Kir Żałobny

Budowa czwartego odcinka N-S-ki trwa

Budowa czwartego odcinka N-S-ki trwa

Realizacja kolejnego etapu budowy trasy N-S idzie pełną parą. W rejonie ul. Bielszowickiej trwają prace związane z przebudową odcinka ul. 1 Maja od ul. Żwirki i Wigury do skrzyżowania z ul. Gabora oraz budową ronda na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Bielszowickiej, a także budową obiektu nad Potokiem Bielszowickim. Z tego powodu kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu drogowym spowodowanymi zwężeniem jezdni ul. 1 Maja.

- Czasowe zmiany w istniejącej organizacji ruchu  będą występować na tym odcinku do momentu ukończenia zadania, czyli do listopada 2023 roku -  tłumaczy Jacek Morek, pełniący obowiązki prezydenta miasta. - Zdajemy sobie sprawę, że jest to kłopotliwe dla kierowców oraz mieszkańców miasta, jednak nieuniknione w przebiegu realizacji tak ważnej inwestycji, jaką jest budowa trasy N-S – dodaje.

Wprowadzone zwężenie związane jest z postępującą budową czwartego odcinka trasy N-S od ul. Kokota w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja. - Do tej pory inwestycja  ta została wykonana w około  45%. Przebudowano już około 90% magistrali wodociągowej, wykonano roboty w zakresie obiektów mostowych (w tym 2 przejścia dla zwierząt, przejście i przejazd dla rowerów w rejonie ogródków działkowych, roboty w zakresie palowania i podpór dla obiektu nad ulicą Bielszowicką). Na tym jednak nie koniec. W części wykonano sieć kanalizacji deszczowej oraz zbiorniki retencyjne dla kanalizacji deszczowej, przebudowano sieci uzbrojenia podziemnego branży teletechnicznej, sanitarnej, elektroenergetycznej – wymienia Renata Krusz, zastępca naczelnika Wydziału Dróg i Mostów Urzędu Miasta Ruda Śląska.

W ramach przedsięwzięcia wykonano także roboty związane z przebudową ulicy Bielszowickiej, w tym miejsce do ważenia pojazdów. Warto dodać, że obecnie trwają prace związane m.in. z budową warstw nasypu pod główny ciąg trasy N-S, ronda na skrzyżowaniu ulic 1 Maja – Bielszowickiej oraz roboty wykończeniowe związane z budową obiektu tymczasowego i objazdu niezbędnego na czas budowy obiektu nad Potokiem Bielszowickim. Z kolei w dalszym ciągu trwa przebudowa sieci uzbrojenia podziemnego oraz roboty związane z budową sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Natomiast nasyp, który wykonano w ciągu ostatnich kilku tygodni, został przygotowany pod objazd tymczasowy na okres zamknięcia odcinka ulicy 1 Maja w związku z budową nowego obiektu nad Potokiem Bielszowickim oraz częściowo pod obwiednię ronda na skrzyżowaniu ulic 1 Maja – Bielszowickiej. Poprowadzenie objazdu tymczasowego po wspomnianym nasypie planowane jest w  drugiej połowie sierpnia.

Budowa czwartego odcinka trasy N-S od ul. Kokota do łącznika z autostradą w ciągu ul. 1 Maja to duża i kosztowna inwestycja, która została podzielona na dwa zadania. Koszt obecnie realizowanego odcinka to ponad 100 mln zł,  z czego zdecydowana większość sfinansowana zostanie ze środków unijnych. Dofinansowanie do budowy odcinka między ul. Kokota a ul. 1 Maja wynosi 85 proc.

Do tej pory w Rudzie Śląskiej powstały już trzy odcinki trasy N-S. Mają one długość ok. 3,4 km. Pierwszy został przekazany do użytkowania na początku 2013 roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja, czyli drogi nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 Maja. Jego budowa kosztowała ponad 48 mln zł.

Kolejny odcinek do użytkowania przekazany został w sierpniu 2016 roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja do ul. Bukowej. Wraz z tą inwestycją dodatkowo wykonane zostało 1,5 km drogowego połączenia ul. Bukowej z ul. ks. Niedzieli. Ta inwestycja kosztowała ponad 60 mln zł. Trzeci etap trasy N-S do użytku oddany został jesienią 2018 r. Odcinek o długości 1,4 km przebiega od ul. Bukowej do ul. Kokota. Jego realizacja kosztowała blisko 54 mln zł.

Na budowę wszystkich odcinków miasto pozyskało unijne dofinansowanie. Pierwszy etap został dofinansowany kwotą ponad 36 mln zł, drugi i trzeci fragment kwotą około 82 mln zł.
Warto dodać, że w planach magistratu jest jeszcze budowa trasy N-S w kierunku północnym. Projektowana trasa składa się z czterech odcinków: od węzła DTŚ do ul. Magazynowej, od ul. Magazynowej do ul. Orzegowskiej, od ul. Orzegowskiej do ul. Piastowskiej i od ul. Piastowskiej do ul. Karola Goduli. Na wszystkie cztery odcinki pozyskano dofinansowanie w wysokości 100 mln zł, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zadanie obwodnicowe), dodatkowo na realizację pierwszego odcinka pozyskano 65 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (edycja druga).

- Staramy się o kolejne dofinansowanie do budowy tej drogi, tym razem na odcinek od ul. Magazynowej do ul. Karola Goduli. W ubiegłym tygodniu złożyliśmy odpowiedni wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego. Chodzi tu o dotację na poziomie 250 mln zł. To ogromna kwota, ale przewidywana wartość inwestycji to 390 mln zł – komentuje Jacek Morek.

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter