Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Bezdomne zwierzęta pod opieką

Bezdomne zwierzęta pod opieką

Przeszło 450 tys. zł przeznaczyły na ten rok władze Rudy Śląskiej na pomoc dla bezpańskich czworonogów. Na ostatniej Sesji Rady Miasta przyjęty został „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta”. Zakłada on m.in. zapewnienie psom i kotom miejsca w schronisku, ich obowiązkową sterylizację albo kastrację, poszukiwanie nowych właścicieli, a także znakowanie zwierząt. Czworonogami będzie zajmowało się rudzkie schronisko. Tylko w ubiegłym roku trafiło tam 686 psów i kotów.

Określone w Programie działania realizuje Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „Fauna” z  siedzibą przy ul. Bujoczka w Rudzie. Obowiązkiem tej placówki jest przede wszystkim prowadzenie schroniska, monitorowanie miasta pod względem występowania bezdomnych zwierząt, ich wyłapywanie i odprowadzanie do schroniska

Program określa m.in. zasady kastracji i sterylizacji zwierząt, zakłada ich znakowanie czy też opiekę i dokarmianie wolno żyjących kotów oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Reguluje też sprawy związane z dokonywaniem adopcji.  Na realizację wspomnianych zadań miasto w roku 2021 roku  przeznaczy 451 tys. zł. Obowiązek corocznego przyjmowania programu wynika z ustawy o ochronie zwierząt.

W ubiegłym roku do prowadzonego przez „Faunę” schroniska trafiło 686 zwierząt, w tym 434 psy i 252 koty. Z kolei rok wcześniej otoczyło ono opieką 785 zwierząt (w tym 518 psów i 267 kotów).  Ponadto w 2020 roku rudzkie schronisko oddało do adopcji 270 psów i 186 kotów, natomiast w 2019 – 311 psów i 169 kotów.

- Liczba zwierząt w schronisku z roku na rok zmniejsza się. Sądzę, że dzieje się tak dzięki prowadzonym od lat działaniom – zaznacza Beata Drzymała-Kubiniok, prezes Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami „Fauna” w Rudzie Śląskiej. – Są to działania z zakresu podnoszenia świadomości mieszkańców w kwestii ochrony zwierząt oraz  edukacji prowadzonej w placówkach oświatowych,  a także identyfikacji zwierząt, czyli nieodpłatnego czipowania, sterylizacji i kastracji  wolno żyjących kotów oraz wszystkich zwierząt trafiających do schroniska. O zmniejszającej  się liczbie czworonogów świadczy także wysoki procent adopcji połączony z bardzo restrykcyjnym procesem adopcyjnym zapewniającym mały współczynnik zwierząt zwracanych do schroniska i odbieranych nowym właścicielom – dodaje.

W ramach edukacji skierowanej do dzieci i młodzieży rudzkie schronisko dla zwierząt od 2002 realizuje program „Odpowiedzialna przyjaźń”. Popularnym działaniem jest też konkurs plastyczny i  literacki adresowany do uczniów i przedszkolaków połączony z wystawą nagrodzonych prac, a także spacer z psiakami połączony z piknikiem rodzinnym  „Ludzie i psiaki pokonują rudzkie szlaki".

- Ponadto organizowaliśmy w schronisku: szkolenia dla psów w ramach programu „Lira", plenery malarskie dla uczniów, autorskie programy edukacyjne adresowane do uczniów szkół specjalnych, rozpoczął również swoją działalność Młodzieżowy Klub Wolontariatu. Warto również zaznaczyć, że kilkadziesiąt osób realizuje na terenie schroniska prace społecznie użyteczne czy też odpracowuje kary zasądzone przez sąd. Nasze schronisko pełni tu rolę instytucji, gdzie skazani poprzez kontakt ze zwierzętami przechodzą proces resocjalizacyjny – podkreśla prezes Beata Drzymała-Kubiniok.

W schronisku w ubiegłym roku wykonano: 91 zabiegów sterylizacji i 97 zabiegów kastracji psów, 62 zabiegi sterylizacji i 37 zabiegów kastracji kotów. W ramach dokarmiania kotów wolno żyjących wydano 1775,6 kg. karmy.

Z kolei od 2013 r. w Rudzie Śląskiej w ramach programu znakowania zwierząt z terenu miasta Ruda Śląska zaczipowano łącznie 2666 psów. W roku 2021 r. planuje się zaczipować ich około 60. Warto dodać, że miasto  pokrywa zarówno koszty zakupu czipa, jak i usługi weterynaryjnej polegającej na wszczepieniu go pod skórę zwierzęcia za pomocą aplikatora.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „Fauna” powstało w 1994 roku. Jego głównym zadaniem jest prowadzenie Społecznego Schroniska dla Zwierząt im. św. Franciszka z Asyżu w Rudzie Śląskiej, które istnieje od 1996 roku. Placówka utrzymuje się głównie dzięki pomocy sponsorów, tj. firm oraz osób prywatnych, wspomagających materialnie jego działalność, a także ze środków uzyskanych z „1 procenta”. Rudzka „Fauna” ogarnia swoim zasięgiem nie tylko Rudę Śląską, ale również gminy powiatu mikołowskiego, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice oraz Wyry.

Warunki w schronisku z roku na rok się poprawiają. W roku 2015 wykonano plac do szkoleń i zabaw dla psów oraz boksy dla psów poddawanych obserwacji w kierunku wścieklizny. Przeprowadzono także kapitalny remont bloku kociego (kwarantanny oraz dwóch kociarni, w tym jednej z wolierą), jak i wykończono pawilon dla psów nr 3. Z kolei w 2019 r. powstał budynek wielofunkcyjny, w którym znalazły się: pokój do adopcji zwierząt, pomieszczenie dla wolontariuszy, salka edukacyjna, pomieszczenia administracyjne oraz powierzchnie magazynowe. W minionym roku rozpoczęto, a w bieżącym zakończono remont bloku weterynaryjnego, połączonego z  pomieszczeniem do pielęgnacji psów i kotów oraz dla małych (klatkowych) zwierząt.

Schronisko w Rudzie Śląskiej dostępne jest dla mieszkańców chcących zaadoptować zwierzę od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00, z kolei w soboty, niedziele i święta w godzinach od 10:00 do 15:00. Przypominamy, że osoby, które chciałyby wspomóc działalność schroniska, a jeszcze nie rozliczyły się z fiskusem za rok 2020, mogą przekazać swój „jeden procent” na rzecz TOZ „Fauna” (KRS 0000003109). Zebrane w bieżącym roku fundusze przeznaczone zostaną na zakup wanny do kąpieli psów oraz suszarki, wyposażenia gabinetu weterynaryjnego oraz remont ostatniego odcinka instalacji wodociągowej na terenie schroniska.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter