Header decorative image
Kir Żałobny

Budownictwo jednorodzinne na pierwszym planie

Budownictwo jednorodzinne na pierwszym planie

Ruda Śląska rusza z programem wspierania jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego. Zgodnie z obietnicą wyborczą, prezydent Grażyna Dziedzic przygotowała dwa projekty uchwał, dzięki którym każdy, kto w tym celu kupi działkę w wieczyste użytkowanie, będzie mógł ją po pięciu latach wykupić z 75-procentową bonifikatą. Obie uchwały zostały dziś przyjęte przez rudzkich radnych.

Użytkownik wieczysty będzie mógł wykupić nieruchomość z 75-procentową bonifikatą po spełnieniu określonych wymagań. – Główne warunki to istnienie prawa użytkowania wieczystego od co najmniej 5 lat, a także wybudowanie budynku, zgłoszenie go do użytkowania i do opodatkowania oraz zamieszkanie w nim w terminie 3 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego – wylicza prezydent Grażyna Dziedzic.

Nabywca musi również zapłacić cenę nieruchomości jednorazowo do dnia zawarcia umowy sprzedaży, nie posiadać zaległych zobowiązań finansowych względem miasta i nie korzystać z ulg w spłacie należności przypadających miastu. Prawo do tej bonifikaty wygaśnie po upływie 10 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego.

- Dla użytkowników wieczystych nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, którzy nie będą chcieli skorzystać z bonifikaty, uchwała wprowadza możliwość wykupu na własność bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków – podkreśla Michał Pierończyk, zastępca prezydenta miasta ds. gospodarki nieruchomościami. Dotychczas było to możliwe po 20 latach istnienia prawa użytkowania wieczystego i 10 latach dysponowania nim przez zainteresowaną osobę. Dla nieruchomości wykorzystywanych w innych celach uchwała zmniejsza oba okresy o połowę.

Tylko w tym roku miasto chce przeznaczyć do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu 50 gminnych nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową. 17 z nich zlokalizowanych jest w dzielnicy Bielszowice (ul. Górna, Narutowicza, Mierosławskiego, Grottgera, Kokota, Wysoka), 16 w dzielnicy Godula (ul. Smoluchowskiego i Akacjowa), 13 w dzielnicy Kochłowice (ul. Barbary, Borówkowa, Wirecka, Grobla Kolejowa, Kochłowicka), 3 w dzielnicy Wirek (ul. Kałusa, Strażacka, Jankowskiego), 1 w dzielnicy Bykowina (ul. Korfantego). Powierzchnia działek wynosi od 0,06 ha do 0,38 ha.

Miasto wprowadza również ulgi dla dotychczasowych użytkowników wieczystych. Każdy z nich, kto zabudował nieruchomość zgodnie z prawem oraz przez 3 lata, przed złożeniem odpowiedniego wniosku, uiszczał terminowo opłatę roczną oraz inne podatki i opłaty, może liczyć na 25-procentową bonifikatę opłat rocznych. – Chcemy dzięki bonifikatom zachęcić wszystkich nie tylko do budowania domu w Rudzie Śląskiej, ale również do płacenia należności w terminie – podkreśla Grażyna Dziedzic. Program skierowany jest nie tylko do mieszkańców Rudy Śląskiej. – Ruda Śląska jest miastem świetnie skomunikowanym. Do centrum Katowic można stąd dojechać szybciej, niż z niektórych dzielnic stolicy województwa – przekonuje prezydent Rudy Śląskiej.

Podczas dzisiejszej sesji Rada Miasta przyjęła dwie uchwały: w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości oraz bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i określenia wysokości stawek procentowych tych bonifikat. Zastąpią one wcześniejsze uregulowania w tej kwestii, obowiązujące odpowiednio od 2011 i 2013 r.

W najbliższym czasie prezydent miasta podpisze zarządzenie w sprawie stawki procentowej pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. W przypadku oddawania nieruchomości w użytkowanie na cele mieszkaniowe stawka ta zostanie obniżona do 15%, w pozostałych przypadkach utrzymana zostanie dotychczasowa stawka 25%.

Program wspierania jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w Rudzie Śląskiej był, obok bezpłatnej komunikacji miejskiej, jednym z głównych elementów programu wyborczego Grażyny Dziedzic. – Z każdym dniem jesteśmy coraz bardziej gotowi do wprowadzenia bezpłatnej wewnątrzmiejskiej komunikacji publicznej. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to do realizacji tegoż programu będziemy gotowi jeszcze w tym roku – zapewnia prezydent Grażyna Dziedzic.

50 GMINNYCH NIERUCHOMOŚCI POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE W 2015 ROKU

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter