Header decorative image
Kir Żałobny

Aktywnie możesz więcej!

Aktywnie możesz więcej!

W Rudzie Śląskiej realizowany jest projekt „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób 45+”, prowadzony przez Punkt Konsultacyjno – Doradczy przy ul. Kubiny 6.

Projekt oprócz kompleksowego wsparcia i pomocy osobom 45+ poprzez poradnictwo zawodowe, psychologiczne, prawne oraz szkolenia przewiduje również kampanię promującą silver economy (srebrną ekonomię) - system ekonomiczny ukierunkowany na wykorzystanie potencjału osób po 45. roku życia na rynku pracy.

Cykl szkoleń obejmuje 3 moduły tematyczne:
- „jestem aktywny”- 30 godzin – przygotowanie uczestników do podjęcia pracy i zwiększenie przystosowania się do zmieniającego się rynku pracy,
- „prawo na co dzień” – 16 godzin – przybliżenie wiedzy z zakresu prawa, zdobycie umiejętności radzenia sobie w codziennym życiu,
- „szkolenie komputerowe”- 40 godzin – nauka obsługi Internetu oraz programów użytkowych niezbędnych w pracy i przy poszukiwaniu pracy.

Projekt „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób 45+” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Bliższe informacje: Punkt Konsultacyjno – Doradczy w Rudzie Śląskiej, ul. Kubiny 6, tel. 32 757 68 85, www.aktywni45plus.eu

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter