Kir Żałobny

Aktywny inkubator

Aktywny inkubator

Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości zdobył blisko 15 tys. euro z programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” na projekt pt. „Wymiana doświadczeń w rozwoju przedsiębiorczości i innowacji”.
Projekt zakłada współpracę Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości z partnerem z Włoch – Euroform RFS w formie wymiany dobrych praktyk wspierania przedsiębiorczości i innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach poprzez szkolenia i wzmacnianie umiejętności biznesowych. Dzięki realizacji projektu podniosą się kwalifikacje pracowników Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości w zakresie stosowania zróżnicowanych metod i narzędzi organizacji szkoleń zawodowych. To wpłynie na podwyższenie jakości i efektywności usług świadczonych przez inkubator, a także wzmocni polsko-włoskie partnerstwo biznesowe.
 
- Liczymy, że wymiana dobrych praktyk z doświadczonym, zagranicznym partnerem będzie źródłem nowych koncepcji biznesowych. Powinna ona pokazać nam nowe rozwiązania i zainspirować do aktywności, która bezpośrednio przełoży się na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, z którymi współpracujemy oraz rozwój całego sektora innowacyjnej gospodarki – mówi Sonia Dors, kierownik projektu.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter