Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Bezpieczeństwo w mieście

Bezpieczeństwo w mieście

Mniej rozbojów,  kradzieży, przestępstw kryminalnych i wypadków, ale  więcej pożarów, kolizji,  zagrożeń miejscowych i nietrzeźwych kierowców  –  to bilans 2014 roku w stosunku do roku poprzedniego,  jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w Rudzie Śląskiej.

W ubiegłym roku w Rudzie Śląskiej policjanci przeprowadzili blisko 4000 interwencji i złapali na gorącym uczynku ponad 270 sprawców przestępstw. Ponadto wystawili przeszło 500 mandatów drogowych. W roku 2014 w porównaniu z rokiem poprzednim w mieście odnotowano dużo mniej rozbojów, bójek, kradzieży pojazdów, kradzieży mienia oraz kradzieży z włamaniem. Było ich o przeszło 600  mniej niż w roku 2013.  Znacznie  zmniejszyła się liczba  przestępstw kryminalnych, która w 2014 roku wynosiła ponad 3180, z kolei rok wcześniej sporo ponad 3700. Rudzcy policjanci mogą pochwalić się też bardzo wysokim, 90 proc. wskaźnikiem w wykrywaniu przestępstw rozbójniczych. Z kolei wykrywalność przestępstw związanych z uszkodzeniem ciała wynosi ponad 80%. Ogólny wskaźnik wykrywania przestępstw jest na poziomie 38,50% , co i tak przewyższa średnią wojewódzką, która wynosi 37,4%.

W ubiegłym roku, w Rudzie Śląskiej odnotowano ponad 1,2 tys. kolizji i 126 wypadków drogowych, w których rannych zostało 149 osób, a 5 poniosło śmierć. To więcej kolizji, ale mniej wypadków i rannych w porównaniu z rokiem 2013. 61 wypadków drogowych odbyło się z udziałem pieszych, w tym 13 z ich winy. To również tendencja spadkowa w porównaniu z rokiem 2013.  W 2014 roku na rudzkich drogach zatrzymano 472 nietrzeźwych kierowców, to o 52 osoby więcej niż w 2013 r.  Najbardziej zagrożona zdarzeniami drogowymi jest ul. 1 Maja, na której odnotowano najwięcej wypadków i kolizji w mieście (262 kolizje i 28 wypadków).

W ubiegłym roku rudzka Straż Pożarna interweniowała 1251 razy. To prawie 100 razy więcej niż w roku poprzednim. Pożary stanowiły ponad połowę wszystkich zdarzeń. Odnotowano 639 pożarów - o 40 więcej niż w 2013 r.  i 563 zagrożenia miejscowe - o 83 więcej niż w roku poprzednim. - Znaczna ilość pożarów odnotowywana jest w okresie wiosennym, podczas bezmyślnego wypalania traw i nieużytków – wyjaśnia komendant Straży Pożarnej  Andrzej Małysiak.
 
Znacznie spadła natomiast liczba fałszywych alarmów. – Spośród wszystkich interwencji odnotowaliśmy 49 alarmów fałszywych, w tym tych w dobrej  wierze, jak i tych złośliwych. W stosunku do roku ubiegłego jest to spadek o 37% - informuje komendant Straży Pożarnej.

Miejscowe zagrożenia stanowiły 45% ogółu zdarzeń, co stanowi blisko 15% wzrost w stosunku do 2013 roku. Znaczna ilość miejscowych zagrożeń występuje podczas tzw. anomalii pogodowych. W 2014 roku Straż Pożarna 103 razy interweniowała usuwając powalone i złamane drzewa. To o 37 razy więcej niż w 2013 roku. 25 akcji Straży dotyczyło usuwania gniazd os i szerszeni.

W ubiegłym roku odnotowano 28 zdarzeń związanych z wypompowywaniem wody z powodu napływu wody w miejsca najniżej położone. W stosunku do 2013 roku zmniejszyła się liczba interwencji związanych z usuwaniem skutków opadów deszczu. W 2014 roku było ich 28, a  rok wcześniej 47. W dwóch poprzednich latach odnotowywano ich jedynie po 8 na rok. Gorzej było tylko w 2010 roku, gdy straż w tego typu sprawach musiała interweniować aż 95 razy.

Zarówno rudzka policja jak i straż pożarna mogły liczyć w 2014 roku na pomoc miasta. I tak dzięki wsparciu miasta rudzcy strażacy wzbogacili się o nowy sprzęt: łódź ratowniczą typu WHALLY wraz z osprzętem, trójnóg ratowniczy wraz z osprzętem i kamerę termowizyjną. Ponadto miasto dofinansowało zakup 3 samochodów dla policji w wysokości 100 tys. zł. W sumie w ubiegłym roku miasto wsparło straż pożarną kwotą ponad 112 tys., a policję kwotą ponad 124 tys. zł.


Z danych Prokuratury Rejonowej w Rudzie Śląskiej wynika, że rok 2014 był rokiem, w którym zarejestrowano nieznaczny wzrost liczby postępowań w stosunku do 2013 r. Do Prokuratury wpłynęło ponad 4,6 tys. spraw. Prokuratorzy i asesorzy załatwili łącznie 4702 sprawy, z których do sądu skierowano wraz z aktem oskarżenia 1075 spraw, w tym 537 z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze. – Od 2012 r. systematycznie wzrasta ilość kierowanych do sądu wniosków o dobrowolne poddanie się karze. - Jest to związane z tym, iż oskarżony składa wniosek o wymierzenie określonej kary i na pierwszym posiedzeniu sądu bez konieczności wyznaczania kolejnych terminów można zakończyć sprawę -  tłumaczy Maciej Szlęk, prokurator rejonowy w Rudzie Śląskiej. W ubiegłym roku sądy osądziły 1403 osoby, z których uniewinniono jedynie 21 osób.

Z danych statystycznych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wynika, że stan sanitarno-techniczny obiektów w mieście nie uległ pogorszeniu, co więcej obiekty te są systematycznie modernizowane i podwyższany jest standard wykonywanych usług. – Wzrasta również świadomość producentów żywności, a co za tym idzie poprawa jakości produkowanych środków spożywczych – mówi Teresa Golda,  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter