Kir Żałobny

Bony na zasiedlenie

Bony na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej oferuje wsparcie młodym osobom, które zdecydują się na podjęcie pracy poza miastem. Sprawdź, czy spełniasz warunki – może otrzymasz zwrot wydatków związanych ze zmianą miejsca zamieszkania.

Każda osoba, która nie ukończyła 30. roku życia, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej, która chce podjąć pracę poza miejscem zamieszkania, może ubiegać się o bon na zasiedlenie w wysokości nawet 7 tys. złotych.

Bon przysługuje osobom, które będą zatrudnione na minimum 6 miesięcy, a których wynagrodzenie będzie osiągało co najmniej minimalny poziom wynagrodzenia, czyli 1680 złotych brutto. Odległość od miejsca zamieszkania do miejscowości, w której osoba starająca się o pracę zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, musi wynosić co najmniej 80 km lub też czas przeznaczony na dojazd do miejsca pracy i powrót środkami transportu publicznego przekraczać będzie 3 godziny dziennie.

- Bon na zasiedlenie stanowi ogromne wsparcie finansowe i pomoc dla osób rozpoczynających swoją drogę zawodową poza miejscem zamieszkania i umożliwia pokrycie wielu wydatków z tym związanych – mówi Iwona Woźniak – Bagińska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej. Osoby, którym bon zostanie przyznany, są zobowiązane udokumentować swoje zatrudnienie lub prowadzenie działalności gospodarczej przez 6 miesięcy.

W rudzkim urzędzie pracy na koniec czerwca br. były zarejestrowane 1333 osoby bezrobotne do 30. roku życia. Wśród takich osób najwięcej jest sprzedawców, kucharzy, monterów podzespołów i zespołów elektronicznych, techników ekonomistów i kasjerów handlowych.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter