałobny

Bykowina z kolejną inwestycją poprawiającą przestrzeń

Bykowina z kolejną inwestycją poprawiającą przestrzeń

Dotychczasowe piesze połączenie ul. Korfantego i Kopalnianej w Rudzie Śląskiej - Bykowinie doczeka się metamorfozy. Na odcinku 400 m powstanie ścieżka rowerowa oraz chodnik. Zlikwidowane zostaną też dzikie miejsca parkingowe, a przebudowana infrastruktura preferować będzie ruch pieszy i rowerowy. Jedną z atrakcji będzie przebudowany skwer, gdzie utworzone zostanie miejsce wypoczynku otoczone zielenią. Wykonawca tej inwestycji już został wyłoniony. W najbliższych dniach będzie podpisana umowa w tej sprawie.

Temat przebudowy tej przestrzeni przewijał się już od kilku lat. Zgłaszali go m.in. mieszkańcy podczas spotkań z dotychczasowymi władzami miasta. Teraz inwestycja ta doczeka się w końcu realizacji. - Aktualnie przestrzeń ta nie jest zbyt komfortowa dla pieszych. Problem stanowi różnorodność nawierzchni, z których wykonany jest ten ciąg pieszy, a także sam jego stan. Dodatkowo infrastruktura w domyśle przeznaczona dla pieszych wykorzystywana jest także przez samochody – informuje Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta.

Rewitalizacja tego miejsca zakłada budowę na odcinku 400 m nowej ścieżki rowerowej, która wykonana zostanie z asfaltu. Równolegle do niej wybudowany zostanie chodnik. W części wykonany zostanie on z różnobarwnej trylinki. W centralnej części łącznika przebudowany zostanie znajdujący się tu skwer. Oprócz nasadzeń nowej zieleni w postaci drzew i krzewów zainstalowane zostaną także ławki, leżaki oraz donice z roślinami. - Dla rowerzystów przygotowane zostaną stojaki rowerowe oraz zainstalowany zostanie zestaw naprawczy do rowerów. Z kolei dla dzieci atrakcją będzie linowa konstrukcja do wspinaczki. Ponadto w części zagospodarowywanego skweru wykorzystana zostanie także tzw. nawierzchnia biologicznie czynna. Będą to różne rodzaje żwiru – wylicza Piotr Janik.

Kolejna zmiana, która związana będzie z realizacją inwestycji dotyczyć będzie zamknięcia zmodernizowanej przestrzeni dla ruchu samochodowego. W tym celu zainstalowane zostaną słupki ograniczające wjazd z możliwością ich złożenia.

Koszt inwestycji wyniesie ok. 1,3 mln zł. Czas realizacji inwestycji wynieść ma niespełna 4 miesiące. W postępowaniu przetargowym wyłoniony już został wykonawca, z którym jeszcze powinna zostać podpisana umowa. Będzie to jednak możliwe dopiero po powołaniu komisarza, który przejmie obowiązki po zmarłej prezydent miasta śp. Grażynie Dziedzic.

W tym roku wydatki inwestycyjne miasta wynieść mają ponad 249 mln zł. Najwięcej, bo ponad 135 mln zł, ma być przeznaczonych na inwestycje drogowe. Na działania z zakresu rewitalizacji przeznaczono z kolei ponad 15 mln zł.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter