Header decorative image
Kir Żałobny

Będą nowe mieszkania socjalne

Będą nowe mieszkania socjalne

Władze Rudy Śląskiej pozyskały blisko 1,2 mln zł ze środków unijnych na adaptację lokali mieszkalnych i użytkowych na mieszkania socjalne. Pieniądze pozwolą wyremontować niewykorzystane dotychczas pomieszczenia lub zmienić ich przeznaczenie i w ten sposób utworzyć 11 mieszkań socjalnych. Docelowo będą mogły w nich zamieszkać 52 osoby.

O mieszkania będą mogły się ubiegać rodziny, w tym wielodzietne, które podpiszą specjalne kontrakty socjalne. W ramach tych umów mają podjąć ścisłą współpracę z pracownikiem socjalnym i asystentem rodziny.

-   Zgodnie z obowiązującym prawem, każda gmina jest zobowiązana dostarczyć osobie posiadającej odpowiednie orzeczenie sądowe lokal socjalny lub pomieszczenie tymczasowe. Jeżeli gmina nie wywiązuje się z tego obowiązku, zmuszona jest do wypłaty odszkodowań. Dlatego każde utworzone mieszkanie socjalne pozwala nam zredukować koszty w tym zakresie – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. - Aktualnie mamy ponad 750 takich wyroków, a jeszcze trzy lata temu ich liczba oscylowała w okolicach 2300 – dodaje.

Wkrótce miejska baza mieszkań socjalnych powiększy się o 11 lokali. Pozyskane przez miasto pieniądze pozwolą na wyremontowanie nieużytkowanych lokali mieszkalnych oraz użytkowych. – Są to mieszkania i pomieszczenia, których nie udałoby nam się zmodernizować wyłącznie ze środków miasta. Przez lata, z uwagi na duży zakres remontu i mniej atrakcyjną lokalizację, nie znajdowały one najemcy. Dzięki środkom zewnętrznym będziemy mogli je ponownie zasiedlić – mówi wiceprezydent Michał Pierończyk.

Ogółem utworzonych zostanie 11 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej ponad 630 m².  Średnia powierzchnia mieszkania będzie miała ok. 57 m². W adaptowanych lokalach będą mogły zamieszkać 52 osoby. Dwa mieszkania zostaną zaprojektowane tak, aby mogły z nich korzystać osoby niepełnosprawne. W  ramach prac remontowanych oprócz robót rozbiórkowych i murarskich we wszystkich lokalach wymienione zostaną okna, ponadto przebudowane zostaną instalacje wod-kan, elektryczna oraz grzewcza. Nowe mieszkania socjalne utworzone zostaną w czterech dzielnicach: w Nowym Bytomiu przy ul. Podgórze i Niedurnego, w Wirku przy ul. Sienkiewicza, w Orzegowie przy ul. Hlonda i Bytomskiej oraz w Rudzie przy ul. Norwida, Janasa i Bankowej.

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana została na przyszły rok. – Ma to związek z innym „miękkim” projektem, który realizować zamierza rudzki MOPS. Tu staramy się także o dofinansowanie unijne. Konkurs ma być rozstrzygnięty jesienią – informuje Michał Pierończyk.

W efekcie o nowe mieszkania socjalne będą mogły się ubiegać rodziny, które będą uczestniczyć w realizowanym przez MOPS projekcie i podejmą tym samym ścisłą współpracę z pracownikiem socjalnym i asystentem rodziny. - Członkowie rodzin m.in. będą brać udział w zajęciach indywidualnych i grupowych, których celem będzie podniesienie lub nabycie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Poza tym nacisk będzie kładziony na przywrócenie zdolności do świadomego i właściwego podejmowania ról społecznych – wylicza Anna Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Śląskiej ds. społecznych.

Dofinansowanie, które właśnie pozyskało miasto, pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Trzy lata temu ze środków tych miasto pozyskało 1,1 mln zł na realizację I etapu przedsięwzięcia. Dzięki temu w 2017 r. w mieście do użytku oddano 13 mieszkań socjalnych, w których zamieszkało 56 osób.

Przypomnijmy, że prawo do lokalu socjalnego przysługuje osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom z wyrokiem eksmisyjnym z dotychczas zajmowanego mieszkania z orzeczonym prawem do lokalu socjalnego. W razie przyznania uprawnienia do lokalu socjalnego, obowiązek zapewnienia takiego lokalu ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu, który w drodze eksmisji zostanie opróżniony.

Aktualnie w Rudzie Śląskiej jest 1460 mieszkań socjalnych, z tego 1021 w zasobach miasta i 439 wynajmowanych przez miasto od spółdzielni mieszkaniowych. Rejestr wyroków eksmisyjnych z orzeczonym prawem do lokalu socjalnego liczył na koniec czerwca 783 pozycje. Jeszcze trzy lata temu było to 2 300 wyroków, a na początku zeszłego roku 1036.

Do tej pory ze środków europejskich Ruda Śląska pozyskała ponad 600 mln zł na realizację blisko 100 projektów. 2/3 tej sumy, czyli ponad 400 mln zł, rudzki samorząd „zdobył” w ostatnich 5 latach. W tym roku miasto pozyskało już ponad 60 mln zł dofinansowania unijnego.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter