Header decorative image
Kir Żałobny

Bonifikata za lata

Bonifikata za lata

Im starszy budynek i dłuższy czas trwania umowy najmu, tym większa zniżka przy wykupie mieszkania. Władze Rudy Śląskiej zachęcają rudzian do wykupu mieszkań komunalnych oferując nawet 65 proc. bonifikatę. Stosowną uchwałę określającą zasady sprzedaży mieszkań będących własnością miasta przyjęli rudzcy radni.

Obecnie lokatorzy, którzy chcieliby wykupić swoje mieszkanie lub stosowny wniosek złożyli po 1 stycznia 2012 r., mogli liczyć najwyżej na 50 proc. bonifikatę. Dzięki podjętej uchwale mogą uzyskać teraz znacznie większą zniżkę. Otóż nowe zasady sprzedaży mieszkań komunalnych bonifikatę uzależniają od wieku budynku oraz od czasu trwania umowy najmu. I tak za każdy rok, który upłynął od budowy budynku przysługuje 1 proc. opustu, natomiast za każdy pełny rok trwania umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony z najemcą będzie można otrzymać dodatkowo 0,5 proc. bonifikaty.

Co ważne, wysokość bonifikat sumuje się, ale nie mogą one przekroczyć 65 proc.  Zastanawialiśmy się, na jakim poziomie ustalić bonifikatę, by z jednej strony była ona zachętą do zakupu mieszkania, a z drugiej strony gwarantowała to, że lokator decydujący się na wykup mieszkania udźwignie ciężar obowiązków z tego wynikający. Po wielu analizach uznaliśmy, że maksymalny poziom ulgi powinien wynieść 65 proc. wartości sprzedawanego przez miasto mieszkania – tłumaczy wiceprezydent Michał Pierończyk. Na dodatkową bonifikatę przy wykupie mieszkania mogą liczyć natomiast lokatorzy mieszkań komunalnych, które  znajdują się w budynkach wspólnot, gdzie miasto ma mniejszościowy udział.

 - Zależy nam, by w mieście było jak najwięcej wspólnot mieszkaniowych, w których to właściciele lokali mają 100 proc. udziałów. Dlatego też w budynkach wspólnot, gdzie miasto jest mniejszościowym udziałowcem oraz przemawiają za tym szczególne względy, takie jak ujęcie budynku w Lokalnym Programie Rewitalizacji bądź objęcie go ochroną konserwatorską, bonifikaty przy wykupie mieszkań mogą sięgnąć nawet 75 proc. – podkreśla Michał Pierończyk.

Mieszkańcy, którzy złożyli już wniosek na wykup mieszkania, a którzy stwierdzą że bonifikata naliczona według nowych zasad jest dla nich korzystniejsza, mogą z niej skorzystać -  Będziemy na bieżąco informować i wyjaśniać, na jaką ulgę mogą liczyć w przypadku zastosowania obecnych przepisów i jak to będzie wyglądało po wprowadzeniu nowych zasad – informuje Anna Stemplewska, naczelnik Wydziału Spraw Lokalowych.

Dopóki nowa uchwała nie wejdzie w życie, czyli jeszcze przez 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, zasady sprzedaży mieszkań komunalnych określają dotychczasowe przepisy zawarte w uchwale Rady Miasta z 2010 r. Tym samym lokatorzy, którzy stwierdzą, że zakup mieszkania „po nowemu” będzie dla nich mniej korzystny, np. z powodu krótkiego czasu trwania umowy najmu, mają jeszcze czas, by skorzystać z dotychczas obowiązującej bonifikaty w wysokości 50 proc. Muszą w takim przypadku złożyć wniosek o wykup mieszkania.

W ubiegłym roku sprzedaliśmy najemcom 85 mieszkań. W tym roku wytypowaliśmy do sprzedaży kolejne, ponieważ chętnych do kupienia mieszkań nie brakuje – mówi Anna Stemplewska. Lokator starający się o wykup swojego mieszkania musi spełniać kilka warunków. - Możliwość wykupu mieszkania ma osoba, która m.in. nie zalega z opłatami z tytułu najmu, oraz której najem nie został wypowiedziany z przyczyn ustawowych. Starający się o mieszkanie lub współmałżonek nie może również posiadać tytułu własności do innego lokalu mieszkalnego – wylicza Anna Stemplewska. W przyjętej uchwale zrezygnowano natomiast z dotychczas obowiązującego zapisu mówiącego o tym, że o wykup mieszkania ubiegać się może lokator, który wynajmuje mieszkanie co najmniej 3 lata.

Aktualnie Ruda Śląska posiada w swoich zasobach ponad 7,6 tys. mieszkań komunalnych. W mieście funkcjonują 282 wspólnoty mieszkaniowe, w których rudzki samorząd ma swoje udziały. Miasto sprzedało już 4319 mieszkań lokatorom. W ostatnich pięciu latach na rzecz najemców sprzedano 1094 mieszkania.  Każdy, kto wykupił swoje mieszkanie staje się jego właścicielem i jednocześnie przejmuje prawa i obowiązki ciążące na dotychczasowym właścicielu.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter