Header decorative image
Kir Żałobny

Anioły wolontariatu 2012

Jest dla każdego bez względu na wiek, przekonania, wykształcenie, czy stan zdrowia. W Rudzie Śląskiej cieszy się popularnością, dzięki której wiele osób zyskuje bezpłatną pomoc i wsparcie. Wolontariat, bo o nim mowa,  jest trendy. W piątek najbardziej wyróżniający się rudzcy wolontariusze zostaną nagrodzeni tytułem „Anioła wolontariatu”.

To zaszczytne wyróżnienie otrzyma w tym roku 26 osób i 5 organizacji. Podczas spotkania, które odbędzie się w najbliższy piątek, tj. 7 grudnia br. o godzinie 17.00 w Sali sesyjnej Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej, specjalne wyróżnienia otrzymają również: Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt Fauna oraz dwie  osoby, które swój czas poświęcają koordynacji prac Biura do spraw wolontariatu – Anna Szymańska, koordynator Biura i Oliwia Wieczorek, asystentka. Podczas spotkania będzie można posłuchać o doświadczeniach wolontariuszy, o nowo powstałym Centrum Pomocy i Aktywności Osób Starszych i działającym przy nim Centrum Wolontariatu na rzecz Osób Starszych, a także o idei szlachetnej paczki. Wystąpi również Adam Podgórski, ekspert Dobrego Wolontariatu w Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, który opowie o zagrożeniach dla rozwoju wolontariatu.

- Nie sposób powiedzieć, ilu wolontariuszy działa w Rudzie Śląskiej, bo niektóre osoby nigdzie tego nie zgłaszają. Choć nie możemy wszystkim podziękować podczas piątkowego spotkania, to chcemy uhonorować tych, którzy najbardziej aktywnie realizują się w tym działaniu – mówi Joanna Golicz, prezes zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”. To właśnie to stowarzyszenie jest odpowiedzialne za realizację zadania publicznego „Wolontariat jest trendy”. Choć samo zadanie było realizowane od kwietnia bieżącego roku, to Ruda Śląska już w 2004 roku mogła pochwalić się prężnie działającym Centrum Wolontariatu. Obecnie w mieście funkcjonuje Biuro ds. wolontariatu, które znajduje się w siedzibie Stow. „Przystanek” na ul. Osiedlowej 1/3 w Rudzie Śląskiej – Wirku.

Biuro organizuje szkolenia dla kandydatów na wolontariuszy i koordynatorów pracy wolontariuszy oraz prelekcje i spotkania informacyjne promujące idee wolontariatu. Koordynator Biura oraz jego asystent prowadzą również konsultacje i poradnictwo obywatelskie dla osób i organizacji zainteresowanych współpracą z wolontariuszami. Współpracują również z Regionalnymi Centrami Wolontariatu w Katowicach i Gliwicach oraz z Centrum Wolontariatu w Warszawie. Każdy zainteresowany wolontariatem może zgłosić się do Biura, gdzie otrzyma niezbędne materiały, a następnie zostanie skierowany do instytucji, która potrzebuje wsparcia.

ANIOŁY WOLONTARIATU 2012


NOMINOWANI WOLONTARIUSZE:
1. Marta Pyrkosz-  Stowarzyszenie Wspierania Ekonomii Etycznej „Pro Ethica”
2.  Bożena Stokłosa- Stowarzyszenie Pomocy  Rodzinie „Miś”
3. Marek Wacław Judycki- Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew OPP
4. Krystyna Brudys- Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew
5. Barbara Podgórska- Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew OPP
6. Marek Sadowski-  Rudzkie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej „Nie jesteś sam”
7. Fabian Kołodziejczyk- Stowarzyszenie Animatorów Profilaktyki przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. M. Kopernika
8. Katarzyna Honcek-  Stowarzyszenie Animatorów Profilaktyki przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. M. Kopernika
9. Damian Skrzypiec- Stowarzyszenie Animatorów Profilaktyki przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. M. Kopernika
10. Joanna Danisz- Stowarzyszenie Animatorów Profilaktyki przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. M. Kopernika
11. Bogusława Grzyśka- Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych „In-nI”
12. Aleksandra Dąbrowska- Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych „In-nI”
13. Krystyna Urbanek- Rudzkie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Zdrowe Życie”
14. Kamila Kowalska – Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „Fauna”
15. Małgorzata Cebula- Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „Fauna”
16. Roman Kubica- Ruch Autonomii Śląska
17. Anna Krawczyk- Rudzkie Konto Pomocy/ Biuro Porad Obywatelskich/ Pracowania Edukacji Społecznej Obywatel@60Plus
18. Magdalena Anioł - Rudzkie Konto Pomocy/ Biuro Porad Obywatelskich/ Pracowania Edukacji Społecznej Obywatel@60Plus
19. Sebastian Oleś- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”
20. Sebastian Kubica- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”
21. Bogdan Blaut- Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ruda Śląska
22. Piotr Wiącek- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”
23. Stefania Dziuba- Janicka- Rudzkie Stowarzyszenie Amazonek „Relaks”
24. Paulina Gancarz- Związek Stowarzyszeń Śląski Bank Żywności
25.  Dawid Bratkowski-  Akcja „Szlachetna Paczka” Stowarzyszenie WIOSNA
26 Natalia Sikora- Akcja „Szlachetna Paczka” Stowarzyszenie WIOSNA
NOMINOWANE ORGANIZACJE:
1. Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew OPP
2. Rudzkie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Zdrowe Życie”
3. Ruch Autonomii Śląska
4. Stowarzyszenie Rudzkie Konto Pomocy
5. Rudzkie Stowarzyszenie Amazonek „Relaks”

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter