Header decorative image
Kir Żałobny

Będzie kolejna trasa

Będzie kolejna trasa

Rozstrzygnięty został przetarg na zaprojektowanie oraz wykonanie kolejnej ścieżki rowerowej w mieście. Ponad 600 m odcinek nowej trasy powstanie przy ul. Górnośląskiej. Ma być gotowy do końca listopada. 

 - W tym roku oddamy do użytku ponad 14 km nowych tras i ścieżek rowerowych. Zdajemy sobie sprawę, że jest to kropla w morzu potrzeb i zapotrzebowanie na nową infrastrukturę rowerową jest ogromne. Trzeba też jednak pamiętać, że do 2012 takich dróg dla rowerzystów mieliśmy w Rudzie Śląskiej niespełna 8,5 km – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic -  Wierzę że z każdym rokiem pod tym względem będzie już coraz lepiej, ponieważ w Rudzie Śląskiej, jak i w innych miastach musimy stawiać na infrastrukturę rowerową, która jest podstawą budowy dobrego systemu komunikacji miejskiej – dodaje.
 
Obecnie istniejąca ścieżka rowerowa przy ul. Górnośląskiej przebiega od ul. Tunkla do ul. Gwareckiej. Inwestycja, na którą rozstrzygnięty został przetarg, obejmie budowę trasy od ul. Gwareckiej do ul. Gołębi. W ten sposób po jej zakończeniu wzdłuż niemal całej ul. Górnośląskiej przebiegać będzie trasa dla rowerzystów.

W ramach inwestycji powstanie dwukierunkowa ścieżka rowerowa. Zostanie ona wykonana z betonowej kostki brukowej bezfazowej w kolorze czerwonym. – Nawierzchnia ta będzie wygodna dla rowerzystów, ponieważ kostka bezfazowa jest płaska, w odróżnieniu od zwykłej kostki brukowej, z której układa się chodniki. Dobrze ułożona tworzy równy trakt, szybciej z niej też spływa woda – wyjaśnia Jacek Otrębski z Wydziału Dróg i Mostów.

Co ważne, w trakcie budowy nowej ścieżki obniżone zostaną istniejące krawężniki na początku i końcu ścieżki rowerowej oraz na skrzyżowaniach i zjazdach. Ponadto wyregulowana zostanie wysokość studzienek istniejącej infrastruktury technicznej. Ścieżka zostanie też odpowiednio oznaczona.

Realizacja inwestycji odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj". Oznacza to, że wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego wykonawca sporządza projekt budowlany, uzyskuje pozwolenie na budowę, a później realizuje roboty według przygotowanej przez siebie dokumentacji.


Jeszcze latem tego roku w ramach unijnego dofinansowania przebudowane zostaną w mieście trzy istniejące już szlaki turystyczne. Pierwsza z nowopowstałych w ten sposób tras połączy tereny leśne przy ul. Podlaskiej z rozlewiskami potoku Jamna na granicy z Mikołowem i będzie miała długość ponad 7,8 km. Kolejna trasa o długości 2,2 km przebiegać będzie od granicy z Katowicami na nasypie po byłej linii kolejowej przez tereny leśne oraz wzdłuż pól do ul. Ligockiej, gdzie połączy się z pierwszą z tras. Ostatnia trasa rozpoczynać się będzie na granicy z Mikołowem i prowadzić będzie ul. 1 Maja, gdzie łączyć się będzie również z pierwszą z tras. - Prace, które prowadzone będą w ramach inwestycji polegać będą głównie na ich oznakowaniu oraz uporządkowaniu i wyrównaniu istniejących ścieżek leśnych i polnych  – tłumaczy Jacek Otrębski.

Ponadto przedłużona zostanie ścieżka rowerowa przy ul. Piłsudskiego do granicy z Katowicami /0,55 km/ oraz wyznaczona zostanie trasa rowerowa od zakończenia dotychczasowej ścieżki rowerowej przy ul. Piłsudskiego do ośrodka Przystań. W ten sposób przybędzie 1,7 km nowej trasy rowerowej. Kolejna ścieżka rowerowa o długości 0,8 km przybyła już w mieście dzięki otwarciu dla ruchu w marcu tego roku ul. Bielszowickiej.

Przy planowaniu nowych tras i ścieżek rowerowych niezwykle ważna jest opinia samych rowerzystów, dlatego władze miasta w kwietniu tego roku zdecydowały się zorganizować debatę na temat infrastruktury rowerowej w Rudzie Śląskiej. Jej pokłosiem było utworzenie specjalnej zakładki na stronie internetowej miasta (www.rudaslaska.pl/rowerowa-ruda), która jest źródłem informacji o  trasach rowerowych w mieście: istniejących, obecnie realizowanych i planowanych. Ponadto mieszkańcy za pośrednictwem adresu mailowego rower@rudaslaska.pl mogą przesyłać uwagi oraz propozycje dotyczące infrastruktury rowerowej w mieście.

Obecnie w mieście istnieje 25,67 km ścieżek oraz szlaków rowerowych. Tylko w ostatnim roku
w mieście powstało ich ponad 16 km.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter