Kir Żałobny

Bezpieczne drogi i nowoczesna infrastruktura edukacyjna za unijne euro

Przypomnijmy, że 19 grudnia ubiegłego roku ulica Pawła została otwarta po remoncie nawierzchni. Wcześniejszy remont drogi, pomimo interwencji mieszkańców i przedsiębiorców był niemożliwy, gdyż teren ten nie należał do Miasta. Ulica Pawła pełni funkcję ważnej trasy dojazdowej do ?rudzkiej strefy przemysłowej?- swoje siedziby ulokowało tam wiele zakładów produkcyjnych oraz firmy usługowo-transportowe.

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostały również przyznane na realizację projektu przebudowy ulicy Szyb Walenty - drogi dojazdowej do Śląskiego Parku Przemysłowego i Inkubatora Przedsiębiorczości. Koszt inwestycji wynosi 10 901 341,09 zł, dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 to ? 38,80%, czyli 3 521 922,42 zł. Modernizacja drogi ułatwi dojazd z Drogowej Trasy Średnicowej do dzielnicy Bielszowice i Zabrza,  ułatwi transport pojazdów na obszarach strategicznych gospodarczo oraz dojazd do jednej z atrakcji Szlaku Architektury Przemysłowej Śląska ? zabytkowego Szybu Mikołaj, a także do XIX-wiecznego Folwarku adaptowanego na tereny rekreacyjno-kulturalne.

 
Wysoką lokatę na liście projektów wybranych do dofinansowania zajął wniosek naszego miasta dotyczący przebudowy i rozbudowy budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej. W ramach realizacji projektu zostanie wybudowany pawilon dydaktyczny, świetlica pod częściowym zadaszeniem głównego dziedzińca szkoły oraz łącznik, który zapewni komunikację między nowym pawilonem a istniejącym kompleksem. Całkowity koszt inwestycji wynosi 2 923 858,91 zł,  dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85 %, czyli 2 485 280,07 zł. Realizacja projektu zapewni wysoką jakość kształcenia oraz równość szans rozwojowych korzystającym z nowopowstałej infrastruktury edukacyjnej.


Bliższe informacje: Joanna Sochacka, naczelnik Wydziału Innowacji i Pozyskiwania Funduszy, tel. 032 248 67 01.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter