Header decorative image
Kir Żałobny

Budowa kolejnego odcinka trasy N-S już za półmetkiem

Budowa kolejnego odcinka trasy N-S już za półmetkiem

W rejonie ulicy Bielszowickiej w Rudzie Śląskiej postępują prace przy budowie kolejnego odcinka trasy N-S. Wykonano już m.in. wiadukt nad tą ulicą oraz palowanie pod nowy przepust nad Potokiem Bielszowickim. Na następny etap władze miasta chcą pozyskać środki z nowego programu regionalnego Unii Europejskiej dla województwa śląskiego.

- Budowa trasy N-S to nasze kluczowe przedsięwzięcie, nie tylko ze względu na usprawnienie systemu drogowego, ale również na „otwierane” dzięki niej nowe tereny inwestycyjne – podkreśla prezydent Michał Pierończyk. – W projekcie przyszłorocznego budżetu, który z wydatkami na inwestycje na poziomie 25% jest bardzo prorozwojowy, trasa N-S jest jednym z głównych punktów - dodaje.

Prowadzone prace związane są z budową czwartego odcinka trasy N-S od ul. Kokota do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja. Realizowane obecnie zadanie dotyczy odcinka od ul. Kokota do ul. Bielszowickiej wraz z węzłem, przebudową ul. Bielszowickiej, budową ronda na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Bielszowickiej oraz przebudową ul. 1 Maja od ul. Żwirki i Wigury do ul. Gabora.

– Aktualne zaawansowanie prac to ogólnie około 65%, a w przypadku przebudowy magistrali wodociągowej już około 95%. Wykonano już m.in. 2 przejścia dla zwierząt, przejście i przejazd dla rowerów w rejonie ogródków działkowych, wiadukt nad ulicą Bielszowicką, rozbiórkę przepustu w ciągu ulicy 1 Maja nad Potokiem Bielszowickim, a także palowanie pod nowy przepust – wylicza wiceprezydent Jacek Morek, odpowiedzialny m.in. za kwestie drogowe.

Na ukończeniu jest również sieć kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi, przebudowano także sieci uzbrojenia podziemnego branży teletechnicznej, sanitarnej i elektroenergetycznej. W ramach przebudowy ulicy Bielszowickiej rozebrano istniejącą nawierzchnię, wykonano podbudowę jezdni z kruszywa i warstwę podbudowy z mieszanki asfaltowej oraz miejsce do ważenia pojazdów.

Obecnie trwają prace związane m.in. z budową głównego ciągu trasy N-S. Wykonano w części nasypy drogowe i podbudowę z kruszywa oraz mieszanki asfaltowej, w trakcie są prace brukarskie przy budowie chodników i ścieżki rowerowej. Trwają również roboty związane z przebudową ulicy 1 Maja na odcinku od ulicy Żwirki Wigury do ulicy Gabora. Rozebrano nawierzchnię jezdni, przebudowywane są sieci uzbrojenia podziemnego oraz trwają roboty w zakresie budowy pasa drogowego ulicy 1 Maja w nowej geometrii drogowej.

Przy tak poważnej inwestycji kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu drogowym, spowodowanymi zwężeniem jezdni ul. 1 Maja. Czasowe zmiany organizacji ruchu będą występować na tym odcinku do momentu ukończenia zadania, czyli do listopada 2023 roku. – Obecnie w rejonie skrzyżowania ul. 1 Maja i ul. Bielszowickiej ruch pojazdów poprowadzony jest tymczasową drogą (bypass), równolegle do ul. 1 Maja, co jest związane z budową nowego przepustu – informuje Mariusz Pol, naczelnik Wydziału Dróg i Mostów UM.

Budowa czwartego odcinka trasy N-S od ul. Kokota do łącznika z autostradą w ciągu ul. 1 Maja to duża i kosztowna inwestycja, która została podzielona na dwa zadania. Koszt obecnie realizowanego etapu to ponad 100 mln zł, z czego zdecydowana większość sfinansowana zostanie ze środków unijnych. Dofinansowanie do budowy odcinka między ul. Kokota a ul. 1 Maja wynosi 85 proc. – Na drugie zadanie, dzięki któremu domknięte zostanie połączenie Drogowej Trasy Średnicowej i autostrady A4, chcemy pozyskać środki z zatwierdzonego właśnie przez Komisję Europejską programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Naboru wniosków spodziewamy się wiosną przyszłego roku – informuje wiceprezydent Aleksandra Skowronek, nadzorująca pozyskiwanie funduszy zewnętrznych.

Przypomnijmy, że do tej pory w Rudzie Śląskiej powstały już trzy odcinki trasy N-S. Mają one długość ok. 3,4 km. Pierwszy został przekazany do użytkowania na początku 2013 roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja, czyli drogi nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 Maja. Jego budowa kosztowała ponad 48 mln zł.

Kolejny odcinek do użytkowania przekazany został w sierpniu 2016 roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja do ul. Bukowej. Wraz z tą inwestycją dodatkowo wykonane zostało 1,5 km drogowego połączenia ul. Bukowej z ul. ks. Niedzieli. Ta inwestycja kosztowała ponad 60 mln zł. Trzeci etap trasy N-S do użytku oddany został jesienią 2018 r. Odcinek o długości 1,4 km przebiega od ul. Bukowej do ul. Kokota. Jego realizacja kosztowała blisko 54 mln zł.

Na budowę wszystkich odcinków miasto pozyskało unijne dofinansowanie. Pierwszy etap został dofinansowany kwotą ponad 36 mln zł, drugi i trzeci fragment kwotą około 82 mln zł.

Założeniem budowy trasy N-S było połączenie Drogowej Trasy Średnicowej i autostrady A4, ale władze miasta chcą przedłużyć ją w kierunku północnym. Projektowany przebieg składa się z czterech odcinków: od węzła DTŚ do ul. Magazynowej, od ul. Magazynowej do ul. Orzegowskiej, od ul. Orzegowskiej do ul. Piastowskiej i od ul. Piastowskiej do ul. Karola Goduli. Na realizację pierwszego odcinka pozyskano 65 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (edycja druga).

Cztery grafiki: logo Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter