Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Arcybiskup Damian Zimoń odebrał tytuł honorowego obywatela

Arcybiskup Damian Zimoń odebrał tytuł honorowego obywatela

Długoletni metropolita katowicki Damian Zimoń odebrał dziś tytuł honorowego obywatela Rudy Śląskiej.

Z wnioskiem w sprawie przyznania arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi tytułu honorowego obywatela Rudy Śląskiej zwróciła się do radnych prezydent Grażyna Dziedzic. We wniosku podkreśliła, że nie sposób wymienić wszystkich zasług byłego metropolity katowickiego nie tylko dla Śląska, ale również dla Rudy Śląskiej. Kiedy w 1996 roku ówczesna Rada Miasta Ruda Śląska podjęła uchwałę o woli ustanowienia św. Barbary patronką miasta, to właśnie arcybiskup Damian Zimoń gorąco poparł tę inicjatywę. Niecałe dwa lata później Kongregacja ds. Kultu i Dyscypliny Sakramentów odnotowała to zaangażowanie pisząc: „Najczcigodniejszy Damian Zimoń, arcybiskup katowicki, przychylając się do powszechnych próśb, za przychylną zgodą władz cywilnych, słusznie zatwierdził wybór św. Barbary, dziewicy i męczennicy na patronkę u Boga dla miasta Ruda Śląska…”. Prezydent Grażyna Dziedzic przypomniała, że w przyszłym roku miasto będzie obchodzić 14. rocznicę tamtych wydarzeń.

Ruda Śląska zawdzięcza również byłemu metropolicie katowickiemu dwa sanktuaria. Pierwsze – sanktuarium Matki Boskiej z Lourdes zostało utworzone w Kochłowicach, drugie – sanktuarium św. Józefa w dzielnicy Ruda. Prezydent miasta uzasadniając wniosek w sprawie przyznania tytułu honorowego obywatela Rudy Śląskiej podkreśliła, że warto przy okazji pamiętać o zasługach arcybiskupa Damiana Zimonia dla całej społeczności śląskiej, zarówno w wymiarze powszechnym, jak i lokalnym. – Głoszona przez Jego Ekscelencję ewangelia pracy, podkreślanie szacunku dla godności ludzkiej i pracy, która ma być nie tylko źródłem utrzymania, ale też drogą duchowego rozwoju człowieka, jest szczególnie bliska mieszkańcom Rudy Śląskiej – podkreśliła prezydent Dziedzic.

Radni wniosek prezydent miasta przyjęli jednogłośnie.

Podczas sesji 22 grudnia arcybiskup Damian Zimoń serdecznie dziękował za tytuł Honorowego Obywatela: - O Rudzie Śląskiej mógłbym sporo mówić, ponieważ ostatnie miesiące byłem wśród Was. Ruda Śląska ma 17 parafii katolickich, macie wspaniałą historię – powiedział abp Zimoń. - Bardzo, bardzo dziękuję za to uhonorowanie, dotyczy ono nie tylko mnie, ale wszystkich, którzy w ramach działalności społecznej Kościoła czegoś dobrego tutaj dokonywali i dokonują.

Abp Zimoń podkreślił, że nasze miasto się rozwija: - To widać. To przykład miasta, gdzie przemysł się rozwinął, ale ludzie pracy nie odeszli od Kościoła. Na zachodzie robotnicy odeszli od Kościoła, tutaj ludzie w Kościele zostali. Kościół dawał im i daje nie tylko sens pracy, ale uczy etosu pracy. Takie miasto zasługuje na to, żeby o ludziach tego miasta dużo powiedzieć i żeby św. Józef, który tutaj ma diecezjalne sanktuarium, miał Was wszystkich w opiece. Bardzo dziękuję i błogosławię.

- Wiele mamy do zawdzięczenia naszemu honorowemu obywatelowi, arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi – powiedziała m.in. Grażyna Dziedzic, prezydent miasta. – Zawsze miał dla nas wielkie serce i dziś to sercem odwzajemniamy.

Radni i zaproszeni goście, w tym inni honorowi obywatele miasta, owacją na stojąco podziękowali arcybiskupowi za wypowiedziane słowa i przyjęcie zaszczytnego tytułu.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter