Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Bony szkoleniowe i dotacje szansą dla młodych

Bony szkoleniowe i dotacje szansą dla młodych

W Rudzie Śląskiej ruszył kolejny nabór na bony szkoleniowe i dotacje dla młodych bezrobotnych. O wsparcie z rudzkiego urzędu mogą się starać osoby pomiędzy 18. a 29. rokiem życia. Dzięki tej formie wsparcia będzie można samemu wybrać szkolenie, które pomoże w ukształtowaniu drogi zawodowej lub otrzymać pieniądze na „rozkręcenie” własnego biznesu.

Bon szkoleniowy to stosunkowo nowy instrument rynku pracy, który stanowi gwarancję skierowania osoby bezrobotnej na wskazane przez nią szkolenie oraz opłacenia jego kosztów. - Oferowane przez nas bony szkoleniowe są świetnym narzędziem pomocy osobom młodym, które dopiero podejmują decyzję o przyszłym kształcie drogi zawodowej – mówi Danuta Hein, specjalista ds. rozwoju zasobów ludzkich Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej. - To ważne, że osoba bezrobotna sama wskazuje tematykę szkolenia zawodowego, w jakim chce uczestniczyć. Tym samym samodzielnie podejmuje decyzję o kierunku rozwoju zawodowego – podkreśla.

Kwota kosztów szkolenia, które ponosi Urząd Pracy, wynosi do 100% przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Jest to obecnie 4.066,95 zł. Pozwala to na zrealizowanie specjalistycznego szkolenia, w wybranej przez osobę bezrobotną instytucji szkoleniowej, zgodnie z zapotrzebowaniem na kwalifikacje u przyszłego pracodawcy. Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, tzw. gwarancji zatrudnienia u pracodawcy, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. - Konieczność przedstawienia w urzędzie gwarancji zatrudnienia pozostawia wolną drogę wyboru pracodawcy, u którego osoba po zakończeniu szkolenia chce podjąć zatrudnienie, dodatkowo motywując do poszukiwań odpowiedniego pracodawcy – zapewnia Danuta Hein.

Szkolenia zawodowe są również szansą na zdobycie umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy. – Zapraszamy do kontaktu osoby  pomiędzy 18 a 29 rokiem życia, które chcą zwiększyć swoje możliwości na rynku pracy – mówi Danuta Hein. Podczas udziału w szkoleniu jego uczestnik zdobywa przydatną wiedzę, pozwalającą na lepsze wykonywanie powierzonych obowiązków zawodowych. Dodatkowo osobie bezrobotnej realizującej szkolenie finansowane ze środków Urzędu Pracy przysługuje stypendium za czas uczestnictwa w nim.

Do osób, które chcą prowadzić własny biznes, skierowana jest z kolei propozycja dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Osoby zainteresowane mogą pozyskać ok. 23 tys. zł. – Środki te są świetną szansą na postawienie pierwszych kroków w kierunku prowadzenia własnej firmy – zauważa Beata Płaczek, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej. - Wsparcie wydatkowane na zakup niezbędnych sprzętów, umożliwiających rozpoczęcie prowadzenia działalności, pozwoli rozkręcić własny biznes – mówi.

- Wszystkich zainteresowanych ofertą serdecznie zapraszam do kontaktu – podkreśla Beata Płaczek. W sprawach bonów szkoleniowych można się zgłaszać do pokoju 113 lub dzwonić pod numer 32 771 59 12 i 32 771 59 17. O dotacjach informacje są dostępne w pokoju nr 16 lub pod telefonem 32 771 59 15.

Jednocześnie Urząd Pracy przypomina, że na każdej osobie bezrobotnej, zarejestrowanej w Urzędzie Pracy spoczywa obowiązek powiadomienia urzędu w ciągu 7 dni o podjęciu każdego rodzaju zatrudnienia, czy to na umowę o pracę, umowę zlecenie, czy umowę o dzieło. - Niestety zdarzają się przypadki, kiedy klienci nie powiadamiają urzędu pracy o podjęciu pracy, co skutkuje koniecznością zwrotu otrzymanej pomocy finansowej, np. stypendium stażowego, zasiłku dla bezrobotnych czy dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej – mówi Beata Płaczek.

Powiatowy Urząd Pracy zobowiązany jest do weryfikowania w bazie danych ZUS, czy dana osoba bezrobotna, będąca klientem urzędu, posiada jakąkolwiek formę zatrudnienia. Jeśli osoba pracuje, a jednocześnie nadal pozostaje zarejestrowana i korzysta z pomocy Urzędu Pracy, musi zwrócić otrzymane środki finansowe.  - Mając na względzie, że kwoty te mogą być bardzo wysokie, przypominamy o konieczności powiadomienia tutejszego urzędu o podjęciu każdego rodzaju pracy w ciągu 7 dniu od zaistnienia tego faktu – zauważa zastępca dyrektora Beata Płaczek.

Pomoc dla osób bezrobotnych w postaci bonów szkoleniowych oraz dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej realizowana jest ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Ruda Śląska (II)”  finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter