Kir Żałobny

Bezpieczniej w Rudzie Śląskiej

Bezpieczniej w Rudzie Śląskiej

Spada liczba przestępstw w Rudzie Śląskiej i rośnie ich wykrywalność. Jest też bezpieczniej na drogach. Taki wniosek płynie z policyjnych statystyk za 2015 rok. Dziś zostały one zaprezentowane podczas narady rocznej rudzkiego garnizonu. Największe ubiegłoroczne sukcesy „kryminalnych” z Rudy Śląskiej to zatrzymanie grupy pseudokibiców, którzy podpalali auta, dilerów dopalaczy oraz ujawnienie „dużej dziupli” samochodowej.

- Cieszy nas pozytywny trend w wynikach, ale mamy też świadomość, że są obszary, w których czeka nas ciężka praca – powiedział mł. insp. Grzegorz Strzęciwilk, Komendant Miejski Policji w Rudzie Śląskiej. – Za wykonaną już pracę dziękuję policjantom i pracownikom cywilnym, a władzom miasta za wsparcie - dodał. W naradzie uczestniczył również nadkom. mgr Mariusz Krzystyniak, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji. – Statystyki mają nam służyć jako narzędzie do diagnozowania problemów i prowadzenia takich działań, aby te problemy neutralizować – podkreślił.

Na spotkaniu obecni byli też przedstawiciele władz miasta i innych miejskich służb mundurowych. – W imieniu pani prezydent Grażyny Dziedzic dziękuję za to, że wasza praca jest coraz lepsza i skuteczniejsza. Musimy wspólnie zadbać o to, żeby te liczby przekładały się również na subiektywne poczucie bezpieczeństwa wśród rudzian – powiedział wiceprezydent Krzysztof Mejer. W podobnym tonie wypowiadał się Kazimierz Myszur, przewodniczący Rady Miasta. – Poprawia się wizerunek policji wśród mieszkańców, ale trzeba jak najwięcej informować o efektach waszej pracy – zaznaczył.

W ubiegłym roku rudzka policja wszczęła 3545 postępowań przygotowawczych, o 363 mniej niż w 2014 r. Tendencja spadkowa utrzymuje się w ostatnich latach. Dla przykładu w 2011 roku postępowań było 5739. Jednocześnie wzrósł wskaźnik wykrywalności przestępstw – z 61,7% w 2014 roku do 64,1% w roku 2015. Wśród przestępstw najwięcej było kradzieży – 761 oraz kradzieży z włamaniem – 413. Przestępczości gospodarczej dotyczyło 327 wszczętych postępowań.

Wśród najważniejszych spraw prowadzonych w ubiegłym roku przez policjantów w Rudzie Śląskiej znalazło się wyjaśnienie serii podpaleń samochodów, do których doszło w okresie od 5 listopada 2014 r. do 30 stycznia 2015 r. W trakcie prowadzonych działań funkcjonariusze sprawdzili i przeszukali 12 miejsc zamieszkania członków grupy pseudokibiców oraz zatrzymali 10 osób. Podczas przeszukań śledczy znaleźli i zabezpieczyli rzeczy mające związek z przestępstwem oraz narkotyki.

Policjanci rozpracowali również grupę handlującą dopalaczami. W październiku 2015 r. funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 9 kilogramów dopalaczy, w tym ponad 2,7 tys. przygotowanych już do dystrybucji saszetek. Znaleziono również amfetaminę, pozwalającą na przygotowanie prawie 500 działek dilerskich. Zatrzymane zostały trzy osoby.

Rudzcy „kryminalni” ustalili także osoby powiązane z procederem kradzieży i paserstwa samochodów z terenu Rudy Śląskiej, Chorzowa, Katowic i innych miast województwa śląskiego. Wykryli trzy miejsca ukrywania części pochodzących z kradzionych aut, tym jedną tzw. „dużą dziuplę”. Zatrzymano 6 członków przestępczej grupy, którym dotąd udowodniono 10 kradzieży. Udało się odzyskać części samochodowe z kilkunastu kradzionych pojazdów.

Ważną częścią pracy policjantów w Rudzie Śląskiej jest dbanie o bezpieczeństwo ruchu drogowego. Znacząco zwiększyła się liczba policjantów pełniących służbę na drodze, co z pewnością przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa – w ubiegłym roku spadła zarówno liczba kolizji, jak i wypadków w stosunku do 2014 r., w tym wypadków z udziałem pieszych.

Wzrost dotyczył także liczby funkcjonariuszy patrolujących miasto. W skali roku zrealizowano 17 491 służb patrolowych, przy 12 667 służbach w 2014 r. Przeprowadzono także 477 patroli dodatkowych oraz 263 patrole ze słuchaczami Szkoły Policji w Katowicach. Ujawniono 8595 wykroczeń zakończonych postępowaniem mandatowym, co stanowi spadek o 1692 w stosunku do 2014 r. Najwięcej było wykroczeń przeciwko przepisom o wychowaniu w trzeźwości, mieniu oraz porządkowi w ruchu na drogach. Do Sądu Rejonowego skierowano 1950 wniosków o ukaranie sprawców.

Narada była również okazją do przedstawienia założeń mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Konsultacje i spotkania w tym temacie odbywają się obecnie w całej Polsce. – Mapa być uniwersalnym narzędziem wykorzystywanym przez różne służby – tłumaczy komendant Grzegorz Strzęciwilk. – Ma ona pokazywać nie tylko zagrożenia już dostrzeżone przez służby i obywateli, ale także prognozy zagrożeń, które mogą wystąpić w związku z organizacją różnych wydarzeń – informuje. Wynikiem rozpoczętych właśnie prac ma być dostępna w Internecie krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa.

Na garnizon policji w Rudzie Śląskiej składa się komenda miejska przy ul. Hallera 9 w dzielnicy Nowy Bytom oraz 5 komisariatów w dzielnicach: Ruda, Kochłowice, Halemba oraz 2 w Wirku. Służbę pełni w sumie 331 funkcjonariuszy, aktualnie do obsadzenia jest 14 stanowisk. Wśród komisariatów najliczniej obsadzony jest Komisariat I w Rudzie, gdzie służbę pełni 51 policjantów.

W 2015 roku miasto wsparło Komendę Miejską Policji kwotą ponad 260 tys. zł. Największa część tej kwoty, 100 tys. zł, przeznaczona została na dodatkowe patrole. Dofinansowany został również m.in. zakup samochodów, zestawów komputerowych czy kasków ochronnych. Dodatkowe 20 tys. zł przeznaczono na patrole realizowane przez słuchaczy Szkoły Policji. Plany dalszego wspierania policji zawiera uchwalony w listopadzie ubiegłego roku Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Obywateli miasta Ruda Śląska na lata 2016 – 2019. Zakłada on m.in. dofinansowanie zakupu 16 radiowozów oraz dodatkowych patroli. W budżecie miasta na 2016 rok na te cele zaplanowano 300 tys. zł.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter