Header decorative image
Kir Żałobny

Anna Krzysteczko – wiceprezydentem Rudy Śląskiej

Anna Krzysteczko – wiceprezydentem Rudy Śląskiej

Anna KrzysteczkoReorganizacja służby zdrowia w mieście – to jedno z najważniejszych zadań, które czeka nową wiceprezydent Rudy Śląskiej. Oprócz służby zdrowia Anna Krzysteczko ma się zajmować oświatą, kulturą i pomocą społeczną. Stanowisko obejmie już 1 lipca br.

Anna Krzysteczko jest pedagogiem. Przez ostatnie lata była dyrektorem Ośrodka Błogosławionego Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Katowickiej. Wiceprezydent ma doświadczenie w zakresie pomocy społecznej. W 2006 roku ukończyła podyplomowe studium organizacji pomocy społecznej w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Pracując z „trudną” młodzieżą przez wiele lat współpracowała z policją i prokuraturą, a także z sądami. Ukończyła szereg kursów i szkoleń z zakresu wolontariatu, wspierania rodziny, pracy z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym itp.

Prezydent Grażyna Dziedzic uzasadniając decyzję o powołaniu III wiceprezydenta miasta podkreśla, że dzięki tej nominacji będzie mogła więcej czasu poświęcać na reprezentowanie Rudy Śląskiej na zewnątrz oraz na szukanie nowych inwestorów. Do tej pory za zakres zadań przewidzianych w regulaminie Urzędu Miasta dla III wiceprezydenta odpowiadała właśnie prezydent miasta. – Na dłuższą metę nie byłam w stanie zajmować się tylu sprawami. Brakowało mi czasu na szukanie nowych inwestorów, którzy dziś są nam bardzo potrzebni – podkreśla prezydent Dziedzic. – Kiedy obejmowałam urząd prezydenta zapowiedziałam, że trzeciego zastępcę powołam za pół roku. Teraz ten czas nadszedł – wyjaśnia.

W pierwszej kolejności nowa wiceprezydent będzie musiała zmierzyć się z reorganizacją placówek służby zdrowia. – Chodzi o przekształcenie publicznych zakładów opieki zdrowotnej w placówki niepubliczne – wyjaśnia Grażyna Dziedzic. Prezydent miasta jest przekonana, że Anna Krzysteczko poradzi sobie z tym problemem. Jej zdaniem wiceprezydent jest osobą kompetentną, a co najważniejsze kreatywną i młodą.

Zgodnie z regulaminem Urzędu Miasta III wiceprezydent ds. społecznych odpowiada za działalność wydziałów: spraw obywatelskich, zdrowia i pomocy społecznej, oświaty, kultury i kultury fizycznej. II z wiceprezydentów – Jacek Morek, nadzoruje pracę wydziałów: gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, dróg i mostów, komunikacji, zarządzania kryzysowego oraz Straży Miejskiej. Z kolei I wiceprezydent – Michał Pierończyk, odpowiada za pracę wydziałów: gospodarki nieruchomościami, spraw lokalowych i zamówień publicznych. Jest również odpowiedzialny za pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej. W gestii prezydent miasta są wydziały: nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli, urbanistyki i architektury oraz wydział inwestycji.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter