Header decorative image
Kir Żałobny

Budżet obywatelski – rusza nabór wniosków

Budżet obywatelski – rusza nabór wniosków

Od poniedziałku /24 maja/ mieszkańcy Rudy Śląskiej będą mogli składać projekty do budżetu obywatelskiego na 2022 rok. Czas na zgłoszenia w formie papierowej upłynie 2 czerwca, a za pośrednictwem platformy elektronicznej – 11 czerwca. Środki do podziału to ponad 4,2 mln zł.

- Już po raz dziewiąty zapraszamy rudzian do zgłaszania pomysłów na wykorzystanie budżetu obywatelskiego. Od 2014 roku zrealizowaliśmy już kilkadziesiąt takich projektów, które dobrze służą mieszkańcom - mówi prezydent Grażyna Dziedzic.

Pula środków na rudzki budżet obywatelski w 2022 r. wyniesie 4 222 000 zł, z czego 1 032 000 zł na projekty duże (koszt realizacji zadania wynosi więcej niż 290 tys. zł), a 3 190 000 zł na projekty małe (koszt realizacji do 290 tys. zł). Jeśli w wyniku weryfikacji koszt zadania zgłoszonego jako małe przekroczy limit, to zostanie ono automatycznie zakwalifikowane do zadań dużych. Zgłaszanie zadań jest możliwe od 24 maja br. i potrwa do 2 czerwca w przypadku wniosków papierowych, a do 11 czerwca - dla wniosków składanych za pośrednictwem specjalnej platformy elektronicznej.

Nie zmieniają się wypracowane w poprzednich edycjach zasady obowiązujące przy składaniu projektów. Zgłaszający będzie musiał dołączyć do wniosku listę co najmniej 30 osób popierających projekt. Następnie złożone wnioski zostaną zweryfikowane pod kątem zgodności z wymogami zawartymi w podjętej 30 kwietnia 2020 r. uchwale Rady Miasta w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Ruda Śląska.

Zakwalifikowane projekty zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców, które prowadzone będzie za pośrednictwem wspomnianej platformy elektronicznej oraz w formie tradycyjnej - w wyznaczonych punktach. - Do realizacji wybrane zostaną zadania, które uzyskają najwyższą liczbę głosów, jednak nie mniej niż 30 i będą mieściły się w przewidzianej puli pieniędzy – informuje Grażyna Janduła-Jonda, sekretarz miasta, przewodnicząca zespołu ds. budżetu obywatelskiego na 2022 rok.

Propozycje do budżetu obywatelskiego mogą dotyczyć nie tylko zadań inwestycyjnych, ale także tzw. „projektów miękkich”, czyli przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, sportowym czy społecznym, np. organizacji koncertów, zawodów sportowych, festynów itp. Wszystkie projekty muszą obejmować działania zgodne z obowiązującym prawem oraz stanowić zadania własne gminy. Zlokalizowane muszą być na terenie, na którym miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne. Projekty muszą spełniać również warunek ogólnodostępności, czyli być dostępne dla wszystkich mieszkańców Rudy Śląskiej, przy czym korzystanie z nich nie może być odpłatne.

Z budżetu obywatelskiego wyłączone są inwestycje i remonty w budynkach placówek oświatowych. Pozostałe wymogi, jakie muszą spełniać wnioski, można znaleźć we wspomnianej uchwale Rady Miasta. Załącznikami do uchwały są wzory formularza zgłoszenia projektu oraz listy poparcia. Rolę punktu informacyjnego i doradczego dla osób zainteresowanych zgłaszaniem projektów pełni Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta.

Wykaz projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania zostanie opublikowany 30 lipca. Mieszkańcy będą mogli głosować od 6 do 12 września, a lista zwycięskich projektów zostanie opublikowana 23 września.

Wydzielenie z przyszłorocznego budżetu miasta specjalnej puli do dyspozycji mieszkańców to dziewiąta tego typu inicjatywa realizowana w Rudzie Śląskiej. W 2014 roku były to 2 mln zł, w 2015 roku - 2,375 mln zł, w 2016 roku – 2,650 mln zł, w 2017 i 2018 roku – 2,815 mln zł, w 2019 roku – 3,720 mln zł, w 2020 roku - 3 994 000 zł, a w 2021 roku – 4 122 640 zł. W pierwszym głosowaniu wzięło udział 3,5 tys. osób, w ostatnim – ponad 8,6 tys.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter