Header decorative image
Kir Żałobny

Będzie kolejny budżet obywatelski!

Będzie kolejny budżet obywatelski!

Mieszkańcy Rudy Śląskiej zdecydują, na co wydać miejskie pieniądze! Gra idzie o wysoką stawkę, bo z przyszłorocznego budżetu do podziału przez rudzian przeznaczonych zostanie prawie 2,5 mln zł. To już kolejna inicjatywa tego typu, zaproponowana przez prezydent Grażynę Dziedzic. Podczas dzisiejszej sesji zaakceptowali ją rudzcy radni.

Idea budżetu obywatelskiego jest bardzo prosta. To mieszkańcy poszczególnych dzielnic miasta, a nie urzędnicy, decydują o tym, na jakie zadania i cele wydać część pieniędzy przeznaczonych na inwestycje. – Budżet obywatelski to fantastyczna sprawa – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. - To przecież mieszkańcy poszczególnych dzielnic wiedzą najlepiej, co w pierwszej kolejności zrobić w ich najbliższym otoczeniu. Więcej władzy w tym zakresie oznacza również więcej odpowiedzialności. Wprowadzenie budżetu obywatelskiego, to dobry krok w kierunku zwiększenia udziału mieszkańców we współrządzeniu i współdecydowaniu o ważnych dla miasta sprawach – dodaje.

Na inwestycje, które zostaną zrealizowane w 2015 roku w ramach budżetu obywatelskiego, wydzielono 2.375.000 zł. - Prezydencki projekt uchwały zakładał początkowo 2 mln - komentuje Ewa Guziel, skarbnik miasta. - Kwota ta została jednak zwiększona na wniosek radnych. Kolejną zmianą do pierwotnego projektu uchwały było wprowadzenie zmian w zasadach podziału środków - początkowo miały one być rozdysponowane na cztery okręgi wyborcze, ale część radnych zawnioskowała, by podzielić je pomiędzy poszczególne dzielnice Rudy Śląskiej - dodaje.

Z przeznaczonych do dyspozycji mieszkańców środków milion przeznaczony zostanie na zadania o charakterze ogólnomiejskim, czyli służących wszystkim mieszkańcom miasta, a reszta na zadania o charakterze lokalnym, czyli służącym mieszkańcom poszczególnych dzielnic. Na każdą z nich przypadnie 125 tys. zł.  Co ważne, środki z poszczególnych puli lokalnych mogą przypaść na jedną lub kilka inwestycji. Tak samo będzie w przypadku inwestycji ogólnomiejskich, gdzie maksymalna wartość inwestycji do wykonania może wynieść aż milion złotych.

Propozycje projektów do wykonania w ramach budżetu obywatelskiego może złożyć każdy mieszkaniec Rudy Śląskiej, który ma co najmniej 16 lat. Zgłoszenia będą musiały zostać wpisane do specjalnego formularza, do którego trzeba będzie dołączyć listę poparcia. Powinno ją podpisać co najmniej 30 mieszkańców miasta. Dodatkowo wnioskujący powinien, w miarę możliwości, oszacować koszt realizacji proponowanej inwestycji. Wnioski będzie można składać do 30 czerwca bieżącego roku. Po tym czasie nastąpi etap ich oceny. Co ważne, zgłaszane przez mieszkańców propozycje muszą dotyczyć gruntów i obiektów należących do miasta. Informacje dotyczące własności gruntów dostępne są na stronie internetowej http://rudaslaska.geoportal2.pl/start.php. Dodatkowo w trakcie trwania akcji informacyjnej w Biurze Obsługi Mieszkańców UM zostanie uruchomiony specjalny punkt informacyjny, gdzie będzie można uzyskać wszystkie potrzebne informacje. Tam też będzie można pobrać wszystkie potrzebne wnioski.

Weryfikacja wniosków zostanie zakończona w połowie sierpnia. Z kolei do 20 sierpnia opublikowany zostanie wykaz inwestycji, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i zakwalifikowały się do kolejnego etapu. Specjalną kartę do głosowania będzie mógł wypełnić każdy mieszkaniec Rudy Śląskiej powyżej 16. roku życia. Będzie można oddać w niej trzy głosy - jeden na inwestycję o charakterze ogólnomiejskim oraz dwa na projekty dzielnicowe. - Głosowanie na zadania, które będą realizowane w przyszłym roku, będzie trwało do 10 września - mówi Agnieszka Gładysz, naczelnik Kancelarii Urzędu Miasta. - Ogłoszenie zwycięskich projektów nastąpi pod koniec trzeciego kwartału tego roku - wyjaśnia.

Wydzielenie z przyszłorocznego budżetu miasta specjalnej puli do dyspozycji mieszkańców to druga tego typu inicjatywa, która realizowana jest w Rudzie Śląskiej. Przypomnijmy bowiem, że już w zeszłym roku rudzianie decydowali, na co wydać 2 mln zł z miejskiej kasy w roku 2014. W głosowaniu na zgłoszone przez mieszkańców projekty udział wzięło wtedy blisko 3,5 tys. rudzian. Pod głosowanie zostało poddanych 27 projektów, które zgłosili mieszkańcy. Ostatecznie wybrali oni 9, które są realizowane w tym roku. - Rudzianie zdecydowali, że z wydzielonych na budżet obywatelski środków wykonane zostaną nowe miejsca rekreacji i wypoczynku, inwestycje drogowe, remont kaplicy i parkietu hali sportowej oraz wybieg dla psów - wylicza prezydent Dziedzic.

- Najbardziej zawansowane są prace nad remontem kaplicy św. Józefa przy ul. Kaczmarka. W marcu podpisano umowę z wykonawcą. Roboty ma on ukończyć w kwietniu. Z kolei w lipcu zakończy się renowacja hali MOSiR przy ul. Kłodnickiej. W przypadku pozostałych zadań, które będą realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowych - wylicza Ewa Guziel.

Budżet obywatelski zwany także partycypacyjnym powstał w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w brazylijskim mieście Porto Alegre. Wprowadzony został jako inicjatywa oddolna i był wynikiem współpracy mieszkańców z władzami miasta jako wspólna odpowiedź na walkę z wojskową dyktaturą, która rządziła krajem w latach 1964–1985. Projekt okazał się wielkim sukcesem i wkrótce zyskał ogromną popularność w Brazylii. Do 2008 r. w tym kraju wprowadziło go około 200 miast. Następnie idea budżetu partycypacyjnego upowszechniła się kolejno w Ameryce Południowej (ponad 500 miast) i Europie (200 miast). Pierwszy budżet obywatelski w Polsce wprowadziły władze Sopotu w 2011 r.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter