Kir Żałobny

Bezpieczeństwo miasta w trudnym roku pandemii

Bezpieczeństwo miasta w trudnym roku pandemii

Spadek liczby przestępstw, przy jednoczesnym wzroście poziomu ich wykrywalności, odnotowali w 2020 r. rudzcy policjanci. Podsumowanie statystyk z tego roku zaprezentowane zostało podczas sesji Rady Miasta. Z przedstawionego zestawienia wynika, że jedynie w przypadku bójek i pobić oraz kradzieży samochodów poziom wykrywalności nieznacznie spadł w porównaniu do roku poprzedniego. W innych sytuacjach odnotowany jest wzrost wykrywalności, a sukcesem jest 100% wynik w przypadku przestępstw rozbójniczych.

– Od ponad roku mam zaszczyt dowodzić rudzkim garnizonem, chciałbym zameldować, że nasze działania ukierunkowane są na to, by Ruda Śląska była miastem bezpiecznym. Przesłaniem, które towarzyszy mi w codziennej służbie jest to, byśmy zawsze postępowali uczciwie, sumiennie, starannie, z poświęceniem i z poszanowaniem godności drugiego człowieka - powiedział podczas swojego wystąpienia inspektor Mariusz Luszawski, komendant Miejski Policji w Rudzie Śląskiej.

Rudzcy policjanci mogą pochwalić się także dużą skutecznością w wykrywaniu przestępstw narkotykowych i gospodarczych oraz ujmowaniu ich sprawców. W 2020 roku ich wykrywalność wynosiła w obydwu przypadkach 99%. Znaczący wzrost został odnotowany w przypadku stwierdzonych przestępstw o charakterze gospodarczym, ich liczba wyniosła 10 376. Ponadto policja zabezpieczyła ponad 5200 g amfetaminy i ponad 1700 g marihuany oraz inne środki odurzające, zlikwidowała też trzy plantacje konopi.

Wpływ na bezpieczeństwo w mieście mają również patrole prewencyjne. W trakcie patrolowania nałożono prawie 6 tys. mandatów, z czego ponad 300 to mandaty drogowe. Dodatkowo ujawniono ponad 1200 wykroczeń zakończonych wnioskiem do Sądu Rejonowego.

Rudzcy funkcjonariusze, we współpracy ze służbami sanitarnymi i medycznymi, Strażą Graniczną, Strażą Miejską oraz Centrum Operacyjnym Komendanta Wojewódzkiego Policji, prowadzili też działania w związku z epidemią koronawirusa. - Nasza praca obejmuje m.in. kontrolę osób w domach, codzienną obecność na ulicach miasta, sprawdzanie obiektów handlowo-usługowych w zakresie realizacji przepisów prawa - uzupełnił rudzki komendant. Warto przy tym dodać, że w 2020 roku na terenie miasta odnotowano 32 814 osób objętych izolacją lub kwarantanną.

Duże znaczenie w pracy policji odgrywa także Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzięki tej aplikacji mieszkańcy miasta mogą zgłaszać różnego rodzaju wykroczenia. Liczba zgłoszeń w stosunku do roku poprzedniego wzrosła i wyniosła w 2020 roku 942. Najczęściej zgłaszane sprawy to: nieprawidłowe parkowanie (323 zgłoszenia), spożywanie napojów alkoholowych w miejscach niedozwolonych (246 zgłoszeń), przekroczenie dozwolonej prędkości (80 zgłoszeń), akty wandalizmu (55 zgłoszeń) czy też niewłaściwa infrastruktura drogowa (54 zgłoszenia).

Jeśli chodzi o sytuację w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego to w roku 2020 miały miejsce 73 wypadki oraz prawie 1,1 tys. kolizji. To spadek w stosunku do roku poprzedniego. Zmalała również liczba nietrzeźwych kierowców - w roku 2020 wykryto ich 184, z kolei w roku wcześniejszym aż 433. Rudzka drogówka nałożyła w sumie ponad 7 tys. mandatów. Policjanci udzielili także pouczeń w ponad 5 tys. przypadków.

Podsumowując statystyki można obliczyć, że każdego dnia ubiegłego roku rudzcy funkcjonariusze policji średnio przyjęli 65 zgłoszeń i przeprowadzili 42 interwencje, dokonali zatrzymania 2 osób poszukiwanych i sprawców na gorącym uczynku przestępstwa, spędzili 401 godzin w służbie patrolowej, 28 razy badali stan trzeźwości, legitymowali 116 osób, ujawnili 80 wykroczeń, udzielali 2 wywiadów dla mediów i realizowali 7 doprowadzeń.

Podczas sesji zaprezentowane zostało także podsumowanie ubiegłorocznej pracy Prokuratury Rejonowej w Rudzie Śląskiej. Dla tych służb rok 2020 był okresem, w którym zarejestrowano spadek liczby postępowań karnych w stosunku do 2019 roku. Do jednostki tej wpłynęło 4066 spraw, co oznacza, że w porównaniu do roku 2019 było ich o 672 mniej. Na ten wynik miał wpływ znaczny spadek zarejestrowanych postępowań dotyczących przestępstw niealimentacji.

Rudzka prokuratura w roku 2020 skierowała do sądu 872 sprawy wraz z aktem oskarżenia, 44 sprawy z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze i 28 wniosków o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Jeśli zaś przyjrzeć się drodze sądowej, można zauważyć, że w 2020 roku sądy osądziły łącznie 959 osób, z których uniewinniono 7.

Natomiast w 1750 sprawach prokuratura odmówiła wszczęcia postępowań przygotowawczych, a umorzyła postępowanie w 942. Liczba postępowań zawieszonych wyniosła 149 spraw, z których 137 spraw z powodu niemożności ujęcia podejrzanego oraz 12 spraw wobec nieustalenia miejsca pobytu świadka. Ma na to niewątpliwy wpływ migracja ludności, zwłaszcza poza granice kraju. Wydano również 10 listów gończych oraz 65 postanowień o zabezpieczeniu majątkowym. Prokuratorzy skierowali w toku postępowania przygotowawczego 51 wniosków o tymczasowe aresztowanie. Zastosowano także poręczenia majątkowe w stosunku do 11 osób.

Dodatkowo podczas poprzedniej sesji Rady Miasta przedstawiona została ocena stanu ochrony przeciwpożarowej za rok 2020. Ze sprawozdania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej można było się dowiedzieć, że ilość interwencji w 2020 roku nieznacznie spadła w stosunku do roku poprzedniego. W tym czasie odnotowano: 1890 zgłoszeń, 423 pożary, 1328 miejscowych zagrożeń, 139 alarmów fałszywych. Te ostatnie dotyczą najczęściej wezwań do mieszkań w związku z wadliwym działaniem czujników tlenku węgla. Znacznie zmniejszyła się również liczba osób poszkodowanych oraz samych interwencji związanych z obecnością czadu. Warto dodać, że rudzka straż pożarna w ramach walki z pandemią prowadziła dystrybucję środków do dezynfekcji, maseczek ochronnych oraz termometrów na potrzeby placówek oświatowych.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter