Kir Żałobny

Będzie CIS w Orzegowie

Będzie CIS w Orzegowie

- W  przyszłym roku w Orzegowie powstanie Centrum Inicjatyw Społecznych,  mamy już opracowaną dokumentację potrzebną do realizacji tej inwestycji – powiedziała dziś podczas  spotkania z mieszkańcami Rudy Śląskiej prezydent  Grażyna Dziedzic. Kolejne  spotkanie władz miasta odbyło się dziś  z mieszkańcami Goduli i Orzegowa.

Centrum Inicjatyw Społecznych od roku działa już w dzielnicy Bykowina integrując lokalne środowiska. Placówka oferuje bogaty wachlarz działań edukacyjno-kulturalnych, stanowiących alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego dla mieszkańców Starej Bykowiny we wszystkich kategoriach wiekowych. Oferta obejmuje m.in. udostępnienie biblioteki i galerii, zajęcia językowe, umuzykalniające, obóz survivalowy, zimowisko, wyjazdowe zajęcia edukacyjne, pracownię rękodzieła, zajęcia dla seniorów i inne. Pierwszy rok działalności CIS w całości jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Przez następne 5 lat funkcje CIS będą musiały być kontynuowane zgodnie z zasadą trwałości projektu, bez względu na to czy to ze środków budżetu miasta czy środków pozyskiwanych z innych źródeł. Władze miasta zadowolone z efektów działalności CIS w Bykowinie chcą wybudować kolejny ośrodek w Orzegowie.

Grażyna Dziedzic zapewniła dziś mieszkańców, że jak tylko aura pozwoli zostanie uruchomione lodowisko przy ul. Bytomskiej. Wiadomość ta szczególnie ucieszyła przedstawicieli „Rudzkiego Towarzystwa Hokejowego Zryw”, obecnych na spotkaniu, którzy apelowali o uruchomienie lodowiska jeszcze w listopadzie – Tafla jest już własnością miasta, więc będziemy mogli inwestować w lodowisko. W przyszłym roku pomyślimy o jego modernizacji – obiecała prezydent Dziedzic.

Prezydent Miasta przypomniała zebranym najważniejsze inwestycje zrealizowane w tym roku w poszczególnych dzielnicach. – Przy szkole nr 40, w której się znajdujemy powstanie plac zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła". Będzie to jeden z ośmiu realizowanych w tym roku w mieście za łączny koszt około 1,5 mln zł. Zapewniła również mieszkańców, że w przyszłym roku jedna z głównych arterii Goduli,  ulica Karola Goduli, doczeka się remontu.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Ewa Wyciślik apelowała z kolei do mieszkańców o zainteresowanie zmianami w gospodarce odpadami, które mają wejść w życie 1 lipca 2013 r. – Od roku pracujemy nad wdrożeniem nowej ustawy, oczekujemy na Państwa sugestie, jak wyobrażacie sobie obliczanie stawki opłaty za odbiór śmieci – mówiła. - Miasto nie zarobi na nowym systemie ani złotówki, pieniądze z opłat będą przeznaczane na system gospodarowania odpadami – podkreślała Ewa Wyciślik. Od 1 lipca 2013 r. każdy właściciel nieruchomości będzie musiał segregować odpady. Ten odpad musi być jak najbardziej wyselekcjonowany i przetworzony zanim trafi na składowisko.

Mieszkańcy wnioskowali o progi zwalniające na ulicy Bytomskiej, przy której są szkoły, przedszkole i żłobek. – Nie możemy zamontować progów zwalniających, ze względu na przejazd autobusów, możemy natomiast pomyśleć o tzw. progach akustycznych – tłumaczył Komendant Straży Miejskiej Krzysztof Piekarz. Wnioski mieszkańców oraz interpelacje radnych dotyczące zmian w  ruchu drogowym w mieście opiniuje Komisja ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W jej skład wchodzą przedstawiciele Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej, Straży Miejskiej, wydziałów Urzędu Miasta oraz radni Rady Miasta. Komisja przedstawia również propozycje nowych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo na rudzkich drogach.

Kolejne, szóste już spotkanie prezydent miasta Grażyny Dziedzic z mieszkańcami odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 22 października w dzielnicy Bykowina. Następne zaplanowano na 23 października w dzielnicy Ruda i 5 listopada w dzielnicy Kochłowice.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter