Kir Żałobny

Azbest powoli znika

Azbest powoli znika

Ponad milion złotych ze środków europejskich na likwidację azbestu ze swoich budynków otrzymają dwie rudzkie wspólnoty mieszkaniowe. Ten niebezpieczny materiał znajduje się jeszcze na ponad 200 budynkach w Rudzie Śląskiej. Ze wszystkich obiektów w całym kraju musi on zniknąć do końca 2032 r.

Wspólnoty przy ul. 1 Maja 320 i 322, których zarządcą jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej o unijne dofinansowanie ubiegały się już w 2010. Złożone wówczas wnioski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dostały się na listę rezerwową. Teraz po zwolnieniu części środków, zarząd województwa śląskiego zdecydował o przekazaniu pieniędzy na rudzkie projekty. Jest to odpowiednio kwota 521 tys. zł dla wspólnoty przy ul. 1 Maja 320 i 518 tys. dla wspólnoty przy ul. 1 maja 322. Kwoty te stanowią 85 % wartości kosztów całej inwestycji.

 - Pomysł, by ubiegać się o środki na likwidację azbestu to wspólna inicjatywa członków wspólnoty oraz zarządcy – tłumaczy Tomasz Rzeżucha wiceprezes zarządu ds. pozyskiwania funduszy w MPGM. – Dla wszystkich było to coś nowego. Dla nas przygotowujących wniosek, jak i dla mieszkańców, którzy w takiej formie postanowili ubiegać się o środki na termomodernizację swoich budynków. – dodaje. Dzięki unijnym pieniądzom mieszkańcy pozbędą się azbestu ze swoich budynków, zyskają też nowy wygląd elewacji budynków, która zostanie docieplona. Co ważne azbest po usunięciu poddany zostanie utylizacji przez specjalistyczną firmę. - W pierwszej kolejności ogłosimy przetarg, a dopiero po jego rozstrzygnięciu będzie można określić, kiedy dokładnie rozpoczną się prace – informuje Zofia Skowrońska, kierownik rejonu eksploatacji budynków nr 2 rudzkiego MPGM.

Wspólnoty zarządzane przez MPGM były jedynymi z Rudy Śląskiej, które złożyły projekty związane z usuwaniem azbestu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Z podobnego źródła Ruda Śląska otrzymała 10 mln zł na przebudowę placu Jana Pawła II.

W 2007 r. rudzcy radni uchwalili „Powiatowy program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Ruda Śląska”, w ramach którego dokonano inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie miasta. Największe ich nagromadzenie występuje w dzielnicy Bykowina, gdzie powierzchnia płyt azbestowo-cementowych wykorzystywanych do ocieplania budynków wynosi ponad 132 tys. metrów kwadratowych, co stanowi około 54 procent całkowitej masy płyt azbestowo-cementowych wykorzystywanych w Rudzie Śląskiej. Zdecydowanie mniejsze ilości płyt azbestowo-cementowych stwierdzono w pozostałych dzielnicach. Z kolei na obszarze Nowego Bytomia i Chebzie nie stwierdzono obecności tego typu płyt.

Według ostatnich danych z końca 2010 r. w Rudzie Śląskiej znajduje się jeszcze ponad 200 budynków, w których wykorzystywany jest azbest pod różnymi postaciami. Najwięcej nieruchomości znajduje się w użytkowaniu Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, MGSM „Perspektywa” oraz osób fizycznych.

Ze względu na bardzo dużą trwałość płyt azbestowo-cementowych zgodnie z polskim prawem wyroby azbestowe dopuszczono do użytkowania do końca 2032 r. pod warunkiem ich odpowiedniego stanu technicznego. W tym celu użytkownik lub zarządca nieruchomości, na której azbest jest zastosowany, zobowiązany jest do przeprowadzenia okresowej kontroli jego stanu technicznego, z której wynika stopień pilności usunięcia azbestu. Pilnie usunięte (wymienione na bezazbestowe) lub zabezpieczone muszą zostać wyroby w złym stanie technicznym (z oceny technicznej wynika I stopień pilności usunięcia azbestu), tj. mogące uwalniać do środowiska włókna azbestowe.

Azbest aktualnie wykorzystywany na terenie Rudy Śląskiej jest w dobrym stanie technicznym (II i III stopień pilności). Obecnie na terenie miasta nie ma już azbestu w złym stanie technicznym (wyroby te zostały usunięte lub zabezpieczone).

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter