Header decorative image
Kir Żałobny

„BONus na rodzinę”

„BONus na rodzinę”

Prawie milion złotych  stanowi budżet pilotażowego projektu „BONus na rodzinę”, którego realizację rozpoczął Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej. Jego uczestnicy otrzymują nie tylko adekwatne do kwalifikacji oferty pracy, ale również konkretne wsparcie finansowe. – Działania prowadzimy we współpracy z Rudzkim Kontem Pomocy oraz Stowarzyszeniem Świętego Filipa Nereusza w ramach naboru „Stabilna praca – silna rodzina”– mówi Beata Płaczek, dyrektor PUP. Realizacja projektu potrwa do końca przyszłego roku.

Oferta skierowana jest z jednej strony do osób bezrobotnych lub poszukujących pracy (niepozostających w zatrudnieniu), zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej oraz wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad dzieckiem w wieku od 1. do 5. roku życia, do momentu rozpoczęcia przez nie rocznego przygotowania przedszkolnego. Z drugiej strony adresatem projektu są pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem takich osób.

Każdy uczestnik otrzymuje pakiet wsparcia, obejmujący przede wszystkim zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na okres 15 miesięcy w ramach „Bonu rodzicielskiego na zatrudnienie”. Wynagrodzenie ustala pracodawca, a urząd pracy refunduje je przez 12 miesięcy. Maksymalna refundacja wynagrodzenia może wynieść miesięcznie 3549,69 złotych brutto.  Możliwe jest zatrudnienie również na ½ czy też ¾ etatu, w takim wypadku wysokość refundacji jest proporcjonalna do wskazanego wymiaru etatu.

Poza tym oferowany jest „Bon opiekuńczy”, czyli refundacja kosztów opieki nad dzieckiem bądź dziećmi przez 12 miesięcy zatrudnienia. – Urząd pracy będzie zwracał koszty opieki, jaką dla swojej pociechy wybrał uczestnik projektu – wyjaśnia Beata Płaczek. Za przedszkole lub żłobek przewidywana jest refundacja do tysiąca złotych na miesiąc za dziecko, natomiast jeśli rodzic decyduje się na zatrudnienie niani, refundacja wyniesie 19,70 zł brutto za godzinę. – Z opiekunką musi być podpisana odpowiednia umowa uaktywniająca, o pracę bądź cywilno-prawna – podkreśla dyrektor rudzkiego PUP-u.

Trzecia forma wsparcia ma postać „Bonu komunikacyjnego”, czyli sfinansowania kosztów dojazdu od momentu rozpoczęcia pracy przez kolejnych 12 miesięcy. Maksymalnie będzie to 150 złotych za miesiąc. Uczestnik sam wybiera preferowany środek transportu, np. komunikację miejską czy też samochód. W związku z tym, iż koszt jest ponoszony jeszcze przed otrzymaniem wynagrodzenia za pracę, kwota wypłacana jest „z góry”.

- Projekt kierujemy również do pracodawców, których chcemy zachęcić do zatrudniania rodziców małych dzieci – mówi Beata Płaczek. – Przede wszystkim zapewniamy wspomnianą refundację rocznych kosztów wynagrodzenia pracownika w kwocie do 3549,69 zł za każdy miesiąc w przypadku zatrudnienia na pełen etat w ramach umowy o pracę - informuje.  Warunkiem otrzymania wsparcia jest umowa o pracę  na okres 15 miesięcy w wymiarze czasu pracy od ½ do całego etatu. - Dodatkowo, aby zachęcić do przedłużania okresu zatrudnienia z uczestnikiem projektu, przewidujemy jednorazową premię dla pracodawców, którzy po wskazanych 15 miesiącach pracy, zatrudnią pracownika na kolejne 3 miesiące – wylicza dyrektor rudzkiego PUP-u. Premia będzie uśrednioną wartością wynagrodzenia pracownika x 150%, a maksymalnie może wynieść 6750 zł. Warto dodać, że pracodawcy, którzy są zainteresowani zatrudnieniem uczestnika projektu, mogą być spoza Rudy Śląskiej.

- Z naszych statystyk wynika, że spośród ogółu liczby osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej w styczniu  br., ponad 56% stanowiły kobiety. Ok. 60% z nich nie podejmuje zatrudnienia ze względu na opiekę nad małymi dziećmi, zwłaszcza do momentu rozpoczęcia przez nie „zerówki” – mówi Beata Płaczek. - Stąd pomysł na projekt, który ma na celu pobudzenie aktywności rodziców, głównie kobiet, oddalonych od rynku pracy z powodu wychowywania dzieci – wyjaśnia. - Poprzez realizację projektu pilotażowego „BONus na rodzinę” działamy niestandardowo i realizujemy kompleksowe wsparcie, które daje szanse na pogodzenie roli rodzica z aktywnością zawodową, pomagając zarówno w znalezieniu satysfakcjonującej pracy, jak i dostępu do usług opiekuńczych dla małych dzieci - dodaje.

Wszyscy uczestnicy projektu muszą rozpocząć pracę najpóźniej 1 kwietnia 2022, aby do 31 grudnia 2023 zrealizować wszystkie założenia projektowe. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie uzyskają informacje pod nr. telefonów:  32 771 59 73 lub 32 771 59 74. Pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem omawianej grupy proszeni są o kontakt z Działem Rozwoju Zasobów Ludzkich (tel.: 32 771 59 82, 32 771 59 11 lub 32 771 59 36).

Projekt finansowany jest w całości z budżetu  Funduszu Pracy, a jego koszt wynosi 917 177,80 zł.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter