Header decorative image
Kir Żałobny

Budżet obywatelski po raz dziesiąty

Budżet obywatelski po raz dziesiąty

W poniedziałek 9 maja rozpocznie się nabór wniosków do rudzkiego budżetu obywatelskiego na 2023 rok. Czas na zgłoszenia w formie papierowej upłynie 20 maja, a za pośrednictwem platformy elektronicznej – 27 maja. Środki do podziału to prawie 4,7 mln zł.

- Kiedy po raz pierwszy wprowadziliśmy w naszym mieście budżet obywatelski, nie było to jeszcze dla nas obowiązkowe. Można więc powiedzieć, że jesteśmy jednym z miast wyznaczających trendy pod tym względem. W tym roku, w związku ze skutkami napaści Rosji na Ukrainę, możliwe jest zawieszenie budżetu obywatelskiego. Uznaliśmy jednak, że jest to inicjatywa zbyt cenna, aby z niej rezygnować – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Pula środków na rudzki budżet obywatelski w 2023 r. wyniesie 4 673 000 zł, z czego 1 273 000 zł na projekty duże (koszt realizacji zadania wynosi ponad 340 tys. zł), a 3 400 000 zł na projekty małe (koszt realizacji do 340 tys. zł). Jeśli w wyniku weryfikacji koszt zadania zgłoszonego jako zadanie małe przekroczy limit, to zostanie ono automatycznie zakwalifikowane do zadań dużych.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji budżetu obywatelskiego, zgłaszanie projektów będzie możliwe w terminie od 9 do 20 maja br. – w przypadku wniosków składanych w formie papierowej oraz w terminie od 9 do 27 maja br. – w przypadku wniosków składanych za pośrednictwem platformy elektronicznej.

Nie zmieniają się wypracowane w poprzednich edycjach zasady obowiązujące przy składaniu projektów. Zgłaszający będzie musiał dołączyć do wniosku listę poparcia dla projektu podpisaną przez co najmniej 30 mieszkańców Rudy Śląskiej. Następnie złożone wnioski zostaną zweryfikowane pod względem zgodności z wymogami zawartymi w podjętej 30 kwietnia 2020 r. uchwale Rady Miasta w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Ruda Śląska.

Pozytywnie zweryfikowane projekty zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców, które prowadzone będzie za pośrednictwem wspomnianej platformy elektronicznej oraz w formie tradycyjnej - w wyznaczonych punktach. - Do realizacji wybrane zostaną zadania, które uzyskają najwyższą liczbę głosów, jednak nie mniej niż 30 i będą mieściły się w przewidzianej puli pieniędzy – informuje Grażyna Janduła-Jonda, sekretarz miasta, przewodnicząca zespołu ds. budżetu obywatelskiego na 2023 rok.

Propozycje zgłaszane do budżetu obywatelskiego mogą dotyczyć nie tylko zadań inwestycyjnych, ale także tzw. „projektów miękkich”, czyli przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, sportowym czy społecznym, np. organizacji koncertów, zawodów sportowych, festynów, itp. Wszystkie projekty muszą obejmować działania zgodne z obowiązującym prawem oraz stanowić zadania własne gminy. Zlokalizowane muszą być na terenie, na którym miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne. Projekty muszą spełniać również warunek ogólnodostępności, czyli być dostępne dla wszystkich mieszkańców Rudy Śląskiej, przy czym korzystanie z nich nie może być odpłatne.

Z budżetu obywatelskiego wyłączone są inwestycje i remonty w budynkach placówek oświatowych. Pozostałe wymogi, jakie muszą spełniać wnioski, można znaleźć we wspomnianej uchwale Rady Miasta. Załącznikami do uchwały są wzory formularza zgłoszenia projektu oraz listy poparcia. Rolę punktu informacyjnego i doradczego dla osób zainteresowanych zgłaszaniem projektów pełni Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta.

Wykaz projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania zostanie opublikowany w terminie do 29 lipca. Mieszkańcy będą mogli głosować od 5 do 11 września, a lista zwycięskich projektów zostanie opublikowana 23 września.

Wydzielenie z przyszłorocznego budżetu miasta specjalnej puli do dyspozycji mieszkańców to dziesiąta tego typu inicjatywa realizowana w Rudzie Śląskiej. W 2014 roku były to 2 mln zł, w 2015 roku - 2,375 mln zł, w 2016 roku – 2,650 mln zł, w 2017 i 2018 roku – 2,815 mln zł, w 2019 roku – 3,720 mln zł, w 2020 roku – 3,994 mln zł, w 2021 roku – 4,122 mln zł, a w 2022 roku – 4,222 mln zł. W pierwszym głosowaniu wzięło udział 3,5 tys. osób, w ostatnim – ponad 8,1 tys.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter