Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Budżet na 2019 uchwalony

Budżet na 2019 uchwalony

Rudzcy radni przyjęli dziś budżet Rudy Śląskiej na 2019 r. W przyszłym roku władze Rudy Śląskiej na inwestycje przeznaczą ponad 124 mln zł, z czego około 50 mln zł ma pochłonąć budowa dróg, a 32 mln zł dalsza rewitalizacja miasta. – Będzie to trzeci rok z rzędu, kiedy na inwestycje przeznaczamy ponad 100 mln zł. Przede wszystkim będziemy kontynuować rozpoczęte już inwestycje, ale będą też nowe, m.in. rewitalizacja terenu po koksowni Orzegów, czy rozpoczęcie budowy mieszkań komunalnych przy ul. Bankowej – zapowiada prezydent Grażyna Dziedzic.

Tradycyjnie najwięcej środków przeznaczonych będzie na inwestycje związane z budową dróg. W przyszłym roku będzie to około 50 mln zł. W mieście kontynuowana ma być budowa trasy N-S na ostatnim już odcinku - od ul. Kokota do autostrady. Na ten cel zarezerwowano ponad 8,7 mln zł. – Na początku przyszłego roku chcemy ogłosić przetarg – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. Niezwykle ważna dla układu komunikacyjnego miasta będzie kontynuowana w przyszłym roku przebudowa ul. Piastowskiej. Na ten cel zarezerwowano ponad 18,3 mln zł. Dodatkowo planowana jest dalsza rozbudowa dróg gruntowych oraz budowa dróg dojazdowych do zbytych nieruchomości. Ogółem na te zadania przeznaczonych ma być ponad 10 mln zł.

W przyszłym roku władze miasta zamierzają kontynuować także kilka ważnych projektów rewitalizacyjnych. Mowa tu przede wszystkim o budowie Traktu Rudzkiego, czyli ścieżki rowerowo–pieszej, a miejscami także rolkarskiej, łączącej 7 dużych obszarów zielonych, w tym kilka parków o łącznej powierzchni 35 ha. – Gotowy jest pierwszy odcinek od hałdy przy ul. 1 Maja do ul. Czarnoleśnej. Kończą się także prace na samej hałdzie. Z kolejnymi odcinkami ruszamy w przyszłym roku – informuje Grażyna Dziedzic. W 2019 r. inwestycja ta ma pochłonąć ponad 7,8 mln zł. W przyszłym roku kontynuowany będzie także program rewitalizacji podwórek. Na ten cel zabezpieczono prawie 3,3 mln zł. Zakończyć ma się też renowacja jednego z zabytkowych domków na dawnym osiedlu robotniczym Ficinus oraz rewitalizacja willi Florianka w centrum Nowego Bytomia.

Niewątpliwie największą inwestycją z zakresu rewitalizacji będzie zagospodarowanie i rekultywacja terenu po byłej koksowni Orzegów. W ramach przedsięwzięcia do życia przywróconych zostanie prawie 5 ha terenu. Najważniejszą częścią inwestycji będzie zneutralizowanie niebezpiecznych związków, które zalegają nie tylko w gruncie, ale i w wodach podziemnych. W dalszej kolejności uporządkowana zostanie dzika roślinność. Na całym obszarze utworzone będą alejki z latarniami, pojawią się także ławki i inne obiekty małej architektury. – Obecnie przygotowywana jest dokumentacja całej inwestycji. Prace ruszą w przyszłym roku, a zakończą w 2021 r. Tylko na przyszły rok zaplanowaliśmy na realizację tego zadania prawie 12,7 mln zł – wylicza Grażyna Dziedzic. Miasto na realizację tej inwestycji pozyskało blisko 18 mln zł ze środków unijnych.

W pierwszej części roku zakończyć się mają prace przy budowie 50 mieszkań komunalnych u zbiegu ul. Stromej i Bytomskiej w Orzegowie. Planowane jest także rozpoczęcie budowy kolejnych 50 mieszkań komunalnych, tym razem przy ul. Bankowej w Rudzie. Inną inwestycją z zakresu mieszkalnictwa ma być kontynuacja termomodernizacji i uciepłownienia budynków przy ul. Matejki, która pochłonąć ma prawie 4 mln zł.

W mieście realizowane mają być także inwestycje oświatowe, na które zaplanowano ponad 6,2 mln zł. Najwięcej, bo 3 mln zł, przeznaczonych ma zostać na modernizację infrastruktury sportowej. Ponadto w planie budżetu na 2019 r. ujęto dwie duże inwestycje o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Chodzi o modernizację hali sportowej w Halembie, która ma kosztować 5 mln zł oraz rozbudowę basenu letniego w Nowym Bytomiu o nowe atrakcje.

Z pozostałych zaplanowanych przyszłorocznych inwestycji wymienić należy dalszą modernizację i przebudowę pomieszczeń Muzeum Miejskiego. Ma ona kosztować ponad 5 mln zł. Miasto zamierza także dokapitalizować szpital miejski oraz modernizować oświetlenie uliczne. W uchwalonym budżecie znalazły się również środki na dofinansowanie budowy instalacji OZE dla budownictwa jednorodzinnego.

Ponadto w przyszłym roku w Rudzie Śląskiej będą wykonywane inwestycje, o które wnioskowali mieszkańcy w ramach budżetu obywatelskiego. Na ten cel przeznaczono 3,72 mln zł, a sztandarową inwestycją ma być budowa tężni solankowej w Bykowinie. Ponadto miasto zamierza w przyszłym roku przeznaczyć 8,5 mln zł na różnego rodzaju remonty.

Ogółem wydatki Rudy Śląskiej w 2019 roku mają się zamknąć w kwocie 796,6 mln zł, natomiast dochody wynieść mają 766,2 mln zł. Spośród wydatków najwięcej ma być przeznaczonych na oświatę i wychowanie - ponad 248,9 mln zł oraz pomoc społeczną i rodzinę – 195 mln zł.

W przyszłym roku miasto zamierza realizować zadania współfinansowane z pieniędzy Unii Europejskiej o wartości blisko 51,6 mln zł.

Przed podjęciem uchwały budżetowej rudzcy radni przegłosowali wniosek formalny o „ściągnięciu” 1,5 mln zł m.in. z zadań administracyjnych realizowanych przez Urząd Miasta i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  a także z promocji miasta i przeznaczeniu tej kwoty na dotacje dla klubów sportowych. W ten sposób na ten cel zostanie zabezpieczona kwota 3,9 mln zł. – Poprzez tę zmianę będziemy mieć jeden z najniższych budżetów na promocję wśród miast naszego regionu. Będzie on wynosił 290 tys. zł. Dla porównania w 2009 r. wynosił on ponad 2 mln zł, a w roku 2012 r., kiedy finanse miasta wyprowadzaliśmy „na prostą” i mocno „zaciskaliśmy pasa”, budżet promocyjny wynosił prawie 390 tys. zł. Warto też dodać, że to właśnie z tych środków m.in. finansowaliśmy wyjazdy rudzkich sportowców na Mistrzostwa Świata i Europy – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Na pokrycie budżetowego deficytu władze miasta planują uruchomienie kolejnej transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego /EBI/ w wysokości 40 mln zł. - Do tej pory wykorzystaliśmy trzy transze o łącznej wysokości 152,3 mln zł. M.in. dzięki tym środkom możemy współfinansować większość realizowanych aktualnie w mieście inwestycji – tłumaczy prezydent Dziedzic. – Pomimo pozyskania przez nasze miasto licznych dotacji unijnych, środków tych nie dostajemy od razu. Aby zachować ciągłość inwestycji musimy je finansować właśnie z kredytu z EBI – dodaje.

Tegoroczne dochody budżetu Rudy Śląskiej według stanu na 19 grudnia br. wynieść mają 774,7 mln zł, natomiast wydatki 824,5 mln zł. Dla porównania w 2011 r., czyli na początku pierwszej kadencji obecnych władz miasta, dochody budżetowe wyniosły 507,7 mln zł, natomiast wydatki 488,2 mln zł.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter