Header decorative image
Kir Żałobny

Ambasada kobiecej przedsiębiorczości

Ambasada kobiecej przedsiębiorczości

- Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co Pani tutaj stworzyła. To się świetnie wpisuje w inicjatywy europejskie, które idą w kierunku wspierania przedsiębiorczości kobiet – gratulowała prezydent Grażynie Dziedzic prezes Fundacji Kobiet Biznesu. Jej zdaniem pomysł powołania w Rudzie Śląskiej Ambasady Kobiecej Przedsiębiorczości to dobry wzorzec, który powinien być naśladowany przez samorządy w całej Polsce. Urszula Ciołeszyńska była honorowym gościem dzisiejszych obrad Ambasady, które zostały zorganizowane w rudzkim urzędzie pracy.

Na spotkaniu z rudzkimi kobietami biznesu Urszula Ciołeszyńska wyróżniła pięć filarów rozwoju przedsiębiorczości: politykę rządową, edukację, innowacyjność, współpracę oraz dostęp do finansowania. Te obszary na szczeblu lokalnym stara się też wspierać Ruda Śląska poprzez tworzenie korzystnego otoczenia rozwoju biznesu. - Staramy się stymulować wzrost mikro i małych przedsiębiorstw na terenie miasta – mówi prezydent Dziedzic. – Dzięki takim instytucjom jak Powiatowy Urząd Pracy, Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny, Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości, czy też Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor”, kolejni przedsiębiorcy mogą rozpoczynać prowadzenie działalności gospodarczej w dogodnych warunkach - dodaje. Wsparcie miejskich instytucji ma na celu nie tylko umożliwienie „startu” nowym firmom, ale także wspieranie ich rozwoju na kolejnych etapach.

Co ważne, Ruda Śląska stara się promować przedsiębiorczość w różnych obszarach, w tym też wśród kobiet, które stosunkowo niechętnie podejmują się prowadzenia własnej firmy. Jak bowiem pokazuje raport Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości obecnie tylko jedna czwarta mikroprzedsiębiorstw w Polsce to firmy z udziałem kobiet. Jednocześnie prawie dwie trzecie kobiet pracujących najemnie oraz co druga kobieta bezrobotna i nieaktywna zawodowo bierze pod uwagę założenie własnej firmy w ciągu najbliższych 5 lat.

- Na Śląsku dominują branże typowo „męskie”, jak górnictwo czy hutnictwo, które nie dają kobietom możliwości rozwinięcia skrzydeł – uważa prof. Anna Wziątek - Staśko z Uniwersytetu Śląskiego. - Myślę, że trzeba im pokazać nowe ścieżki rozwoju, dodać pewności siebie i to będzie z korzyścią dla miasta – dodaje.

Jedną z inicjatyw, które mają motywować do działania rudzkie kobiety biznesu jest działająca pod patronatem prezydent miasta Ambasada Kobiecej Przedsiębiorczości. – Ambasada zrzesza rudzkie kobiety biznesu, które swoją postawą dają świadectwo kobiecości postrzeganej jako kapitał energii i życiowej zaradności– komentuje prezydent Dziedzic. - Na tych spotkaniach mam okazję dowiedzieć się, co przeszkadza, a co pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej. Dzięki temu wiem, w jakim kierunku powinny iść działania ukierunkowane na wspieranie i rozwój przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej - dodaje .

Ruda Śląska stara się tworzyć dobry klimat dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości nie tylko poprzez cykliczne obrady kobiet biznesu, ale także poprzez powołanie Rady Gospodarczej, w ramach której odbywają się spotkania z rudzkimi przedsiębiorcami. Dzięki dobrej współpracy z przedsiębiorcami Ruda Śląska ma jeden z najniższych wskaźników bezrobocia wśród miast aglomeracji katowickiej – uważa prezydent Dziedzic. – W naszym mieście bez pracy pozostaje o ponad 2 procent osób mniej, niż w pozostałych miastach województwa śląskiego i o ponad 4 procent mniej, niż w całym kraju - informuje.

O tym, że w sferze wspierania przedsiębiorczości Ruda Śląska radzi sobie dobrze świadczą też urzędowe dane. Pokazują one, że w latach 2009 – 2012 liczba firm objętych wymiarem podatku od nieruchomości wzrosła z 381 do 462. W tym czasie o ponad 10 mln zł wzrosły też przychody budżetu miasta z tytułu podatku odprowadzanego przez przedsiębiorców.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter