Header decorative image
Kir Żałobny

Bezdomne zwierzęta otoczone opieką

Bezdomne zwierzęta otoczone opieką

W sumie 610 tys. zł na pomoc dla bezpańskich zwierząt przeznaczą władze Rudy Śląskiej na 2022 rok.  Podczas ostatniej Sesji Rady Miasta przyjęty został „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta”. Zakłada on m.in. zapewnienie psom i kotom miejsca w schronisku, ich obowiązkową sterylizację albo kastrację, czipowanie, a także poszukiwanie nowych właścicieli. Zwierzętami będzie zajmowało się rudzkie schronisko, które otrzyma 564 tys. zł. Pozostałą część pieniędzy otrzymają inne podmioty opiekujące się zwierzętami.

Określone we wspomnianym programie działania realizuje Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „Fauna” z  siedzibą przy ul. Bujoczka 2 w Rudzie. Obowiązkiem tej placówki jest przede wszystkim prowadzenie schroniska, monitorowanie miasta pod względem występowania bezdomnych zwierząt, ich wyłapywanie i odprowadzanie do schroniska.

Program określa m.in. zasady kastracji i sterylizacji zwierząt, zakłada ich znakowanie czy też opiekę i dokarmianie wolno żyjących kotów, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim i wolno żyjącym (dzikim) oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Reguluje też sprawy związane z  dokonywaniem adopcji.  Na realizację wspomnianych zadań miasto w roku 2022 przeznaczy 610 tys. zł, z kolei w bieżącym roku (od marca do grudnia)  była to kwota 451 tys. zł. Obowiązek corocznego przyjmowania programu wynika z ustawy o ochronie zwierząt.

W 2021 roku (do końca listopada) do prowadzonego przez „Faunę” schroniska przyjęto w sumie 616 zwierząt. W tym  348 psów i 268 kotów. Co więcej, w 2021 roku przeprowadzono (do końca listopada) 678 interwencji, a w 2020 roku 703 interwencje dotyczące podjęcia zwierząt. Ponadto w bieżącym roku przeprowadzono 77 interwencji dotyczących złego traktowania, braku zapewnienia odpowiednich warunków bytowych lub dobrostanu zwierzętom.

W tym roku rudzkie schronisko oddało do adopcji: 177 psów i 136 kotów. Właściciele odebrali ponadto ze schroniska 149 zagubionych psów i 9 kotów.

- Na przestrzeni ostatnich lat liczba zwierząt w schronisku zmniejszyła się o około dziesięć procent.  Z roku na rok do naszego schroniska trafia mniej psów, za to rośnie liczba przyjmowanych kotów – zaznacza Beata Drzymała-Kubiniok, prezes Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami „Fauna” w Rudzie Śląskiej. – Dlatego, aby w schronisku liczba zwierząt się zmniejszała, prowadzimy różne działania z zakresu podnoszenia świadomości mieszkańców w kwestii ochrony zwierząt oraz  edukacji prowadzonej w placówkach oświatowych,  a także identyfikacji zwierząt, czyli nieodpłatnego czipowania, sterylizacji i kastracji  wolno żyjących kotów oraz wszystkich zwierząt trafiających do schroniska – dodaje.

W ramach edukacji skierowanej do dzieci i młodzieży rudzkie schronisko dla zwierząt od 2002 realizuje program „Odpowiedzialna przyjaźń”. Popularnym działaniem jest też konkurs plastyczny i  literacki adresowany do uczniów i przedszkolaków połączony z wystawą nagrodzonych prac, a także spacer z psiakami połączony z piknikiem rodzinnym  „Ludzie i psiaki pokonują rudzkie szlaki". - Organizowaliśmy też w schronisku: szkolenia dla psów w ramach programu „Lira", plenery malarskie dla uczniów, autorskie programy edukacyjne adresowane do uczniów szkół specjalnych, rozpoczął również swoją działalność Młodzieżowy Klub Wolontariatu. Warto również zaznaczyć, że kilkadziesiąt osób realizuje na terenie schroniska prace społecznie użyteczne czy też odpracowuje kary zasądzone przez sąd. Nasze schronisko pełni tu rolę instytucji, gdzie skazani poprzez kontakt ze zwierzętami przechodzą proces resocjalizacyjny – podkreśla prezes Beata Drzymała-Kubiniok.

W tym roku wysterylizowano 51 wolnożyjących kocurów i 64 kotki. Natomiast w  schronisku wysterylizowano 57 kotek i wykastrowano 39 kocurów. Ponadto wysterylizowano 56 suczek i  wykastrowano 94 psy. Warto dodać, że w 2020 roku było to ogólnie:  91 zabiegów sterylizacji i 97 zabiegów kastracji psów, 62 zabiegi sterylizacji i 37 zabiegów kastracji kotów.

W ramach dokarmiania kotów wolnożyjących wydano  w tym roku 1374 kg karmy a w zeszłym 1775 kg.

Istotny jest też fakt, że 2021 roku do rudzkiej „Fauny” przyjęto: 9 kur, 15 gołębi, 2 chomiki, 19 królików, 9 świnek morskich, 3 papugi, 2 jeże, 2 żółwie. Także w 2021 roku 93 zwierzaki odwieziono do Pogotowia Leśnego w Mikołowie (ptaki, nietoperze, zające, jeże, wiewiórki).

Warto także podkreślić, że od 2013 r. w Rudzie Śląskiej w ramach programu znakowania zwierząt z terenu miasta Ruda Śląska zaczipowano łącznie 2680 psów. W roku 2022r. planuje się zaczipować ich około 60. Warto dodać, że miasto  pokrywa zarówno koszty zakupu czipa, jak i usługi weterynaryjnej polegającej na wszczepieniu go pod skórę zwierzęcia za pomocą aplikatora.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „Fauna” powstało w 1994 roku. Jego głównym zadaniem jest prowadzenie Społecznego Schroniska dla Zwierząt im. św. Franciszka z Asyżu w Rudzie Śląskiej, które istnieje od 1996 roku. Placówka utrzymuje się głównie dzięki pomocy sponsorów, tj. firm oraz osób prywatnych, wspomagających materialnie jego działalność, a także ze środków uzyskanych z „1 procenta”. Rudzka „Fauna” ogarnia swoim zasięgiem nie tylko Rudę Śląską, ale również gminy powiatu mikołowskiego, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice oraz Wyry.

Warunki w schronisku z roku na rok się poprawiają. W roku 2015 wykonano plac do szkoleń i zabaw dla psów oraz boksy dla psów poddawanych obserwacji w kierunku wścieklizny. Przeprowadzono także kapitalny remont bloku kociego (kwarantanny oraz dwóch kociarni, w tym jednej z wolierą), jak i wykończono pawilon dla psów nr 3. Z kolei w 2019 r. powstał budynek wielofunkcyjny, w którym znalazły się: pokój do adopcji zwierząt, pomieszczenie dla wolontariuszy, salka edukacyjna, pomieszczenia administracyjne oraz powierzchnie magazynowe. W 2020 rozpoczęto, a w bieżącym zakończono remont bloku weterynaryjnego, połączonego z  pomieszczeniem do pielęgnacji psów i kotów oraz dla małych (klatkowych) zwierząt.

Schronisko w Rudzie Śląskiej dostępne jest dla mieszkańców chcących zaadoptować zwierzę od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00, z kolei w soboty, niedziele i święta w godzinach od 10:00 do 15:00. Oddawanie bezdomnych zwierząt do adopcji odbywa się po przeprowadzeniu ankiety przedadopcyjnej i po rozmowie z pracownikami schroniska. Wydanie konkretnego czworonoga jest możliwe tylko osobom, które mogą zapewnić im należyte warunki. Przypominamy, że osoby, które chciałyby wspomóc działalność schroniska, mogą przekazać swój „jeden procent” na rzecz TOZ „Fauna” (KRS 0000003109).

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter