Header decorative image
Kir Żałobny

Ankieta badania potrzeb klienta PWiK

Ankieta badania potrzeb klienta PWiK

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej planuje pozyskać środki unijne w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.01 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój, Działanie 1.4 Cyfryzacja administracji publicznej.

Wsparcie udzielane będzie projektom przyczyniającym się do realizacji celu szczegółowego - czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych.

Do realizacji powyższego celu wyodrębniono następujące typy projektów:

  • cyfryzacja procesów back-office w podmiotach świadczących usługi publiczne oraz elementy smart city,
  • tworzenie i rozwój e-usług publicznych,
  • digitalizacja i udostępnianie danych.

W przypadku otrzymania dofinansowania, Przedsiębiorstwo planuje:

  • zakup narzędzi informatycznych i sprzętu niezbędnego do cyfryzacji procesów w administracji oraz inteligentne czujniki wraz z infrastrukturą typu “smart city” (w celu m.in. zintegrowania posiadanych systemów oraz wdrożenia stacjonarnego systemu odczytów wodomierzy umożliwiającego Klientom bezpośredni dostęp do odczytów; rozbudowy systemu do zarządzania siecią wod.-kan.; zintegrowania zarządzania stacjami zlewnymi oraz kontroli poprawności ich pracy, a także udostępnienia aplikacji dla mieszkańców posiadających zbiorniki bezodpływowe i firm dostarczających nieczystości ciekłe),
  • zakup narzędzi informatycznych i sprzętu niezbędnego do świadczenia usług publicznych na poziomie lokalnym, ponadlokalnym, regionalnym (w celu m.in. rozwoju usług cyfrowych i umożliwienia Klientom zdalnego załatwienia spraw (on-line), o dowolnej porze, bez wychodzenia z domu),
  • zakup narzędzi informatycznych i sprzętu niezbędnego do cyfryzacji/udostępnienia zasobów, a w uzasadnionych przypadkach - geodezyjne pomiary terenowe związane z digitalizacją (w celu m.in. udostępniania Klientom on-line dokumentów, np. map, odczytów urządzeń pomiarowych).

Zarząd Województwa Śląskiego, jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 nie ogłosił jeszcze naboru. Ostateczny zakres projektu i działań będzie uzależniony od zapisów regulaminu wyboru projektów.

Planowany termin rozpoczęcia naboru to czerwiec 2024 r. Niezbędnym elementem projektu i przystąpienia do programu jest zbadanie potrzeb klientów poprzez ankiety.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji prosi o wypełnienie ankiety związanej z rozwojem cyfryzacji w PWiK.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter