Kir Żałobny

Budżet Rudy Śląskiej na 2009 rok uchwalony

Do najważniejszych inwestycji w przyszłym roku należą m.in.: przebudowa drogi dojazdowej do Śląskiego Parku Przemysłowego i Inkubatora Przedsiębiorczości, budowa osiedla komunalnego przy ul. Szczęść Boże, utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej ? Zakład Usług Szwalniczych, budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 6 (ul. Gwarecka) oraz przebudowa placu Jana Pawła II na rynek miejski.

 

Na początku sesji nastąpiło wręczenie tytułu "Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska" Brunonowi Surmie, którego Rada Miasta uhonorowała w ten sposób uchwałą z dnia 28 listopada br.

 

 

Obrady kontynuowane były 16 grudnia.

 

Blok uchwał dotyczył wniesienia nieruchomości gruntowych jako wkładów niepieniężnych na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

 

Radni określili także sumę, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania oraz wprowadzili zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter