Header decorative image
Kir Żałobny

Będą chronić przed hałasem

Będą chronić przed hałasem

W Rudzie Śląskiej nie ma problemu z hałasem przemysłowym i kolejowym. Uciążliwe dla mieszkańców są samochody - tak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie rudzkiego magistratu. Rudzcy radni przyjęli dziś sposoby dalszej ochrony akustycznej na najbliższe 5 lat. Nowe rozwiązania mają się przyczynić do ograniczenia niedogodności powodowanych przez hałas samochodowy. Na przekroczenia jego dopuszczalnych wskaźników narażonych jest ok. 0,5 proc. mieszkańców miasta.

- Walka z nadmiernym hałasem w miastach jest jednym z ważniejszych, a zarazem trudniejszych problemów ochrony środowiska w Polsce i w Europie - podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. - Wprawdzie w Rudzie Śląskiej sytuacja pod tym względem wygląda nie najgorzej, ale musimy robić wszystko, by nie narażać mieszkańców na tego rodzaju dyskomfort - dodaje.

Metody minimalizowania tego problemu w Rudzie Śląskiej określa uchwalony właśnie przez radnych Program Ochrony Środowiska przed Hałasem na lata 2013 - 2018. Dokument został opracowany w oparciu o mapę akustyczną miasta, dodatkowe analizy oraz wizje terenowe obszarów narażonych na ponadnormatywny hałas. - Analiza mapy akustycznej Rudy Śląskiej potwierdziła, że na terenie miasta występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu drogowego - komentuje Ewa Wyciślik z rudzkiego magistratu. - Zgodnie z danymi statystycznymi na hałas tego rodzaju narażonych jest około 0,5 proc. mieszkańców miasta. Problem dotyczy przeważnie osób mieszkających w pierwszej linii zabudowy ruchliwych dróg - zastrzega.

Problem nadmiernego hałasu samochodowego w Rudzie Śląskiej dotyczy przede wszystkim ulic: Niedurnego, Czarnoleśnej, gen. Hallera, Obrońców Westerplatte, Katowickiej, 1 Maja, Węglowej, Zabrzańskiej, Wolności, Goduli, Sprusa, Orzegowskiej, Kokota, Niedzieli, Zielonej, Nowy Świat, Halembskiej, Kłodnickiej, Grodzkiej, Piotra Skargi, Wyzwolenia, Piłsudskiego, Radoszowskiej, Oświęcimskiej oraz ks. Tunkla. Jak pokazują przeprowadzone badania, zwiększone wskaźniki akustyczne przy tych drogach mogą zostać skutecznie ograniczone.  

- Obecnie najczęściej stosowanym rozwiązaniem w walce z nadmiernym hałasem komunikacyjnym jest stosowanie ekranów akustycznych - wyjaśnia Grażyna Dziedzic. - Niestety zabezpieczenia te często nie przynoszą oczekiwanych efektów końcowych. W przypadku terenów zurbanizowanych ich skuteczność jest niedostateczna lub ich zastosowanie jest wręcz niemożliwe - podkreśla prezydent Rudy Śląskiej. 

Zastosowanie wspomnianego rozwiązania może się jednak okazać zasadne przy ul. Węglowej. Zdaniem autorów badań, ustawiony ekran akustyczny powinien zostać przedłużony. Inne możliwości będą musiały być natomiast rozpatrzone w przypadku pozostałych ulic. - Jednym z możliwych rozwiązań jest egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości lub też ograniczenie emisji hałasu poprzez zmianę organizacji ruchu - wyjaśnia Ewa Wyciślik. - Można też wprowadzić nowoczesne rozwiązania techniczne, takie jak zintegrowany system zarządzania ruchem, czy też budowa dróg metodą tzw. „cichych nawierzchni”, ale są one niestety drogie i przekraczają nasze aktualne możliwości finansowe - zastrzega. Dodajmy, że w ograniczeniu hałasu może pomóc też rozwój nowoczesnej komunikacji miejskiej jako podstawy transportu publicznego oraz budowa systemu ścieżek rowerowych i deptaków spacerowych.

Program Ochrony Środowiska przed hałasem dla Miasta Ruda Śląska jest pierwszym kompleksowym dokumentem programowym, który obejmuje ten zakres. Jego ocena zostanie dokonana pod koniec 2018 roku. Pierwsze kroki w kierunku ochrony mieszkańców przed hałasem miasto wykonało w 2003 roku. Wtedy to został sporządzony Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Miasta Ruda Śląska. W aktualizacji tego dokumentu z 2011 roku uwzględniono hałas jako istotny czynnik wpływający na jakość środowiska w mieście. W 2012 roku sporządzono natomiast mapę akustyczną Rudy Śląskiej, która posłużyła jako punkt wyjścia do opracowania Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem.

Ruda Śląska położona jest na trasie paneuropejskiego korytarza transportowego oznaczonego symbolem III (Bruksela, Aachen, Kolonia, Drezno, Wrocław, Katowice, Kraków, Lwów, Kijów). Miasto jest też ważnym węzłem komunikacyjnym, leżącym na skrzyżowaniu dróg łączących zachodnią i wschodnią oraz północną i południową część Aglomeracji Górnośląskiej. W chwili obecnej przez Rudę Śląską przebiegają 3 główne drogi: autostrada A4 (fragment trasy europejskiej E40), droga wojewódzka nr 902 - tzw. Drogowa Trasa Średnicowa (Katowice – Świętochłowice – Ruda Śląska – Zabrze) oraz droga wojewódzka nr 925 (Rybnik – Ruda Śląska – Bytom).

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter