Kir Żałobny

Będą dodatkowe patrole policji

Będą dodatkowe patrole policji

Kilkaset dodatkowych patroli policji wyjdzie w tym roku na ulice Rudy Śląskiej. To efekt współpracy władz miasta ze Szkołą Policji w Katowicach i rudzką Komendą Miejską Policji.  Na ten cel Ruda Śląska przeznaczy 120 tys. zł. Dodatkowo miasto dołoży pieniądze do zakupu 4 radiowozów oraz ufunduje nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy. W sumie na poprawę bezpieczeństwa rudzian przeznaczono w tym roku 300 tys. zł. Pierwsze dodatkowe patrole pojawią się na ulicach Rudy Śląskiej już dziś.

Władze Rudy Śląskiej, podobnie jak we wcześniejszych latach, ponownie nawiązały współpracę ze Szkołą Policji w Katowicach. Dzięki temu na ulice miasta wyjdą patrole z udziałem słuchaczy szkoły. – W Rudzie Śląskiej mamy sprawnie działającą straż miejską oraz policję, ale wychodzimy z założenia, że bezpieczeństwa nigdy dość. Dlatego po raz kolejny nawiązaliśmy współpracę ze Szkołą Policji w Katowicach. O tym, że jest to trafiony pomysł, świadczą głosy mieszkańców, którzy oczekują kontynuacji tej inicjatywy – podkreśla wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Porozumienie ze Szkołą Policji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych poprzez patrolowanie terenów szczególnie zagrożonych. Słuchacze Szkoły Policji w ramach szkolenia zawodowego odbywać będą wspólne służby patrolowe z wykwalifikowanymi policjantami Komendy Policji w Rudzie Śląskiej. – Najbliższe patrole potrwają od 14 do 18 marca. W każdym dniu weźmie w nich udział 10 słuchaczy, którzy będą pełnili służbę z naszymi policjantami – informuje asp. Arkadiusz Ciozak, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej.

W ramach zawartego ze Szkołą Policji w Katowicach porozumienia miasto pokryje część kosztów. Następne patrole będą miały miejsce w kolejnych tygodniach i miesiącach roku, w zależności od aktualnie trwających kursów w szkole. W ubiegłym roku dzięki dodatkowym służbom patrolowym na ulicach Rudy Śląskiej pojawiło się blisko 300 policyjnych adeptów.

Oprócz patroli z udziałem słuchaczy ze Szkoły Policji władze miasta wyłożą w tym roku 100 tys. zł na dodatkowe patrole funkcjonariuszy rudzkiej komendy policji w ramach tzw. służb ponadnormatywnych. – Są to patrole, które policjanci wykonują po godzinach swojej służby. Dzięki środkom, które przekażemy rudzkiej policji, na ulicach Rudy Śląskiej pojawi się w tym roku ponad 300 dodatkowych patroli – podkreśla Krzysztof Mejer. Dzięki podobnej umowie w ubiegłym roku w mieście przeprowadzono 308 dodatkowych patroli, podczas których policjanci dokonali 233 interwencji.

Dodatkowo miasto w tym roku współfinansować będzie zakup 4 radiowozów dla rudzkich policjantów. Na ten cel w budżecie miasta zarezerwowano 130 tys. zł. Natomiast 24 tys. zł przekazane zostaną na nagrody dla wyróżniających się policjantów. Tegoroczne wsparcie dla Policji to element realizacji Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Obywateli Miasta Ruda Śląska na lata 2016 – 2019. Program ten zakłada m.in. realizację dodatkowych patroli policji oraz dofinansowanie zakupu 16 radiowozów.

Jak wynika z policyjnych statystyk, w mieście spada liczba przestępstw i rośnie ich wykrywalność. W ubiegłym roku rudzka policja wszczęła 3.545 postępowań przygotowawczych, tj. o 363 mniej niż w 2014 r. Tendencja spadkowa utrzymuje się w ostatnich latach. Dla przykładu w 2011 roku postępowań było 5739. Jednocześnie wzrósł wskaźnik wykrywalności przestępstw – z 61,7% w 2014 roku do 64,1% w roku 2015. Wśród przestępstw najwięcej było kradzieży – 761 oraz kradzieży z włamaniem – 413. Przestępczości gospodarczej dotyczyło 327 wszczętych postępowań. W ubiegłym roku rudzcy policjanci przeprowadzili 17.491 służb patrolowych, przy 12.667 służbach w 2014 r.

W 2015 roku miasto wsparło Komendę Miejską Policji kwotą ponad 260 tys. zł. Część tej kwoty, 100 tys. zł, przeznaczona została na dodatkowe patrole. Dofinansowany został również m.in. zakup samochodów, zestawów komputerowych czy kasków ochronnych. Dodatkowe 20 tys. zł przeznaczono na patrole realizowane przez słuchaczy Szkoły Policji.

W Rudzie Śląskiej w komendzie miejskiej oraz w 5 komisariatach służbę pełni w sumie 331 funkcjonariuszy.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter