Kir Żałobny

Budżet uchwalony!

Budżet uchwalony!

Prawie 100 mln zł wydadzą na inwestycje w przyszłym roku władze Rudy Śląskiej. To najwięcej od czterech lat. Rada Miasta uchwaliła dziś budżet miasta na 2015 rok. Najwięcej pieniędzy przeznaczonych będzie w nim na dalszą budowę trasy N-S, inwestycje w szkołach i przedszkolach oraz rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej.

Inwestycje drogowe w przyszłym roku pochłoną z miejskiej kasy ponad 50 mln zł. Wśród nich najważniejszą będzie budowa kolejnych odcinków trasy N-S. Zarezerwowano na to prawie 36,7 mln zł. Prace na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Bukowej oraz budowa nowej drogi łączącej ul. Bukową z ul. ks. Niedzieli ruszą wiosną przyszłego roku. - To najważniejsza przyszłoroczna miejska inwestycja. Choć zaczynamy ją realizować z własnych środków, to potem dostaniemy na jej realizację dofinansowanie ze środków unijnych. Rozbudowa trasy N-S  jest wpisana na listę kluczowych projektów unijnych, tak więc pieniądze wydane na budowę trasy N-S wrócą do budżetu miasta – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. Pod koniec przyszłego roku ma się też rozpocząć budowa połączenia ul. Bukowej z ul. ks. Niedzieli.

W przyszłym roku miasto planuje także dalszą rozbudowę kanalizacji deszczowej w mieście. Przy tej okazji zostaną wykonane kolejne etapy odwodnienia ulic Zabrzańskiej i Kokotek w Rudzie oraz ul. Kłodnickiej w Halembie. Z kolei w Kochłowicach zmodernizowana będzie ul. Jagiełły, która obecnie jest drogą gruntową. Władze miasta planują też inwestycje mostowe - w Kochłowicach zlikwidowany zostanie stary most przy ul. Przemysłowej, a w Rudzie przebudowany będzie obiekt przy ul. Piastowskiej. W tym samym rejonie zostanie przebudowany przepust pod ul. Piastowską wiodący do ul. Sobieskiego. W mieście powstaną też kolejne ścieżki i trasy rowerowe. Na ten cel przeznaczono 1,4 mln zł.

Inwestycje drogowe obejmą też ul. Dobrej Nadziei w rejonie tzw. Kaufhausu. Droga ta będzie rozbudowana, a przy tej okazji wykonana zostanie kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne. W kierunku tej ulicy przedłużona zostanie również ul. Gwardii Ludowej. - Na tę inwestycję mieszkańcy czekali wiele lat. Porządna droga im się po prostu należy - komentuje prezydent Rudy Śląskiej. Kolejne 20 mln zł pochłoną remonty dróg i ich bieżące utrzymanie

Sporo pieniędzy w przyszłorocznym budżecie władze Rudy Śląskiej przeznaczyły na termomodernizację placówek oświatowych i biblioteki w Bykowinie. Na tego typu inwestycje przeznaczono w sumie prawie 13,8 mln zł. Innowacją będzie przy tym termomodernizacja 7 placówek oświatowych i wdrożenie systemu zarządzania energią w 12 szkołach i przedszkolach w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Inwestycje sportowe pochłoną z budżetu miasta 17 mln zł. W ramach tych środków modernizowany będzie basen letni w Nowym Bytomiu, odnowiona zostanie trasa biegowa oraz bieżnia stadionu przy ul. Czarnoleśnej oraz kontynuowana będzie rewitalizacja Burloch Areny. Rozpocznie się też budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 14. Kolejne 2,5 mln zł przeznaczone będzie na rewitalizację parku im. Kozioła w Rudzie.

W 2015 roku w Rudzie Śląskiej będą też wykonywane inwestycje, o które wnioskowali mieszkańcy w ramach budżetu obywatelskiego. Na ten cel przeznaczono 2,7 mln zł. Dzięki temu wykonany zostanie szereg inwestycji związanych przede wszystkim z drogownictwem oraz sportem i rekreacją.

Istotną pozycję w projekcie budżetu miasta stanowią wydatki przeznaczone na remonty. Są one traktowane jako wydatki bieżące, choć tak naprawdę dotyczą zadań, które mają charakter inwestycyjny. Ogółem na remonty miasto zamierza w przyszłym roku przeznaczyć 23,2 mln zł. Najwięcej środków pochłoną remonty dróg /15,1 mln zł/ oraz remonty miejskiego zasobu mieszkaniowego /4,9 mln zł/.

Wydatki Rudy Śląskiej w 2015 roku mają się zamknąć w kwocie 620,34 mln zł, natomiast dochody wyniosą 586,07 mln zł. Oznacza to, że w budżecie powstanie deficyt na poziomie około 34 mln zł. W większości zostanie on sfinansowany z wyemitowanych obligacji, które przeznaczone będą na budowę kolejnego etapu trasy N-S.

Prognozowane w budżecie Rudy Śląskiej dochody będą wyższe od rzeczywistych. Projekt tegorocznego budżetu określał dochody miasta na poziomie ok. 560 mln złotych. Tymczasem obecny rok miasto zamknie dochodami w wysokości ok. 580 mln zł. Różnica bierze się stąd, że rząd w ciągu roku zmienia swoje prognozy dotyczące wysokości dotacji na realizację zadań celowych i rządowych. W tym roku różnica wynosiła około 23 mln złotych.

- Na przyszły rok musieliśmy zarezerwować również pieniądze na zadania, na które nie starczy pieniędzy z rządowych dotacji - podkreśla prezydent Dziedzic. - Przykładowo do samej oświaty trzeba będziemy musieli dopłacić z miejskiej kasy aż 86,5 mln zł, gdyż środki przeznaczone na ten cel przez państwo są niewystarczające. Stanowi to 41 proc. wszystkich wydatków na oświatę - komentuje.

W przyszłym roku władze Rudy Śląskiej będą w dalszym ciągu spłacać zadłużenie z poprzednich lat. Z tego tytułu trzeba będzie wysupłać prawie 30 mln zł. Dodatkowe 5,8 mln zł rudzian będzie kosztowała obsługa zadłużenia. W budżecie zabezpieczono również środki na poręczenia w kwocie 13,3 mln zł.

Projekt budżetu Rudy Śląskiej na przyszły rok zyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. RIO nie miała też zastrzeżeń do wieloletniej prognozy finansowej. – Izba oceniła, że przygotowane projekty są kompletne i opracowane zostały zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych – podkreśla Ewa Guziel, skarbnik miasta. W swoim orzeczeniu RIO odniosła się również do planowanego deficytu. Można w nim przeczytać, że przy planowaniu budżetu na 2015 r. spełniony został wymagany wskaźnik dotyczący zadłużenia.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter