Kir Żałobny

Bezpłatne szkolenia dla programistów

Bezpłatne szkolenia dla programistów

Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. rozpoczyna realizację kolejnego projektu wsparcia innowacyjnego biznesu. 9 października podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Projektanci mobilni i webowi potrzebni od zaraz! Certyfikowane szkolenia dla programistów z woj. śląskiego”, na mocy której Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach przyznał 353 628,70 zł.

- Udział mikroprzedsiębiorców w tych prestiżowych i kosztownych na rynku komercyjnym szkoleniach jest całkowicie bezpłatny – podkreśla Joanna Sochacka, prezes Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości. - Takie działania wspierają kompetencje kadr mikroprzedsiębiorstw  i wzmacniają ich konkurencyjność - dodaje.

Projekt skierowany jest do mikroprzedsiębiorców i pracowników z mikroprzedsiębiorstw z obszaru województwa śląskiego, prowadzących działalność w obszarze technologicznym TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I TELEKOMUNIKACYJNE (PKD 2007 J61, J62 i J63).

Oferowane są trzy typy szkoleń: z zakresu Oracle, Web Applications Solutions Developer oraz z zakresu systemu Android.

Każde szkolenie zakończy się uzyskaniem powszechnie uznawanego w branży certyfikatu potwierdzającego nabyte umiejętności.

Formularz zgłoszeniowy zostanie udostępniony na stronie internetowej www.inkubatorrudzki.pl od  4 listopada 2013 r. Liczba miejsc jest ograniczona! Szkolenia zostaną przeprowadzone w 2014 roku. Szczegóły można znaleźć tutaj.

Pierwszeństwo w kwalifikowaniu na szkolenia mają firmy będące członkami Śląskiego Klastra Multimedialnego Hub Club. Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. pozyskał dofinansowanie na ten projekt z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter