Header decorative image
Kir Żałobny

Będą kolejne autobusy dla niepełnosprawnych

 Będą kolejne autobusy dla niepełnosprawnych

Rudzki MOPS pozyskał kolejne dofinansowanie do zakupu pojazdów przystosowanych do przewozu osób niepełnoprawnych. W ten sposób Ruda Śląska otrzyma z PFRON-u prawie pół miliona złotych. Wkład własny miasta wyniesie ponad 440 tys. zł. Te pieniądze pozwolą na zakupienie 4 mikrobusów oraz 1 autobusu. – Z pomocy rudzkich ośrodków korzysta ponad 790 osób. Dzięki staraniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poziom oferowanej im opieki jest w naszym mieście na bardzo wysokim poziomie – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

- Wnioski na dofinansowanie zakupu 4 mikrobusów i 1 autobusu złożyliśmy do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych już w marcu – informuje Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. – Dzięki pozytywnej opinii pojazdy trafią do 4 domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie miasta oraz środowiskowego domu samopomocy – dodaje.

I tak Dom Pomocy Społecznej „Senior”, Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, Dom Pomocy Społecznej „Św. Elżbieta” oraz Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie działający w strukturach Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” otrzymają 9-osobowe mikrobusy. Z kolei uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Ośrodku „Najświętsze Serce Jezusa” będą dowożeni na zajęcia nowym 19-osobowym autobusem.

- Miasto już po raz drugi pozyskało środki na zakup samochodów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. W lutym tego roku do rudzkich placówek trafiły cztery pojazdy – trzy autobusy i jeden mikrobus – podkreśla Anita Grobelczyk, kierownik Działu Opieki nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. – Na zakup tych pojazdów miasto pozyskało dofinansowanie z PFRON-u na kwotę ponad 555 tys. złotych i przeznaczyło wkład własny w wysokości 500 tys. Gdy dokupimy kolejne cztery mikrobusy i minibus, to potrzeby rudzkich placówek w zakresie transportu zostaną w pełni zaspokojone. Cała procedura zakupu pojazdów potrwa kilka miesięcy, ale mamy nadzieję, że do końca roku trafią one do poszczególnych ośrodków – tłumaczy.

Warto podkreślić, że z usług Domu Pomocy Społecznej „Senior” korzysta 180 osób, w DPS Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza” przebywa 48 osób, w DPS „Św. Elżbieta” oraz w DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie przy Ośrodku dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” jest to po 90 osób. Autobus, który trafi do Środowiskowego Domu Samopomocy przy Ośrodku dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” będzie służył 40 osobom. Warto dodać, że w tym ośrodku planowane jest zwiększenie liczby miejsc do 43. Jeżeli natomiast chodzi o placówki, które w lutym otrzymały nowe pojazdy, to Ośrodek Adaptacyjny przeznaczony jest dla 88 dzieci, do Szkoła Życia im. św. Łukasza uczęszcza 101 uczniów, Warsztat Terapii Zajęciowej przy Ośrodku dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” ma 130 uczestników, a z Środowiskowego Domu Samopomocy przy Ośrodku „Św. Elżbieta” korzysta 21 niepełnosprawnych.

Oprócz pieniędzy na zakup autobusów /prawie 500 tys. zł/ Ruda Śląska otrzyma jeszcze z PFRON ponad 3 mln zł. Środki te są przeznaczone m.in. na rehabilitację społeczną oraz zawodową, dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej, sprzęt rehabilitacyjny czy likwidację barier architektonicznych. Z tych pieniędzy dotowane są też turnusy rehabilitacyjne.

W 2017 r. najwięcej środków, bo ponad 2 mln zł, zostało przeznaczonych na dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej. Na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przewidziano 600 tys. zł. Z kolei 160 tys. miasto przeznaczy na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych /w komunikowaniu się i technicznych/, a 159 tys. zł na dofinansowanie uczestnictwa dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. Środki PFRON zarezerwowane zostały również dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych /w wysokości 45 tys. zł/ oraz na zlecanie zadań w drodze otwartego konkursu ofert /10 tys. zł/. Miasto przeznaczy również środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej. W sumie będzie to ponad 31 tys. Z tej kwoty ponad 23 tys. przeznaczone zostanie na finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy, a 8 tys. zł na koszty szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter