Kir Żałobny

Budżet obywatelski 2018 - formularze

Budżet obywatelski 2018 - formularze

Do 23 czerwca mieszkańcy Rudy Śląskiej mogą zgłaszać zadania do budżetu obywatelskiego na 2018 rok, koniecznie na formularzach określonych w zarządzeniu prezydent miasta. Mogą mieć one charakter ogólnomiejski, służąc mieszkańcom więcej niż jednej dzielnicy lub lokalny. Na te pierwsze przeznaczona zostanie pula 1 mln zł, na lokalne w sumie 1 mln 815 tys. zł, po 165 tys. zł dla każdej z dzielnic.

Do formularza zgłoszenia należy dołączyć listę poparcia, również według wzoru zawartego w zarządzeniu, podpisaną przez co najmniej 30 mieszkańców miasta. Formularze niezbędne do zgłoszenia zadania można również pobrać w Biurze Obsługi Mieszkańców UM, gdzie będzie też można uzyskać pomoc w razie trudności związanych z wypełnieniem wniosku. Złożone wnioski zostaną zweryfikowane pod kątem zgodności z wymogami zawartymi w uchwale i zarządzeniu. Wykaz zadań zakwalifikowanych do głosowania zostanie opublikowany do 4 sierpnia br.

Więcej o budżecie obywatelskim w Rudzie Śląskiej - tutaj.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter