Header decorative image
Kir Żałobny

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Radiowóz policyjny

Rudzianie mogą czuć się bezpiecznie w swoim mieście – tak wynika z raportów przedstawionych na sesji Rady Miasta przez policję, prokuraturę i sanepid. Ze statystyk wynika, że w Rudzie Śląskiej w ubiegłym roku wzrosła liczba wykrywanych przestępstw. We wszystkich kategoriach wykrywalność jest zdecydowanie wyższa od tej w skali województwa czy kraju.

Niestety w 2023 r. na przejściach dla pieszych  zginęły 2 osoby, ale w sumie mniej było wypadków drogowych i osób rannych. Znacznie wzrosła natomiast liczba pijanych kierowców.

Jak podkreślił w swoim wystąpieniu Komendant Miejski Policji w Rudzie Śląskiej mł. insp. Dawid Gil, roczne sprawozdanie z pracy rudzkich policjantów można ująć podsumowaniem obrazującym liczbę interwencji w przeliczeniu na 24 godziny służby: każdego dnia 2023 roku policjanci w Rudzie Śląskiej średnio spędzili 217 godzin w służbie patrolowej oraz 102 godziny w służbie obchodowej, wykonali 43 ustalenia i wywiady dla innych jednostek oraz instytucji, legitymowali 104 osoby, 293 razy badali stan trzeźwości, ujawnili 30 wykroczeń, przyjęli 68 zgłoszeń i przeprowadzili 42 interwencje oraz realizowali 7 doprowadzeń. Jak mówił komendant, średnia wartość wykrycia przestępstw dla śląskiego garnizonu wynosi 77,2%, a średnia wartość wykrycia przestępstw dla kraju wynosi 72,00%.

W ubiegłym roku zanotowano 1411 zdarzeń drogowych. Ujawniono 622 kierujących pod  wpływem alkoholu lub środków odurzających. W sumie przeprowadzono ponad 105 tys. kontroli trzeźwości. Wydział Ruchu Drogowego Policji prowadził także liczne akcje, które ukazują zagrożenia i podnoszą świadomość troski o bezpieczeństwo, m.in. „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczny weekend”, „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” i „Bezpieczny pieszy”.  

Duże znaczenie w pracy policji odgrywa także Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzięki tej aplikacji mieszkańcy miasta mogą zgłaszać różnego rodzaju wykroczenia. Mieszkańcy zgłosili tu 698 różnych zagrożeń, 94 z nich zostały potwierdzone bądź wyeliminowane. Najczęściej zgłaszane to: przekroczenie dozwolonej prędkości (29 potwierdzonych zgłoszeń) i spożywanie napojów alkoholowych w miejscach niedozwolonych (32 potwierdzone zgłoszenia). W ramach profilaktyki w 2023 roku rudzcy policjanci przeprowadzili łącznie prawie 700 spotkań, w których uczestniczyło niemal 18 tys. osób. Większość z nich zorganizowano dla dzieci i młodzieży, głównie w placówkach oświatowych, ale było także ponad 60 spotkań dla seniorów. Miasto co roku wspiera działalność rudzkiego garnizonu, co w ubiegłym roku zostało wyrażone m.in. poprzez środki finansowe w wysokości 15 000 złotych na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy, środki finansowe w wysokości 80 000 złotych na dofinansowanie zakupu samochodów dla Policji, a także przekazanie w trwały zarząd dwóch działek o łącznej powierzchni 1424m² oraz budynku garażu dwustanowiskowego (37m²) i budynku garażu jednostanowiskowego (27,78m²) przy Komisariacie Policji nr 1.

Przypomnijmy, ze na  terenie  Rudy Śląskiej funkcjonuje Komenda Miejska Policji oraz 5 komisariatów, w których pracuje 333 policjantów. W minionym roku rudzki garnizon został wsparty trzema nowymi etatami, jednak mimo tego brakuje jeszcze niemal 40 etatów.

- Sytuacja higieniczna w naszym mieście jest dobra – mówiła z kolei podczas sesji dr n. o zdr. Renata Cieślik-Tarkota, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej. -  Znacząco zmniejszyła się również liczba ognisk wywołanych koronawirusem - podkreśliła. Przypomnijmy, że w 2022 roku zarejestrowano 15 takich ognisk (246 chorych w szpitalu, placówkach medycznych, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, zakładach pracy, szkołach), a w 2023 r. 3 ogniska, które wystąpiły jedynie w oddziałach szpitalnych – łącznie obejmowały one 40 chorych. W sumie w 2023 roku zarejestrowano 4010 przypadków chorób zakaźnych, ok. 1700 z nich było wywołanych SARS-Cov-2. Dla przypomnienia w okresie pandemii notowano ponad 11 tys. przypadków zakażeń.

W roku 2023 r. pod nadzorem sanepidu znajdowało się 27 punktów szczepień. Przeprowadzono w nich łącznie 44 kontrole, w wyniku których nie stwierdzono nieprawidłowości. W dalszej części sprawozdania omówiono sytuację w zakresie szczepień, których realizacja, zarówno u dzieci, jak i osób dorosłych, odbywała się zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na rok 2023. Obowiązkowym szczepieniom ochronnym podlegało w naszym mieście ponad 26 tys. dzieci i młodzieży (o ok. 600 więcej osób niż w roku poprzednim).

W roku 2023 sanepid przeprowadził 4185 kontroli, wydał 457 decyzji administracyjnych oraz 500 decyzji płatniczych, a ponadto nałożył 126 mandatów karnych na łączną kwotę 27 350 zł.

W dalszej części sesji Katarzyna Preidl, prokurator rejonowy w Rudzie Śląskiej, przedstawiła podsumowanie pracy rudzkiej prokuratury. W 2023 roku rudzcy prokuratorzy zarejestrowali 4516 spraw, czyli o prawie 400 więcej w niż w roku 2022. W minionym roku do sądu skierowano 1074 sprawy, ponadto 32 sprawy z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze oraz 42 wnioski o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Sądy w ubiegłym roku osądziły 1186 osób, a tylko 5 z nich uniewinniono. W 1835 sprawach z kolei odmówiono wszczęcia postępowań przygotowawczych. W toku postępowania przygotowawczego prokuratorzy skierowali 165 wniosków o tymczasowe aresztowanie, z tej liczby sąd uwzględnił 125 przypadków. W zakresie działalności cywilnej w ubiegłym roku rudzka prokuratura prowadziła 488 spraw, w tym m.in. przygotowała 241 wniosków o ustanowienie reprezentanta dziecka do postępowań karnych. Obciążeniem i pewną trudnością w pracy prokuratorów, o której być może nie każdy pamięta, jest obsługiwanie – w ramach obowiązków – tzw. wokand, co wiąże się z kilkugodzinnym wyjazdem, czasem do innej miejscowości i uczestniczeniem w postępowaniu sądowym, w tym w Sądzie Okręgowym I i II instancji. Jak podkreśliła prokurator, najważniejszą sprawą w interesie pokrzywdzonych mieszkańców naszego miasta oraz priorytetem stają się ustalenia miejsca pobytu sprawców przestępstw w sprawach zawieszonych, w czym prokuraturę wspiera policja.    

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter