Kir Żałobny

Bezpieczeństwa nigdy dość

Bezpieczeństwa nigdy dość

Kilkuset dodatkowych policjantów będzie patrolować w tym roku najbardziej niebezpieczne rudzkie ulice. To efekt współpracy władz Rudy Śląskiej ze Szkołą Policji w Katowicach. Prezydent Grażyna Dziedzic ustaliła dziś szczegóły tej współpracy. Patrole pojawią się na początku kwietnia, kolejne latem oraz jesienią.

Właściwe porozumienie o współpracy z katowicką szkołą podpisane zostało już w styczniu. Dzisiejsze spotkanie było natomiast okazją do ustalenia szczegółów umowy. – W Rudzie Śląskiej mamy sprawnie działającą straż miejską oraz policję, ale wychodzę z założenia, że bezpieczeństwa nigdy dość. Dlatego po raz kolejny nawiązaliśmy współpracę ze Szkołą Policji w Katowicach. O tym, że jest to trafiony pomysł świadczą głosy mieszkańców, którzy oczekują kontynuacji tej inicjatywy oraz same wyniki uzyskiwane przez patrolujących rudzkie ulice policjantów – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Zawarte porozumienie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych poprzez patrolowanie terenów szczególnie zagrożonych. Słuchacze Szkoły Policji w ramach szkolenia zawodowego odbywać będą wspólne służby patrolowe z wykwalifikowanymi policjantami Komendy Policji w Rudzie Śląskiej. – Każdy z patroli składać się będzie z dwójki słuchaczy naszej szkoły oraz jednego policjanta z rudzkiej komendy. Dzięki tej służbie szkolący się policjanci zdobywają potrzebne doświadczenie, które procentować będzie w dalszej służbie – tłumaczy mł. insp. Dariusz Walczak, kierownik Zakładu Służby Prewencyjnej Szkoły Policji w Katowicach.

W ramach zawartego ze Szkołą Policji w Katowicach porozumienia miasto pokryje część kosztów związanych z organizowanymi patrolami, m.in. zakup potrzebnego wyposażenia. Pierwsze z dodatkowych patroli pojawiły się na rudzkich ulicach już w styczniu, natomiast na początku kwietnia do Rudy Śląskiej trafi kolejna grupa policjantów. Przez 3 tygodnie ok. 150 słuchaczy katowickiej szkoły patrolować będzie miejsca szczególnie niebezpieczne w mieście. Następne dodatkowe patrole w Rudzie Śląskiej pojawią się latem, a później ponownie jesienią.

Nie jest to pierwsza współpraca miasta z katowicką jednostką. W ubiegłym roku dzięki dodatkowym służbom patrolowym na ulicach Rudy Śląskiej pojawiło się ponad 600 policyjnych adeptów, którzy m.in. przeprowadzili blisko 300 interwencji i złapali na gorącym uczynku 60 sprawców przestępstw. Ponadto wystawili 79 mandatów karnych oraz blisko 500 wniosków o ukaranie. Zatrzymali też 2 osoby poszukiwane listem gończym.

Służby patrolowe są jednym z końcowych etapów blisko półrocznego przygotowania przyszłych policjantów do pracy. Dzięki pracy w terenie zdobywają w ten sposób potrzebne doświadczenie. Oprócz Rudy Śląskiej podobną współpracę ze szkołą prowadzą inne śląskie samorządy, m.in.: Katowice, Chorzów, Bytom i Zabrze.

Szkoła Policji w Katowicach została utworzona 1 lutego 1999 roku. Obok szkół w Szczytnie, Legionowie, Pile i Słupsku jest jedną z pięciu takich jednostek w kraju, jednocześnie jest to jedyna tego typu placówka na południu Polski. Kształcący się w szkole policjanci w czasie zajęć korzystać mogą ze specjalnego miasteczka symulacyjnego. Jest to jedno z najnowocześniejszych centrów symulacji w Europie. Umożliwia ono przeprowadzanie zajęć w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Symulowane np. napady na bank lub kantor i podejmowane następnie działania ćwiczących policjantów można nagrywać i analizować, po czym wielokrotnie powtarzać w celu eliminowania błędów.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter