Kir Żałobny

Budżet oceniony pozytywnie, czas na absolutorium

Budżet oceniony pozytywnie, czas na absolutorium

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach oraz Komisja Rewizyjna Rady Miasta pozytywnie oceniają wykonanie budżetu Rudy Śląskiej za rok 2011. W najbliższy wtorek Rada Miasta ma zająć się udzieleniem absolutorium prezydent Rudy Śląskiej Grażynie Dziedzic z wykonania budżetu w roku 2011.

Ubiegłoroczny budżet Rudy Śląskiej był jednym z najtrudniejszych w ostatnich latach. Dochody miasta wyniosły nieco ponad 507 mln złotych, co stanowiło prawie 94 procent planu, natomiast wydatki zamknęły się w kwocie 488,2 mln zł. – Te dwie liczby nie oddają tego, z czym musieliśmy się zmagać przez cały rok – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Rok 2011 był niezwykle trudny dla rudzkiego samorządu. Nie dość, że miasto było zadłużone na 206 mln zł /kredyty, pożyczki, obligacje/, to jeszcze z powodu zbyt dużych zobowiązań zaciągniętych przez poprzednie władze trzeba było zapłacić zaległe faktury na łączną kwotę 56 mln złotych. Do tego okazało się, że nowe władze miasta muszą się zmierzyć z niedoszacowanym na 60 mln złotych budżetem. Sytuacja finansowa miasta była tak zła, że banki nie chciały z miastem rozmawiać o jakimkolwiek kredytowaniu miasta.

Ta sytuacja wymusiła na nowych władzach Rudy Śląskiej, z prezydent Grażyną Dziedzic na czele, przygotowanie i wdrożenie radykalnego programu racjonalizacji wydatków, w tym ograniczenie niektórych inwestycji. Dzięki podjętym działaniom udało się wydatki bieżące miasta zmniejszyć o prawie 34 mln złotych. Pod koniec 2011 roku okazało się, że efekty tych działań są już widoczne. Zobowiązania miasta z tytułu niezapłaconych faktur udało się zmniejszyć o 30 mln złotych, a zadłużenie o 18 mln zł. Władze miasta poradziły sobie również z niedoszacowaniem budżetu. Dzięki zwiększonym dochodom i ograniczonym wydatkom udało się zrównoważyć dochody z wydatkami. W kasie miasta nie zabrakło pieniędzy na wypłaty dla nauczycieli i pracowników pozostałych jednostek samorządu.

Budżet Rudy Śląskiej na obecny rok jest już zrównoważony i bardziej proinwestycyjny. Dochody miasta określono na poziomie 534 mln złotych, a wydatki zaplanowano w wysokości 513 mln. – Tegoroczny budżet miasta jest zgodny z zadaniami określonymi w strategii rozwoju miasta do końca roku 2015. Najważniejsze z nich to: rozwój potencjału intelektualnego dzieci i młodzieży, zintegrowanie komunikacji miejskiej z układem komunikacji aglomeracji górnośląskiej oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Naszym priorytetem jest również zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych na terenie miasta – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

W tegorocznym budżecie miasta sporo środków przeznaczono na inwestycje w mieście. Początkowo na ten cel przeznaczono 66 mln złotych. W następnych miesiącach radni na wniosek prezydent Grażyny Dziedzic zwiększali środki na inwestycje, najpierw o 7 mln, a następnie o kolejne 6,5 mln. Obecnie w rubryce inwestycje w budżecie miasta zapisano kwotę 80,5 mln złotych. To ponad 27 mln złotych więcej niż w roku 2010.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter