Header decorative image
Kir Żałobny

Będą remonty budynków mieszkalnych

Prawie 4,5 mln złotych wydadzą w tym roku władze Rudy Śląskiej na poprawę warunków mieszkaniowych w mieście. Za te pieniądze zostaną wykonane remonty miejskich budynków. Dodatkowe 2,4 mln pochłoną naprawy bieżące i usuwanie awarii. – Sytuacja finansowa miasta uległa dużej poprawie i stabilizacji – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Dzięki temu mogliśmy przeznaczyć na remonty spore środki, o 2,5 mln złotych więcej niż np. w roku 2013 – porównuje.

Podobnie jak w poprzednich latach remonty i naprawy obejmą przede wszystkim remonty dachów, których na ten rok zaplanowano 11. Oprócz tego w planie jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowych 4 budynków, przygotowanie ok. 35 lokali socjalnych do zasiedlenia oraz wymiana okien w ok. 500 lokalach mieszkalnych. Na zadania te przeznaczono ok. 3,2 mln złotych. Kolejne 1,3 mln miasto przeznaczy na realizację zadań inwestycyjnych z wykorzystaniem dotacji ze środków zewnętrznych. Władze miasta planują wykorzystać te pieniądze na dokończenie adaptacji budynku przy ul. Hallera 61 a na noclegownię dla kobiet, adaptację budynku przy ul. Lecha 10 na Rodzinny Dom Dziecka, a także na wykonanie instalacji solarnej i fotowoltaicznej w budynkach przy ul. Piernikarczyka 4 oraz Jankowskiego 6 i 8.

 - System paneli fotowoltaicznych wytwarza energię elektryczną, a kolektory słoneczne na dachach budynków będą wykorzystane do podgrzania ciepłej wody użytkowej. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli zmniejszyć rachunki za ciepłą wodę – podkreśla prezydent Dziedzic. – Planowane na ten rok realizacje to projekt pilotażowy. Jeśli się sprawdzi będziemy go kontynuować w innych lokalizacjach – zapowiada.

Wymienione zadania to remonty i naprawy główne, czyli większe inwestycje, które można zaplanować w budżecie – tłumaczy wiceprezydent Michał Pierończyk. – Oprócz tego, jak co roku, zarezerwowano środki finansowe na tzw. techniczne utrzymanie nieruchomości, czyli naprawy bieżące, usuwanie awarii czy zagrożeń, które pojawią się w budynkach – podaje wiceprezydent. W tym roku kwota ta wynosi 2,4 mln złotych.

W ubiegłym roku miasto zrealizowało plan remontów na kwotę ponad 4,3 mln złotych. Dodatkowo na remonty zostały przeznaczone środki finansowe windykowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej na kwotę ponad 600 tys. złotych. Z środków tych wykonano m.in. remont 14 dachów budynków, izolacje przeciwwilgociowe w 9 budynkach, wyremontowano 5 klatek schodowych, wymieniono lub zmodernizowano instalacje wodno-kanalizacyjne w czterech budynkach. Do innych przeprowadzonych prac należą remonty elewacji dwóch budynków oraz przygotowania do zasiedlenia 40 lokali socjalnych i 1 lokalu zamiennego. Dużą częścią prac remontowych była wymiana 907 okien w lokalach mieszkalnych.

W ubiegłym roku zakończono także remont estakady pawilonów handlowych przy ul. Solidarności 5-7 w Halembie oraz pomieszczeń gospodarczych przy ul. Kokota 121-137 w Bielszowicach. Rozpoczęto również prace adaptacyjne budynku przy ul. Hallera 61 a. Dla porównania w roku 2013 wykonano remonty na kwotę prawie 2 mln złotych. Pieniądze te wykorzystano na remont m.in. 9 dachów, wykonanie izolacji w 4 budynkach, remont 2 klatek schodowych. Przygotowano także 23 lokale socjalne oraz 3 zamienne, a także wymieniono 310 okien. – Jeśli uda nam się wypracować kolejne oszczędności na pewno będziemy je inwestować także w podwyższanie standardu mieszkań w Rudzie Śląskiej– podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
Według stanu na koniec ubiegłego roku miasto Ruda Śląska jest właścicielem ponad 7,3 tys. lokali mieszkalnych.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter