Header decorative image
Kir Żałobny

Baterie - do pojemników

Miasto podpisało z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej umowę na "Selektywną zbiórkę odpadów na terenie miasta Ruda Śląska, połaczoną z edukacją ekologiczną mieszkańców miasta w zakresie segregacji odpadów". W ramach tej umowy prowadzona jest zbiórka zużytych baterii. Punkty zbiórki znajdują się w placówkach oświatowych, Urzędzie Miasta oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Łącznie w mieście funkcjonuje około 70 punktów zbiórki tych niebezpiecznych odpadów, które ze względu na szkodliwość dla środowiska nie powinny trafiać na wysypiska. Zebrane baterie przekazywane są do recyklingu.

W 2006 roku, w ramach podobnej umowy, do specjalnych pojemników trafiło 1042,6 kg baterii.

Bliższe Informacje: Agnieszka Jaskóła, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, tel. 248 62 81 w. 313.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter