Kir Żałobny

Apetyt na miliony

Apetyt na miliony

Budowa węzła przesiadkowego, instalacja kolektorów słonecznych w obiektach sportowych, termomodernizacja placówek oświatowych, modernizacja oświetlenia ulicznego oraz rewitalizacja skwerów i podwórek - to tylko niektóre z 44 projektów, które władze Rudy Śląskiej zgłosiły w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Projekty mają być  realizowane ze środków unijnych w latach 2014-2020, a ich wartość to ponad 105 mln zł.

Zgłoszone przez miasto projekty dotyczą zarówno inwestycji infrastrukturalnych, jak również działań „miękkich”, które realizowane będą w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Same tylko projekty związane z termomodernizacją warte są 27 mln zł. Chodzi tu zarówno o budynki użyteczności publicznej, placówki oświatowe jak również możliwość dofinansowania do termomodernizacji budownictwa jednorodzinnego. Ponadto zgłoszone zostały projekty termomodernizacji 7 budynków wspólnot mieszkaniowych. Kolejne duże inwestycje, które miasto chce realizować z wykorzystaniem unijnych środków to m.in. budowa węzła przesiadkowego oraz  instalacja kolektorów słonecznych na miejskich krytych basenach oraz halach sportowych.

Oprócz tego kilka projektów związanych jest z modernizacją oświetlenia w mieście. – Są to przedsięwzięcia związane zarówno z wymianą oświetlenia ulicznego, jak również z modernizacją oświetlenia budynków użyteczności publicznej m.in. rudzkich basenów, czy bibliotek – informuje Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta.

Ponadto władze Rudy Śląskiej zamierzają zrewitalizować niektóre podwórka i skwery w mieście, doposażyć Centrum Inicjatyw Społecznych w Orzegowie oraz przygotować tereny poprzemysłowe pod inwestycje. Część projektów obejmie również przebudowę i wyposażenie pracowni do nauki zawodu w placówkach oświatowych, jak również i samą aktywizację uczniów. Nie zapomniano także o ujęciu projektów związanych z rewitalizacją społeczną.

Projekty zgłoszone przez miasto zapisane zostały w ZIT /Zintegrowane Inwestycje Terytorialne/ dla Subregionu Centralnego, który oprócz Rudy Śląskiej tworzą Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze oraz 8 powiatów ziemskich.

ZIT-y to nowa ścieżka pozakonkursowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. - Generalnie stworzone zostały po to, aby pobudzić współpracę samorządów. Teraz to sąsiadujące ze sobą miasta oraz władze województwa wspólnie ustalają cele do osiągnięcia oraz wskazują inwestycje do realizacji - tłumaczy wiceprezydent Michał Pierończyk. – Istotą utworzenia ZIT-ów  jest rozwój obszarów funkcjonalnych, stąd zgłaszane przez poszczególne miasta projekty wpisywać się muszą w szersze ramy tak, aby korzyści z ich realizacji odczuli mieszkańcy sąsiadujących ze sobą miast  - dodaje.

Zapisane w ZIT-ach projekty otrzymały już wstępną akceptację Urzędu Marszałkowskiego. Teraz swoje uwagi do projektów musi zgłosić Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. – Droga do otrzymania środków jest jeszcze daleka. W przypadku ostatecznej akceptacji zgłoszonych przez nas projektów, następnym etapem będzie ogłoszenie w ramach poszczególnych priorytetów naboru wniosków. Należy również pamiętać, że jako miasto będziemy musieli również zabezpieczyć w budżecie środki w ramach wkładu własnego na realizację poszczególnych projektów. Wierzę, że dzięki prowadzonej od 2011 konsekwentnej polityki oszczędności będziemy w stanie to zrobić – ocenia prezydent Grażyna Dziedzic.

Oprócz projektów zgłoszonych w ramach ZIT-ów władze miasta ze środków unijnych na lata 2014-2020 zamierzają dokończyć budowę trasy N-S. Inwestycja ta  znalazła się na liście projektów kluczowych planowanych do realizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na poziomie regionalnym.  Rudzki projekt, którego wartość wynosi ok. 413 mln zł zapisany został w tzw. Mandacie Negocjacyjnym Województwa Śląskiego z 17 grudnia 2013 r., czyli dokumencie, który zawiera listę najważniejszych inwestycji w regionie. Ostateczną decyzję, które z nich dostaną środki z Brukseli, ma podjąć Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

To nie wszystkie inwestycje, które władze Rudy Śląskiej chcą realizować z wykorzystaniem środków unijnych na lata 2014-2020.  Na liście rezerwowej ZIT znalazły się 3 kolejne inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów zdegradowanych o wartości 20 mln zł – Trzeba również pamiętać, że oprócz projektów zgłoszonych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, będziemy mogli ubiegać się o środki z puli konkursowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, a także o pozostałe dostępne środki z programów krajowych, bądź ministerialnych – zapowiada Michał Pierończyk.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter